SORU BANKASI Filtrele

Bina ve Yerleşim Rölövesi Soruları


Soru 1

Detay çizebilmek için ölçülerin plandan alınması faydalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 2

Detay çiziminde fotoğraflardan da yararlanmak gerekir.

Doğru      Yanlış

Soru 3

Detay çiziminde sıralama yoktur.

Doğru      Yanlış

Soru 4

Detay çiziminde her elemana ait ölçek ve isim yazılmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 5

Detay çiziminde kat planlarına ihtiyaç yoktur.

Doğru      Yanlış

Soru 6

Rölöve bina projesi; plan, ........., görünüş ve detaylardan oluşur.


Soru 7

Plan çiziminde fotoğraf ölçüm olarak değil daha çok ........ olarak yararlı olur.


Soru 8

Pencereler fotoğrafta aynı düşeyde ise ve plandan taşınarak aynı düşeyde çıkmamışsa bunun gerçek görüntüsü ......... tır.


Soru 9

Fotoğraf en çok ........ çiziminde yardımcı olur.


Soru 10

Binanın sistemini ifade eden plan, kesit ve görünüş çizimleri ........ veya ........ ölçeğinde çizilir.


Soru 11

Kemerin oturduğu …………………………… taşları arası yatay mesafe tutulan şerit yardımı ile ölçülür.


Soru 12

Karşılaşılan detayları nokta ya da ……………………………… detayı şeklinde ya da sadece görünüş olarak değerlendirmek gerekir.


Soru 13

Çeşitli yapı malzemelerinden üretilen, binanın dışını çevreleyen, bina içinde ise mahalleri birbirinden ayıran yapı elemanlarına ………………………………… denir.


Soru 14

Dairesel hacimli yerleri ölçmek için aşağıdakilerden hangisinden faydalanılır?

A) Röper noktasından B) Kot noktasından
C) Merkezden D) Daire çapından
Seçilen
Soru
Sayısı
0