SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları


Soru 1

Görseldeki kanama türünde yaralıya ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Kanayan bölgeyi yukarı kaldırmak
B) Kanayan yer üzerine temiz bir bez koyarak baskı uygulamak
C) Kanayan yere en uzak olan basınç noktasına elle baskı uygulamak
D) Yara üzerindeki bez kaldırılmadan bandaj ile sararak baskı uygulamak

Soru 2

Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

A) IB) IIC) IIID) IV

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?

A) Tedaviyi sağlamak
B) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D) Yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının uyması gereken kurallardan değildir?

A) Hızlı ve bilinçli hareket eder.
B) Ortama hâkim olmalıdır.
C) Sağlık personeli geldiğinde ona yardım eder.
D) Kaza ortamında yaralıya yakınlık hisseder.

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım malzemesidir?

A) Dikiş ipi B) Makas
C) Atel D) Airway

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi öğesidir?

A) Kalp B) Kas
C) Böbrekler D) Bağlar

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi savunma sisteminde görevlidir?

A) Böbrekler B) Sinirler
C) Kas D) Kan

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bayılma nedenlerinden değildir?

A) Kan şekerinin yükselmesi B) Korku
C) Aşırı heyecan D) Sıcak

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi havale nedenlerinden biridir?

A) Kan şekerinin düşmesi
B) Kan şekerinin yükselmesi
C) Kafa travmasına bağlı beyin yaralanmaları
D) Yorgunluk

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kan şekerinin düşme sebeplerindendir?

A) Sıcak B) Uzun egzersizler sonrası
C) Yorgunluk D) Uygun diyet

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi koma belirtileri içerisinde yer almaz?

A) Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
B) Sesli ve ağrılı dürtülere tepki olmaması
C) İdrar Gaita kaçırma
D) Yorgunluk

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sara krizindeki ilk yardım içerisinde yer almaz?

A) Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır.
B) Kriz, kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.
C) Hasta bağlanmaya çalışılmaz.
D) Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılır.

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi göze toz gibi yabancı cisim kaçmasında yapılan ilk yardım işlemidir?

A) Hastaya gözünü kırpıştırması söylenir.
B) Gözdeki cisim cımbızla çıkartılır.
C) Gözdeki cisim elle tutularak çıkarılır.
D) Ovularak çıkartılır.

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi göze toz gibi yabancı cisim kaçmasında yapılan ilk yardım işlemi değildir?

A) Göz ışığa doğru çevrilir ve alt göz kapağı içine bakılır.
B) Gerekirse üst göz kapağı açık tutulmalıdır.
C) Nemli temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır.
D) Göz ovulmalıdır.

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kulağa böcek veya sinek kaçmasında yapılan ilk yardım işlemidir?

A) Kulağa sigara dumanı üflemek
B) Fener tutarak gözlemek
C) Kulağı bol su ile yıkamak
D) Böcek kaçan kulak üzerine yatmak

Soru 16

Burna kaçan yabancı cisimlerin önemi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Hasta huzursuz olacağı için
B) Hasta rahat nefes alamayacağı için
C) Daha geriye kaçarak solunum yollarını tıkma riski olduğundan
D) Kokuları iyi alamadığı için ayırt edememesi

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kulağa yabancı cisim kaçmalarında uygulanan ilk yardım işlemi değildir?

A) Cisim, fasulye, nohut, mısır gibi gıdalar ise bunlar şişebileceğinden ıslatılmaz.
B) Cismi çıkarmaya çalışırken iğne gibi sivri ve batıcı şeyler kullanmaz
C) Kulağa böcek veya sinek kaçmasında fener tutarak gözlenir.
D) Kulağa böcek veya sinek kaçmasında kulağa sigara dumanı üflenerek gözlenir.

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının kriz ve travma ile başa çıkma kanalları arsında değildir?

A) Değer B) Duygu
C) Düşünce D) Basıc - ph

Soru 19

Bir gruba ait olma aşağıdakilerden hangi başa çıkma kanalı içerisinde yer alır?

A) Değer B) Duygu
C) Düşünce D) Düş

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının stres altındaki kişiye karşı davranma yöntemlerinden biri değildir?

A) Tıbbi personele karşı korku varsa bu durumun üstüne gidilmelidir.
B) Alkol ve madde bağımlılığı olanların özelliği bilinerek davranılmalıdır.
C) Hasta ve yakınlarının hareketleri hızlı ve sakin değerlendirilmelidir.
D) Kazazedeye, duygu ve düşüncelerini anlatmaları için fırsat verilmelidir.
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...23
23 Sayfada Toplam 451 soru listeleniyor