SORU BANKASI Filtrele

Arama Kurtarma Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?

A) Tedaviyi sağlamak
B) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D) Yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek
2.  

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının uyması gereken kurallardan değildir?

A) Hızlı ve bilinçli hareket eder.
B) Ortama hâkim olmalıdır.
C) Sağlık personeli geldiğinde ona yardım eder.
D) Kaza ortamında yaralıya yakınlık hisseder.
3.  

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım malzemesidir?

A) Dikiş ipi B) Makas
C) Atel D) Airway
4.  

Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi öğesidir?

A) Kalp B) Kas
C) Böbrekler D) Bağlar
5.  

Aşağıdakilerden hangisi savunma sisteminde görevlidir?

A) Böbrekler B) Sinirler
C) Kas D) Kan
6.  

Aşağıdakilerden hangisi bayılma nedenlerinden değildir?

A) Kan şekerinin yükselmesi
B) Korku
C) Aşırı heyecan
D) Sıcak
7.  

Aşağıdakilerden hangisi havale nedenlerinden biridir?

A) Kan şekerinin düşmesi
B) Kan şekerinin yükselmesi
C) Kafa travmasına bağlı beyin yaralanmaları
D) Yorgunluk
8.  

Aşağıdakilerden hangisi kan şekerinin düşme sebeplerindendir?

A) Sıcak
B) Uzun egzersizler sonrası
C) Yorgunluk
D) Uygun diyet
9.  

Aşağıdakilerden hangisi koma belirtileri içerisinde yer almaz?

A) Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
B) Sesli ve ağrılı dürtülere tepki olmaması
C) İdrar Gaita kaçırma
D) Yorgunluk
10.  

Aşağıdakilerden hangisi sara krizindeki ilk yardım içerisinde yer almaz?

A) Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır.
B) Kriz, kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.
C) Hasta bağlanmaya çalışılmaz.
D) Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılır.
11.  

Aşağıdakilerden hangisi göze toz gibi yabancı cisim kaçmasında yapılan ilk yardım işlemidir?

A) Hastaya gözünü kırpıştırması söylenir.
B) Gözdeki cisim cımbızla çıkartılır.
C) Gözdeki cisim elle tutularak çıkarılır.
D) Ovularak çıkartılır.
12.  

Aşağıdakilerden hangisi göze toz gibi yabancı cisim kaçmasında yapılan ilk yardım işlemi değildir?

A) Göz ışığa doğru çevrilir ve alt göz kapağı içine bakılır.
B) Gerekirse üst göz kapağı açık tutulmalıdır.
C) Nemli temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır.
D) Göz ovulmalıdır.
13.  

Aşağıdakilerden hangisi kulağa böcek veya sinek kaçmasında yapılan ilk yardım işlemidir?

A) Kulağa sigara dumanı üflemek
B) Fener tutarak gözlemek
C) Kulağı bol su ile yıkamak
D) Böcek kaçan kulak üzerine yatmak
14.  

Burna kaçan yabancı cisimlerin önemi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Hasta huzursuz olacağı için
B) Hasta rahat nefes alamayacağı için
C) Daha geriye kaçarak solunum yollarını tıkma riski olduğundan
D) Kokuları iyi alamadığı için ayırt edememesi
15.  

Aşağıdakilerden hangisi kulağa yabancı cisim kaçmalarında uygulanan ilk yardım işlemi değildir?

A) Cisim, fasulye, nohut, mısır gibi gıdalar ise bunlar şişebileceğinden ıslatılmaz.
B) Cismi çıkarmaya çalışırken iğne gibi sivri ve batıcı şeyler kullanmaz
C) Kulağa böcek veya sinek kaçmasında fener tutarak gözlenir.
D) Kulağa böcek veya sinek kaçmasında kulağa sigara dumanı üflenerek gözlenir.
16.  

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının kriz ve travma ile başa çıkma kanalları arsında değildir?

A) Değer B) Duygu
C) Düşünce D) Basıc - ph
17.  

Bir gruba ait olma aşağıdakilerden hangi başa çıkma kanalı içerisinde yer alır?

A) Değer B) Duygu
C) Düşünce D) Düş
18.  

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının stres altındaki kişiye karşı davranma yöntemlerinden biri değildir?

A) Tıbbi personele karşı korku varsa bu durumun üstüne gidilmelidir.
B) Alkol ve madde bağımlılığı olanların özelliği bilinerek davranılmalıdır.
C) Hasta ve yakınlarının hareketleri hızlı ve sakin değerlendirilmelidir.
D) Kazazedeye, duygu ve düşüncelerini anlatmaları için fırsat verilmelidir.
19.  

Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü durumlarda çocuklardaki fiziksel davranıştır?

A) Uyku problemleri B) Uykuya dalamama
C) Yeme problemleri D) Gece yarısı uyanma
20.  

Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü durumlarda yetişkinlerdeki bilişsel davranıştır?

A) Güvenlik hissinin kaybolması
B) Dikkat toplamada zorlanma
C) Depresyon
D) Suçluluk
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 47 soru listeleniyor