SORU BANKASI Filtrele

Boya Üretimi Soruları

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi vanaların ana parçalarından değildir?

A) GövdeB) KapakC) Aktüatör
D) KarıştırmaE) Açma kapama mili
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi homojenizatörü oluşturan parçalardan biridir?

A) IslatmaB) ValfC) Kurutma
D) VanaE) Permil
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi plastik boya üretim ekipmanlarındandır?

A) Dissolver B) Karıştırıcılar
C) Dispersiyon sistemleri D) Pompalar
E) Hepsi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi su bazlı plastik boya özelliklerinden değildir?

A) Renkleri solabilir
B) Yüzeyin hava almasını sağlar
C) Çabuk kurur
D) Silinme ve yıkanmaya dayanıklıdır
E) Yavaş kurur
Soru 5

Pigment partiküllerinin bağlayıcı içinde homojen olarak dağılmasına ne denir?

A) Alt ilaveB) DispersiyonC) Renk eşleme
D) ÖğütücüE) Hiçbiri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kalınlaştırıcıların boyaya kattığı özelliklerden değildir?

A) Dolgun film B) Rahat sürülme
C) Mat renk D) Filmin iyi yayılması
E) Hepsi
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde boya üretimi en yüksek orana sahiptir?

A) Otomotiv sektörü B) Mobilya sektörü
C) Metal sektörü D) İnşaat sektörü
E) Tarım sektörü
Soru 8

Aşağıdaki makinelerden hangisi eskisi kadar kullanılmamaktadır?

A) Karıştırıcılar B) Dissolverler
C) Üçlü silindirler D) Pearl -miller
E) Hiçbiri
Soru 9

Sentetik boyalar üretilirken ara depolama tankına alınıp ezme makinelerinden geçirilir. Bu işlemde partikül boyutu, kaç mikronun altına indirilmesi amaçlanır?

A) 5B) 10C) 20D) 40E) 50
Soru 10

Aşağıdaki yaş boya testlerinden hangisi gözle yapılamaz?

A) KaymaklaşmaB) ÇökmeC) Yoğunluk
D) Jel oluşE) Hepsi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sentetik boya üretim proseslerindendir?

A) Ön karıştırma B) Öğütme
C) İlaveler D) Renk
E) Hepsi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yaş boya üzerinde yapılan testlerden değildir?

A) Gözle inceleme B) Renk
C) Viskozite D) Yoğunluk
E) Islatma
Soru 13

Yüksek devirli karıştırıcı olarak adlandırılan makine aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dissolver B) Üçlü silindir
C) Pearl mill D) Basket mill
E) Hiçbiri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi solvent bazlı boyaların özelliklerinden değildir?

A) Uygulama esnasında kokar.
B) Geç kurur.
C) Erken kurur.
D) Temizliği zordur.
E) Flim oluşturur.
Soru 15

Disolverde dispersiyon süresi ne kadar olmalıdır?

A) 5 dkB) 15 dkC) 30 dkD) 45 dkE) 55 dk
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi boncuk değirmenlerinden değildir?

A) Pearl mill B) Basket mill
C) Valsli ezme makineleri D) Pompalar
E) Hiçbiri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sentetik boyaların dispersiyon işleminden sonra ezme makinelerinden geçirilme nedenidir?

A) Partikül boyutlarının 5 mikronun altına inmesi
B) Viskozitenin ayarlanması
C) Dinlendirme
D) Dispersiyon
E) Hepsi
Soru 18

Pompanın içinde hava düşmesini önlemek için pompayı çalıştırmadan önce basınç borusu kısmından ...... litre kadar yağ konulmalıdır.

Soru 19
...... .......... veya boncuk değirmeni prensipte aynı olup öğütücü küreleri farklıdır.

Soru 20

Pompalar, elektrik motorundan aldıkları ............. enerji ile çalışır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 61 soru listeleniyor