SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Yapı Maliyet Hesapları Soruları


Soru 1

İnşaatın yapıldığı ve yapım ile ilgili her türlü faaliyetin planlanıp uygulandığı yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şantiye B) İhale
C) Tapu D) Proje

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi şantiyenin kurulma amaçlarından değildir?

A) Bir imalatın en kısa zamanda yapılması
B) Malzeme, işçilik ve enerji kaybının en aza indirilmesi
C) İnşaatının plansız bir şekilde yapılması
D) Taşıma ve depolamanın inşaatı engellememesi

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi şantiye projesi ön hazırlığına dahil değildir?

A) Sosyal sigortaların ilgili bölge veya şube müdürlüğünden işyeri numarası alınmalıdır
B) İmar müdürlüğü veya belediyeye “TUS”(Teknik Uygulama Sorumlusu) için müracaat edilmelidir
C) Şantiyeye elektrik, su, telefon ve internet bağlantı temini için ilgili kurumlara müracaat edilmelidir
D) Şantiye binalarının yapımına başlanır

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi malzeme ve depo yeri değildir?

A) Kireç çukurları B) Lojmanlar
C) Çimento depoları D) Agrega depoları

Soru 5

Şantiye projelerinde yer alan  bu işaretin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kum eleği B) Taşıt yolu
C) Betonyer D) Kireç kuyusu

Soru 6

Yapı tamamlandıktan sonra bitmiş yapının üzerinden alınan ölçülerle yapılan metraja kesin keşfe esas metraj denir.

Doğru      Yanlış

Soru 7

Kazı metrajı, temel planı veya kazı planı üzerinde yapılır.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Metraj cetvelleri, işin niteliğine göre farklılık göstermez, standarttır.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Metrajda boyutları metre (m) cinsinden yazılmalı ve hesaplanmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Genellikle metrajda boşluk (minha) miktarları hariçten hesaplanıp sonra (minhalar) eklenmelidir.

Doğru      Yanlış

Soru 11

Bir yapının maliyet bedelinin yapı yapılmadan önce bilinmesi gerekir.

Doğru      Yanlış

Soru 12

İşçi giderleri yapı için gerekli olan inşaat malzemelerine yapılan ödemelerdir.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Müteahhide hafriyat ödemesi yapılabilmesi için hafriyatı yapılan arazinin zemin cinsi belirlenmelidir.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Sert küskülük, bel küreği ve kürekle kazılabilen gevşek toprak, bitkisel toprak, gevşek kum ve benzeri zeminlerdir.

Doğru      Yanlış

Soru 15

Yumuşak toprak, fazla miktarda patlayıcı madde kullanarak atılan, kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülen, granit ve benzeri, bazalt, porfir, kuvarst, 0.400 m³'ten büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Batak ve balçık zeminler su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan genellikle yapışkan nitelikteki zeminlerdir.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Kazı ya da temel kotunun doğal zeminle kesiştiği en alçak noktadan geçen sıfır düzlemi üstünde kalan kazılar, derin kazılar olup genellikle bina inşaatları için geçerlidir.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Geniş derin kazılar, taban genişliği 1.00 m ve daha fazla olan kazılardır.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Arazinin eğimli olmaması hâlinde doğal arazi kotu serbest kazı kotu olup bu durumda yapılacak hafriyatın tamamı derin kazı kotu olarak kabul edilir.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Bir imalatın maliyet bedelini bulmak için yapılan hesapların tümüne ne denir?

A) MetrajB) KazıC) Birim fiyat
D) KeşifE) Hacim
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 58 soru listeleniyor