SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Yüzey Kaplama Meslek Resmi Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi toprak temaslı döşeme yalıtım detayı çeşitlerindendir?

A) Isıya karşı yapılan B) Yağmura karşı yapılan
C) Buza karşı yapılan D) Sele karşı yapılan

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi toprak temaslı döşeme yalıtım detayı şekillerinden değildir?

A) Beton döşemede yapılan
B) Betonarme döşemede yapılan
C) Çelik döşemede yapılan
D) Ahşap döşemede yapılan

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi detay ölçeklerinde kullanılan ölçek çeşidi değildir?

A) 1/2B) 1/40C) 1/5D) 1/10

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi temel yalıtım detayı şekillerinden biridir?

A) Baskı Duvarlı B) Tuğla Duvarlı
C) Briket Duvarlı D) Gaz Beton Duvarlı

Soru 5

Düşük döşemelerde yapılan yalıtım çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sese karşı yalıtım B) Su ve neme karşı yalıtım
C) Isıya karşı yalıtım D) Hepsi

Soru 6

Normal kat oda döşemelerinde hangi çeşit yalıtım yapılır?

A) Isıya karşı yalıtım B) Sese karşı yalıtım
C) Isı ve sese karşı yalıtım D) Su ve neme karşı yalıtım

Soru 7

Betonarme plak döşemelerin kalınlığı yönetmelikler gereği en az olmalıdır?

A) 8 cmB) 12 cmC) 16 cmD) 20 cm

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi toprak temassız döşeme şekillerinden değildir?

A) Askılı Döşemeler
B) Betonarme Plak Döşemeler
C) Betonarme Asmolen Döşemeler
D) Ahşap Döşemeler

Soru 9

Yalıtım detay çizimlerinde kullanılan ölçek ne olmalıdır?

A) 1/5 – 1/50 – 1/100 B) 1/2 – 1/5 – 1/10
C) 1/10 – 1/20 – 1/50 D) 1/25 – 1/50 – 1/200

Soru 10

Detay çizimlerine kılavuz olarak bakılacak plan hangisidir?

A) Mimari kat planları B) Kesitler
C) Sistem detayı D) Hepsi

Soru 11

Hangi çeşit yalıtımların detaylarını çizeriz?

A) Isıya karşı yapılan yalıtımlar
B) Sese karşı yapılan yalıtımlar
C) Su ve neme karşı yapılan yalıtımlar
D) Hepsi

Soru 12

Detay çizimlerinin başlangıcında ilk olarak ne çizilir?

A) Temel, döşeme, duvar dış hatları
B) Taramaların dış hatları
C) Taramalar yapılır
D) Yazılar yazılır

Soru 13

Çizilecek olan detayda kullanılan ………………… malzemesi özelliğine göre taranmalıdır. Yukarıdaki boşluğa yazılmalıdır?

A) Kesit B) Detay
C) Yalıtım D) Boya

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi cisimlerin kesitlerinin çizilme nedenlerinden biridir?

A) Resimleri süslemek için çizilir.
B) Çizimlerin fazlalıklarını kesmek için çizilir.
C) Cisimlerin iç kısımları hakkında bilgi edinmek için çizilir.
D) Cisimlerin iç kısımlarını taramak için çizilir.

Soru 15

Simetri ekseni kullanmada temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cismin kesitini çıkarmaktır.
B) Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlamaktır.
C) Resimde çizgileri düzeltmektir.
D) Resimlere güzellik katmaktır.

Soru 16

Kesitlerde sembol kullanma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembol cisimleri ölçülendirmek için kullanılır.
B) Cisimlerin yakınlık ve uzaklık kavramlarını ifade etmek için kullanılır.
C) Cisimlerin taramalarını renklendirmek için kullanılır.
D) Çizimlerin okunmasını kolaylaştırmak için kullanılır.

Soru 17

Cisimlerin kesit resimlerinde taramaların kullanılmamasının doğuracağı sakınca aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesit resimleri anlaşılır şekilde okunur.
B) Kesit resimlerinde detaylar gösterilir.
C) Kesit resimlerinde çevre çizgileri anlamını kaybeder.
D) Kesit resimlerinde malzeme farklılıkları belirlenemez.

Soru 18

Kesit resimlerinin taranmasında kısmi tarama nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı içerikli taramalarda zamandan kazanmak için yapılır.
B) Kesit resminin çizgilerini belirtmek için yapılır.
C) Kesit resimlerine güzellik kazandırmak için yapılır.
D) Farklı içerikli malzeme yapılarını belirtmek için yapılır.

Soru 19

Pratikte çelik yapıları alçı levha ile kaplamada karşılaşılan her yerin detayını bulmak mümkün değildir. Kendi zekâmızla diğerlerinden faydalanarak kendimiz çözüm bulmalıyız.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Çelik yapıları alçı levha ile kaplama meslek resminde detay önemli değildir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 106 soru listeleniyor