SORU BANKASI Filtrele

Anorganik Kimya Soruları

1.  

Normal şartlar altında hidrojenin bulunduğu hâl aşağıdakilerden hangisidir?

A) iyon B) Atomik
C) Plazma D) Biatomik gaz
2.  

Aşağıdakilerden hangisi hidrojenin elde yöntemlerinden değildir?

A) Soy metallerin asitlerle tepkimesi
B) Metal hidrürlere suyun etki etmesi
C) Suyun elektrolizi
D) Aktif metallerin asitle tepkimesi
3.  

Su gazı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Su buharıdır.
B) H2+CO karışımıdır.
C) Odun kömürünün ısıtılmasıyla elde edilir.
D) suda çözünmüş oksijen gazıdır.
4.  

 tepkimesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) NaOH B) Na2O
C) Na2O2 D) Na
5.  

Aşağıdakilerden hangisi hidrojenin özelliklerinden değildir?

A) Molekül ağırlığı ve özkütlesi çok küçüktür.
B) Suda çok çözünür.
C) Metallerle olan bileşiklerine hidrür denir.
D) iyi bir iletkendir.
6.  

Sıvı yağların katılaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Hidrojen B) Oksijen
C) Su D) Sodyum
7.  

Aşağıdakilerden hangisi HCl ile reaksiyonunda hidrojen gazını vermez?

A) FeB) ZnC) CuD) Ba
8.  

Aşağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) CaO B) O2
C) H2 D) H2O
9.  

Hidrojen ametallerle yaptığı bileşiklerinde genellikle hangi değerliği alır?

A) 0B) +1C) -1D) +2
10.  

Aşağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Na B) Na2O
C) NaOH D) Na2O2
11.  

Peroksitlerin ısıtılması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) H2 B) O2
C) H2O2 D) O3
12.  

Oksijen periyodik cetvelin hangi bloğunda yer alır?

A) sB) pC) dD) f
13.  

Normal şartlar altında oksijenin bulunduğu hâl aşağıdakilerden hangisidir?

A) iyon B) Atomik
C) Plazma D) Diatomik gaz
14.  

Aşağıdakilerden hangisi oksijenin elde yöntemlerinden değildir?

A) Suyun elektrolizi
B) Potasyum kloratın (KClO3) ısıtılarak ayrışması
C) Civa (II) oksitin ısıtılması
D) Karbonatlı bileşiklerin ayrıştırılması
15.  

Suyun elektrolizinde anotta hangi gaz oluşur?

A) H B) H2
C) O D) O2
16.  

Aşağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi şıkta doğru verilmiştir?

2 ................. + ısı → 2Na2O + O2(g)

A) Na B) NaOH
C) Na2O2 D) NaO
17.  

Aşağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi şıkta doğru verilmiştir?

2K2O2 + 2H2O → 4KOH + .......

A) K B) O2
C) K2O D) H2
18.  

Aşağıdakilerden hangisi oksijenli bileşiklere verilen adlardan değildir?

A) Oksit B) Süper oksit
C) Peroksit D) Ağır oksit
19.  

Oksitlerin ısıtılması neticesinde, hangi gaz elde edilir?

A) O B) O2
C) CO D) H2
20.  

KCIO3 ısıtıldığında, aşağıdaki gazlardan hangisi oluşur?

A) CO B) KCI
C) CO2 D) O2
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 40 soru listeleniyor