SORU BANKASI Filtrele

Boyada Kalite Kontrol İşlemleri Soruları

Soru 1

Pasta işlemi sonrasında boya üzerinde oluşan matlığı gidermek, zamanla boya üzerinde oluşan renk solmasını canlandırmak, parlatmak ve korumak için elle ya da makineyle uygulanabilen malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pigment B) Tiner
C) Sertleştirici D) Poliş
Soru 2

Ayrı ayrı boyanan modüler sistemlerde paneller yan yana geldiğinde renginde farklılık göstermesi şeklinde ortaya çıkan yüzey hatası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Renk solması B) Renk sapması
C) Boya soyulması D) Portakal yüzey
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisiboyada oluşabilecek renk sapmalarının nedenlerinden biri değildir?

A) İnce kat kalınlığı
B) Boyanın fazla ıslak ve fazla kuru olarak uygulanması
C) Yüksek örtücülük
D) Yanlış tabanca seçimi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi fırın boyada oluşabilecek renk sapmalarının nedenlerinden biri değildir?

A) Fırınlama süresinin kısa tutulması
B) Isının fırında homojen dağılmaması
C) Fırınlama süresinin çok uzun tutulması
D) Sürenin çok uzun tutulması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi boyada oluşabilecek pistole izlerinin nedenlerinden biri değildir?

A) Püskürtme viskozitesi düzensizliği
B) Püskürtme basıncıdüzensizliği
C) Püskürtme sıcaklığı düzensizliği
D) Hortumdaki düzensizlikler
Soru 6

Fabrikalarda örtme gücünü bulmak için siyah beyaz bant olarak bilinen hangi kâğıt kullanılmaktadır?

A) Turnusol kâğıdı B) Yağlı kâğıt
C) Zebra kâğıdı D) Filtre kâğıdı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi zayıf örtücülüğünün nedenlerinden biri değildir?

A) Düşük akışkanlık ve yayılma
B) Yüzeyden daha açık renkte boya kullanımı sırasında boyanın düşük örtücülük özellikli organik pigmentler içermesi
C) Önerilenden daha düşük yayılma oranı olan boya uygulanması
D) İnceltme oranlarına uyulmaması yani fazla inceltme yapılması
Soru 8

İki katlı (bazkat+vernik) metal son katlarda gerekli film kalınlığı ne kadar olmalıdır?

A) 15-30 mikrondur. B) 30-45 mikrondur.
C) 45-60 mikrondur. D) 60-75 mikrondur.
Soru 9

Örtücülüğün yetersiz olduğu bölgede yani hatalı yüzeylerde boya kuruduktan sonra kaç numaralı zımpara ile zımpara yapılır?

A) P 800-1000 B) P 600-800
C) P 500-600 D) P 320-400
Soru 10

Son kat boya veya verniğin normalden daha kolay ve çabuk çizilmesi veya boyanın normal bir darbeyle kalkması, yüzeyde iz veya çizgilerin oluşması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zayıf örtücülük B) Düşük mar direnci
C) Düşük akışkanlık D) Örtme gücü
Soru 11

Kusmanın nedenini bulabilmek için aşağıdaki testlerden hangisi yapılmalıdır?

A) Solvent B) Ovalama
C) Ezme inceliği D) Parlama noktası
Soru 12

En uygun püskürtme basıncı HVLP boya tabancalarında kaç bardır?

A) 3,0 - 3,5 B) 2,0 - 2,5
C) 2,5 - 3,0 D) 1,5 - 2,5
Soru 13

Poliüretan ve akrilik sistemlerdeboya zımparaya geçgelmektedir. Zımpara süresi kış aylarında hangi saat aralıklarında olmaktadır?

A) 5-10B) 10-25C) 24-72D) 75-90
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi son kat boyada yüzey bozukluğu olması ile zımpara ve diğer izlerin görülmesinden kaynaklanan boya kusurudur?

A) Çatlama B) Boya batması
C) Boya sarkması D) Renk sapması
Soru 15

Bitkilerde hastalık yapan mantarların kontrolünde kullanılan tüm kimyasallar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pigment B) Vernik
C) Pasta-cila D) Fungusit
Soru 16

Örtme gücünü bulmak için siyah beyaz bant olarak bilinen hangi kâğıt kullanılmaktadır?

A) Turnusol kâğıdı B) Yağlı kâğıt
C) Zebra kâğıdı D) Filtre kâğıdı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi boyada meydana gelen kusmanın nedeni değildir?

A) Polyester macun sertleştiricisinin önerilenden az veya fazla kullanıldığında homojen karışım oluşmaması
B) Solvent testi ile yumuşayan ve renk veren alt kat ürünlerinin doğru izole edilememesi
C) Onarılan yüzeyde iyi temizlenmemiş asfalt ve zift kalıntılarının bulunması
D) Çift komponentli ürünlerde karışım oranının yanlış uygulanması
Soru 18

Boyatabancası ile yüzey arasındaki mesafe HVLP tabancalarda kaç cm'dir?

A) 25 - 30 B) 20 - 25
C) 15 - 20 D) 10 - 15
Soru 19

Aşağıdaki olaylardan hangisi boyada çatlamaya neden olmaz?

A) Ön buharlaşma ve kurumayı hızlandırmak için yaş boyaya kompres hava üflenmemesi
B) Parlaklığı ve kuruma hızını artırıcı bazı kimyasal maddelerin denenmeden boyada kullanılması
C) Yanlış oranda tiner ve sertleştirici kullanılması
D) Düşük kaliteli boyanın az örtücülüğünü önlemek için boyanın çok kalın uygulanması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi boyada oluşan boya batması nedenlerinden değildir?

A) Astarın çok kalın uygulanması veya kuruma süresinin uzun tutulması sonucunda son katın altında kuru bir zemin kalması
B) Dolgu macunu uygulamasının ardından ince bir macun ile yoklama yapılmaması sonucunda uygulanan astar ve son katın macun yüzeyi tarafından emilmesi
C) Son katın yeterli kalınlıkta uygulanmaması
D) Son katın çok kalın uygulanması hâlinde solventlerin buharlaşmasının uzun zaman alması
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 79 soru listeleniyor