SORU BANKASI Filtrele

Bitkisel Kaynaklı Gıda Analizleri Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi yumuşak çekirdekli meyvelerden biri değildir?

A) MuşmulaB) YenidünyaC) Portakal
D) ArmutE) Ayva
2.  

Aşağıdakilerden hangisi meyvesi yenen sebzelerden biri değildir?

A) PatatesB) PatlıcanC) Bamya
D) DomatesE) Karpuz
3.  

Meyve ve sebzelerin taze olarak tüketilmeleri daha sağlıklı olmasına rağmen büyük kısmı işlenerek değerlendirilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden biri değildir?

A) Hasattan sonra niteliklerini kısa sürede kaybetmeleri
B) Her mevsimde yeterli miktarlarda üretilememeleri
C) Bazı dönemlerde fazla üretilmeleri
D) Damak tadına uygun yeni ürünlere dönüştürülebilmesi
E) Endüstriyel işleme ile bazı meyvelerin daha sağlıklı hâle getirilebilmeleri
4.  

Gelişmiş ülkelere göre ülkemizde üretilen sebze-meyvelerde kayıp oranının daha yüksek olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygun zamanda ekimin yapılmaması
B) Uygun zamanda hasadın yapılmaması
C) Uygun zamanda zararlılarla mücadelenin yapılmaması
D) Uygun zamanda işlemenin yapılmaması
E) Uygun koşullarda depolanmaması
5.  

Meyve ve sebzelerin tür özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan fiziksel özelliklerin belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Meyve indeksi: Meyve boyunun meyve enine oranlanması ile elde edilir.
B) Meyve eti oranı: Meyve eti ağırlığının toplam meyve ağırlığına bölünmesiyle elde edilir.
C) Meyve ağırlığı: Meyve ağırlığından çekirdek ağırlığının çıkarılmasıyla elde edilir.
D) Meyve et/çekirdek oranı: Meyve eti ağırlığının çekirdek ağırlığına oranlanması ile bulunur.
E) Meyve eni: Meyvelerin orta eksene dik olan en geniş mesafesinin ölçülmesiyle belirlenir.
6.  

Meyvelerde renk ve tayini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Meyvelerde renk değişimi tür ve çeşitlere göre farklı hızlarda oluşur.
B) Enstrümantal renk ölçümlerinde spektrofotometre veya kolorimetre kullanılır.
C) Kolorimetrenin temel prensibi yansıyan ışık miktarını ölçmeye dayanır.
D) Spektrofotometrenin temel prensibi emilen ışık miktarını ölçmeye dayanır.
E) Turunçgillerde renge bakılarak hasat olgunluğu belirlenir.
7.  

Meyve eti sertliği tayini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Meyve eti sertliği tayini için penetrometre denilen özel aletler geliştirilmiştir.
B) Ürünün hasat anındaki meyve eti sertliği, hasat sonrası dayanma gücünü belirleyen önemli bir faktördür.
C) Meyve eti sertliğinin değişimi olgunluk düzeyi ile yakından ilişkilidir.
D) Meyveler de olgunluk ilerledikçe meyve etinin sertliği artar.
E) Yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinde meyve eti sertliği hasat olgunluğunun belirlenmesinde kullanılan bir kriterdir.
8.  

Suda çözünür kuru madde miktarı meyvelerde olgunluk ve .............. zamanının belirlenmesinde önemlidir.

9.  

Suda çözünür kuru madde tayini; refraktometre, .................... veya kurutma dolabı yardımıyla çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir.

10.  

Suda çözünür kuru madde tayininde pratik olması nedeni ile daha çok ................ kullanılmaktadır.

11.  

Meyvelerin bünyesinde bulunan suda çözünür katı maddelerin büyük bir kısmını .................. oluşturur. Miktarları olgunlukla artar.

12.  

Meyvelerin bünyesinde bulunan suda çözünür katı madde miktarları .......... ile artar.

13.  

Refrektometre de kalibrasyon genellikle ............. ile yapılmaktadır

14.  

Refrektometre de saf su ölçülürse briks değeri ................. okunur.

15.  

Gıdalarla alınan bitki ve bitki kökenli besinlerden vücudumuzun sindiremediği ve kan dolaşımına emilimini yapamadığı kompleks karbonhidratlara ............. denir.

16.  

Meyve ve sebzeler pektin ve selüloz içerir. Bununla beraber oransal olarak meyveler daha çok .............., sebzeler ise .................... içerir.

17.  

Su ve posa oranı tayininde yabancı maddeleri ve sapları ayıklanmış numuneden ............ gram tartılarak analize alınır.

18.  

Su ve posa oranı tayininde sonuç ................. olarak hesaplanır.

19.  

Besinlerdeki posa, gerçekte .............. ve ................ posa olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılabilir.

20.  

Nişasta taşıyan meyvelerde nişasta miktarının azalması meyvenin ................. ile ilişkilidir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 33 soru listeleniyor