SORU BANKASI Filtrele

Anorganik Kimya Soruları


Soru 1

FeS + O2 → FeO + SO2 tepkimesi en küçük katsayılarla denkleştirildiğinde FeO’nin katsayısı kaç olur?

A) 3B) 2C) 1/2D) 2/3

Soru 2

0,1 mol CuO (bakır(II) oksit) bileşiği yeteri kadar H2 gazı ile indirgendiğinde kaç gram bakır metali elde edilir?
( Cu: 64 )
CuO + H2 → Cu + H2O

A) 3,2B) 6,4C) 32D) 64

Soru 3

CuSO4.5H2O (göz taşı) bileşiğindeki bakır %’si nedir?
( Cu: 64, S: 32, O: 16, H: 1 )

A) 2,56B) 4,12C) 10,5D) 25,6

Soru 4

Bakır metali kükürt ile ısıtılarak 15,9 g bakır(I) sülfür elde edilmek istense kaçar g bakır ve kükürt gerekir?

A) 12,7g Cu-3,2g S B) 1,27g Cu-3,2g S
C) 12,7g Cu-0,32g S D) 1,2g Cu-2,2g S

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bakırın alaşımlarından değildir?

A) BronzB) PirinçC) ÇelikD) Devarda

Soru 6

Yeterli seyreltik HNO3 ile bakırın tepkimesinden 11,25 g Cu(NO3)2 elde etmek için kaç g Cu metali kullanmak gerekir?
( Cu: 64, N:14,O:16,H:1)
3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

A) 3,81 gB) 38,1 gC) 0,38 gD) 3,18 g

Soru 7

5 g Cu(SO4)2.5H2O ısıtılması ile kaç gr su uzaklaşır?

A) 2,6 gB) 18 gC) 1,8 gD) 0,18 g

Soru 8

AgNO3 + NaOH → Ag2O + NaNO3 + H2O tepkimesi denkleştirildiğinde NaOH’in katsayısı kaç olur?

A) 2B) 3C) 2/3D) 3/2

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir gümüş mineralidir?

A) GalenB) PiritC) BoksitD) Zinkit

Soru 10

3Ag + 4HNO3 → AgNO3 + NO + 2H2O tepkimesine göre 0,5 mol gümüş metali yeterince nitrik asitle tepkimeye girdiğinde NŞA’da kaç litre NO gazı oluşur?

A) 2,24 lB) 1,12 lC) 3,73 lD) 22,4 l

Soru 11

0,02 molar 1 litre AgNO3 çözeltisine bakır tel daldırılıyor. Kaç gram Ag metali elde edilir?
( Ag:108)
2AgNO3 + Cu → Cu (NO3)2 + 2Ag

A) 4,38 grB) 2,16 grC) 3,16 grD) 43,8 gr

Soru 12

Cehennem taşı da denilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) CaCO3 B) CuSO4
C) Na2CO3 D) AgNO3

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir cıva alaşımıdır?

A) Lehim B) Amalgam
C) Tunç D) Pirinç

Soru 14

HgS + O2 → Hg + SO2 tepkimesine göre 10 g Hg elde etmek için kaç g HgS kullanılmalıdır?
(Hg:200, S:32 )

A) 11,6 grB) 11,16 grC) 23,2 grD) 0,16 gr

Soru 15

HgCl2 + KOH → HgO + KCl + H2O tepkimesi eşitlendiğinde KOH’in katsayısı kaç olur?

A) 1B) 2C) 3D) 2/3

Soru 16

Hg(s) + 2H2SO4(s) → HgSO4(k) + SO2(g) + 2H2O(s) tepkimesine göre; 20 g Hg tepkimeye girdiğinde NŞA’da kaç litre SO2 gazı elde edilir?
(Hg: 200g/mol)?

A) 22,4 lB) 2,24 lC) 0,224 lD) 4,48 l

Soru 17

HgS + O2 → Hg + SO2 tepkimesine göre 100 g Hg elde etmek NK’da kaç litre O2 harcanmalıdır?
( Hg: 200)

A) 2,8B) 5,6C) 11,2D) 22,4

Soru 18

  tepkimesine göre; NŞA 0,224 litre O2 gazı elde edebilmek için kaç g Ag2O katısı harcanmalıdır?
( Ag:107, O:16)

A) 0,46 gB) 460 gC) 46 gD) 4,6 g

Soru 19

Cu(k) + 2H2SO4(s) → CuSO4(k) + 2H2O(s) + SO2(g) tepkimesine göre; 1,59 g CuSO4 elde edebilmek için kaç g Cu katısı tepkimeye sokulmalıdır?

A) 63 grB) 6,3 grC) 0,63 grD) 0,063 gr

Soru 20

5,6 gram demir ve bakır metalleri karışımı üzerine yeterince seyreltik HCl asit etki ettiriliyor. NŞA’da 1,12 L H2 gazı açığa çıktığına göre karışımın % kaçı demirdir?
Fe:56, Cu:64 )

A) %10B) %25C) %50D) %100
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...10
10 Sayfada Toplam 193 soru listeleniyor