SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Restorasyon Meslek Resmi Soruları


Soru 1

“Ana binanın parsel üzerindeki konumunun net bir şekilde anlatılabilmesi için belirli bir perspektif ve ölçek ile çizilen planlardır.”

Tanımı verilen plan aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Kesit planı B) Yerleşim planı
C) İmar planı D) Detay planı
E) Rölöve planı

Soru 2

Aşağıdaki ölçeklerden hangisi yerleşim plan ölçeğidir?

A) 1/10B) 1/20C) 1/50
D) 1/100E) 1/200

Soru 3

Yerleşim planı çiziminde aşağıda verilen evraklardan hangisinden yararlanılmaz?

A) Bina iskanı B) Röperli kroki
C) İmar planı örneği D) Kadastral pafta
E) Çap

Soru 4

Yerleşim planı çiziminde aşağıda verilen evraklardan hangisinden yararlanılmaz?

A) GüneyB) BatıC) Doğu
D) KuzeyE) Kuzeydoğu

Soru 5

Ana binanın zemin, kaldırım, yol ve çevresinde bulunan diğer elemanlar ile ilişkisinin düşey olarak üçüncü boyutta ifade edildiği çizim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesit planı B) Yerleşim planı
C) İmar planı D) Detay planı
E) Rölöve planı

Soru 6

Yerleşim kesiti çizilirken aşağıda belgelerden hangisinden yararlanılır?

A) Plankote B) Çap
C) Kadastral pafta D) Röperli kroki
E) Rölöve kesiti

Soru 7

Aşağıdaki ölçeklerden hangisi görünüş (silüet) ölçeğidir?

A) 1/10B) 1/20C) 1/50
D) 1/100E) 1/200

Soru 8

Yerleşim kesit çiziminde kullanılacak fotoğraflar aşağıdaki seçeneklerden hangisi için kullanılmaz?

A) Ana bina çevresinde bulunan elemanların yüksekliğinin belirlenmesi için
B) Ana bina çevresinde görünüşe giren elemanların yüksekliğinin belirlemesi için
C) Ana binan çevresinde bulunan ağaçların şekil ve konumlarını belirlemek için
D) Ana bina çevresinde bulunan merdiven yükseklik ve genişliğini hesaplamak için
E) Ana bina çevresinde bulunan peyzaj çalışması hakkında bilgi sahibi olmak için

Soru 9

Yerleşim kesiti için kullanılacak fotoğraflardan ana bina çevresinde bulunan ve gözlem lenen elemanların yükseklikleri nasıl bulunur?

A) Ölçerek B) Orantılama yöntemiyle
C) Göz hattı belirlenerek D) Terazi hattı belirlenerek
E) Yükseklik ölçüleri fotoğraf kullanılarak bulunamaz

Soru 10

Binanın çevresindeki elemanlar ile birlikte yerleştiği arazi içindeki görüntüsünün çizilmesine ne denir?

A) SilüetB) KrokiC) Kesit
D) ÇapE) Plan

Soru 11

Detay çizebilmek için ölçülerin plandan alınması faydalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Detay çiziminde fotoğraflardan da yararlanmak gerekir.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Detay çiziminde sıralama yoktur.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Detay çiziminde her elemana ait ölçek ve isim yazılmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 15

Detay çiziminde kat planlarına ihtiyaç yoktur.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Rölöve bina projesi; plan, ........., görünüş ve detaylardan oluşur.


Soru 17

Plan çiziminde fotoğraf ölçüm olarak değil daha çok ........ olarak yararlı olur.


Soru 18

Pencereler fotoğrafta aynı düşeyde ise ve plandan taşınarak aynı düşeyde çıkmamışsa bunun gerçek görüntüsü ......... tır.


Soru 19

Fotoğraf en çok ........ çiziminde yardımcı olur.


Soru 20

Binanın sistemini ifade eden plan, kesit ve görünüş çizimleri ........ veya ........ ölçeğinde çizilir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...10
10 Sayfada Toplam 193 soru listeleniyor