SORU BANKASI Filtrele

Boyada Kalite Kontrol İşlemleri Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi boyada akma ve sarkmaya sebep olmaz?

A) Viskozite düşüklüğü
B) Yüzey geriliminde artış
C) Boya kalınlığı ve yoğunluk
D) Uygun çözücü kullanımı
2.  

Hava sıcaklığının düşük olması boya uygulamasını nasıl etkiler?

A) Etkilemez.
B) Boyanın yapışma özelliği düşer.
C) Boyacının performansını düşürür.
D) Tiner ve boya birbirine karışmaz.
3.  

Boya akıntı alanına hangi malzeme sürülür?

A) Macun B) Su
C) Tiner D) Astar boya
4.  

Yüksek basınçta yapılan uygulamalarda boya ne kadar mesafeden atılmalıdır?

A) 10 cmB) 20 cmC) 30 cmD) 40 cm
5.  

Akma ve sarkmanın olduğu bölgeleri temizlemek için kaç numaralı zımpara kullanılmalıdır?

A) 100-200 B) 200-300
C) 300-400 D) 400-600
6.  

Yüzeylere atılan son kat boyanın veya verniğin uygun bir şekilde yayılmamasından dolayı oluşan hataya ne denir?

A) Hızlı kuruma B) Yavaş kuruma
C) Portakallanma D) Tebeşirlenme
7.  

Aşağıdakilerden hangisi boya hatalarından olan portakallanma nedenlerinden değildir?

A) Uygunsuz tiner B) Güneşli hava
C) Düşük hava basıncı D) Küçük tabanca memesi
8.  

Aşağıdakilerden hangisi portakallanmayı giderme yöntemlerinden değildir?

A) Boya sertleşmeden zımpara yapmak
B) Ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmak
C) Boya tabancasını uygun ayara getirmek
D) Fırın giriş sıcaklığını arttırmak
9.  

Boya uygulamalarında Portakallanmaya başka hangi isim verilmektedir?

A) Yüksek akışkanlık B) Düşük akışkanlık
C) Mantarlanma D) Büzülme
10.  

Aşağıdakilerden hangisi tabanca memesinin küçük olmasının sebebi olabilir?

A) Boyanın yavaş akması
B) Boyanın hızlı akması
C) Yüzeyin aşırı ısınması
D) Basıncın artması
11.  

En çok fırın boyalarda görülen yüzey kusuru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kabarcıklanma B) Gölgelenme
C) Soyulma D) Tebeşirlenme
12.  

Boyada kabarcıklanma en çok nerelerde görülebilir?

A) Kuru ortamlarda
B) Asitli ortamlarda
C) Gemilerin su altı bölümlerinde
D) Gemilerin su üstü bölümlerinde
13.  

Yüzeylerde hangi özelliğin olmaması kabarcıklanmaya yol açabilir?

A) Aderans B) Dispersiyon
C) Polimertizasyon D) Hiçbiri
14.  

Aşağıdakilerden hangisi kabarcıklanmayı önleyici bir çözüm yöntemidir?

A) Sıcaklığın yavaş yavaş azaltılması
B) Sıcaklığın yavaş yavaş yükseltilmesi
C) Sıcaklığın sabit tutulması
D) Hiçbiri
15.  

Boya uygulamasında katlar arası en az ne kadar beklemek gerekir?

A) 1-2 dakika B) 3-5 dakika
C) 5-10 dakika D) 15-20 dakika
16.  

Boya uygulamalarında zımpara sonrasında hangi malzemeyi kullanmak uygun değildir?

A) Astar B) Boya
C) Dolgu verniği D) Tiner
17.  

Zehirli boyaları hangi zımparalama metoduyla temizlemeliyiz?

A) Kuru zımpara B) Sulu zımpara
C) İkisi de D) Hiçbiri
18.  

Hangi malzemeleri boyama esnasında izole etmeliyiz?

A) Yumuşak B) Sert
C) Kalın D) İnce
19.  

Aşağıdakilerden hangisi zımpara izlerinin ortaya çıkmasının sebeplerinden değildir?

A) Son kat boyanın ince olması
B) Uygun olmayan zımparanın kullanılması
C) Yüzeyin esnek olması
D) Yüzeyin kalın olması
20.  

Ahşap yüzeylerde kullanılan çok ince zımpara kâğıt numarası kaçtır?

A) 120-150 B) 20-40
C) 80-100 D) 40-60
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 39 soru listeleniyor