SORU BANKASI Filtrele

Anorganik Kimya Soruları


Soru 1

Normal şartlar altında hidrojenin bulunduğu hâl aşağıdakilerden hangisidir?

A) iyon B) Atomik
C) Plazma D) Biatomik gaz

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hidrojenin elde yöntemlerinden değildir?

A) Soy metallerin asitlerle tepkimesi
B) Metal hidrürlere suyun etki etmesi
C) Suyun elektrolizi
D) Aktif metallerin asitle tepkimesi

Soru 3

Su gazı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Su buharıdır.
B) H2+CO karışımıdır.
C) Odun kömürünün ısıtılmasıyla elde edilir.
D) suda çözünmüş oksijen gazıdır.

Soru 4

 tepkimesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) NaOH B) Na2O
C) Na2O2 D) Na

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hidrojenin özelliklerinden değildir?

A) Molekül ağırlığı ve özkütlesi çok küçüktür.
B) Suda çok çözünür.
C) Metallerle olan bileşiklerine hidrür denir.
D) iyi bir iletkendir.

Soru 6

Sıvı yağların katılaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Hidrojen B) Oksijen
C) Su D) Sodyum

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi HCl ile reaksiyonunda hidrojen gazını vermez?

A) FeB) ZnC) CuD) Ba

Soru 8

Aşağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) CaO B) O2
C) H2 D) H2O

Soru 9

Hidrojen ametallerle yaptığı bileşiklerinde genellikle hangi değerliği alır?

A) 0B) +1C) -1D) +2

Soru 10

Aşağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Na B) Na2O
C) NaOH D) Na2O2

Soru 11

Peroksitlerin ısıtılması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) H2 B) O2
C) H2O2 D) O3

Soru 12

Oksijen periyodik cetvelin hangi bloğunda yer alır?

A) sB) pC) dD) f

Soru 13

Normal şartlar altında oksijenin bulunduğu hâl aşağıdakilerden hangisidir?

A) iyon B) Atomik
C) Plazma D) Diatomik gaz

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi oksijenin elde yöntemlerinden değildir?

A) Suyun elektrolizi
B) Potasyum kloratın (KClO3) ısıtılarak ayrışması
C) Civa (II) oksitin ısıtılması
D) Karbonatlı bileşiklerin ayrıştırılması

Soru 15

Suyun elektrolizinde anotta hangi gaz oluşur?

A) H B) H2
C) O D) O2

Soru 16

Aşağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi şıkta doğru verilmiştir?

2 ................. + ısı → 2Na2O + O2(g)

A) Na B) NaOH
C) Na2O2 D) NaO

Soru 17

Aşağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi şıkta doğru verilmiştir?

2K2O2 + 2H2O → 4KOH + .......

A) K B) O2
C) K2O D) H2

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi oksijenli bileşiklere verilen adlardan değildir?

A) Oksit B) Süper oksit
C) Peroksit D) Ağır oksit

Soru 19

Oksitlerin ısıtılması neticesinde, hangi gaz elde edilir?

A) O B) O2
C) CO D) H2

Soru 20

KCIO3 ısıtıldığında, aşağıdaki gazlardan hangisi oluşur?

A) CO B) KCI
C) CO2 D) O2
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 40 soru listeleniyor