SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Rölöve Restorasyon Proje Çizimleri Soruları

1.  

Divide ve Measure komutları uygulanırken bölüntü yerlerine konulacak nokta sembolü seçimi aşağıdakilerden hangisi ile yapılmaktadır?

A) Select color diyalog kutusu
B) Point style diyalog kutusu
C) Text style diyalog kutusu
D) Save drawing as diyalog kutusu
2.  

Aşağıdakilerden hangisi (b x bn) formülünü ifade eder?

A) Sahanlık genişliğini
B) Korkuluk yüksekliğini
C) Merdiven kol boyunu
D) Rıht yüksekliğini
3.  

Uzunluğu verilmeyen çıkış hattı çizgisini 16 eşit parçaya bölmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) Extend B) Divide
C) Ofset D) Measure
4.  

Merdiven iniş ve çıkışlarında normal olarak üzerinde yürünen çizginin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rıht B) Korkuluk
C) Limonluk D) Çıkış hattı
5.  

Rıht yüksekliği aşağıdaki formüllerden hangisi ile hesaplanır?

A) h = H / hn B) h = hn / H
C) h = 63 - 2h D) h = hn + b
6.  

Çizim ortamında bir nesneyi oluşturan parça veya elemanların görüntülerinin ekranda gösterilmesi ve bu nesnelerin birbirinden ayırt edilebilmesi için “Layer” komutu kullanılır.

Doğru      Yanlış
7.  

Katmanlar komutuna klavye ile ulaşılamaz.

Doğru      Yanlış
8.  

Katman diyalog kutusunda “New” butonuna basılırsa seçili olan katmanın ismi değişir.

Doğru      Yanlış
9.  

Sarkan menü komutları çizim ekranının üst kısmında bulunan komutlardır.

Doğru      Yanlış
10.  

Katman çizgi tipi “Freeze” komutu ile değiştirilir.

Doğru      Yanlış
11.  

Katman renginin değiştirilmesi için “Select Color” diyalog kutusu kullanılır.

Doğru      Yanlış
12.  

Katmanlara çizgi ataması yapabilmek için “Layer Properties Manager” diyalog kutusunda bulunan “Linetype” sütunundaki “Continuous” seçilir.

Doğru      Yanlış
13.  

Bir katman seçili iken “Current” butonuna basılırsa katmanın tüm özellikleri değişir.

Doğru      Yanlış
14.  

Katman komut simgeleri çizim ekranına “Toolbars” diyalog kutusundan “Layouts” seçeneği işaretlenerek yerleştirilir.

Doğru      Yanlış
15.  

Katman çizgi tipi “Lineweight” diyalog kutusu içinden belirlenir.

Doğru      Yanlış
16.  

Oluşturulan katmanların kullanıma hazır olup olmadığı çizim ekranında bulunan komut simgeleri kontrol edilerek anlaşılır.

Doğru      Yanlış
17.  

Kapı açılır izi çiziminde kullanılacak kesik çizgi tipini seçmek için “Linetype” diyalog kutusu kullanılır.

Doğru      Yanlış
18.  

Çizimin her aşamasında kayıt işlemi mutlaka yapılmalıdır.

Doğru      Yanlış
19.  

Kapı görünüşü çiziminde plan ve kesitten ölçülerin taşınabilmesi için “Extend” komutu kullanılabilir. 

Doğru      Yanlış
20.  

Kapı kesiti çizilirken duvarda kapı boşluğu için 250-300 cm boşluk bırakılır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 99 soru listeleniyor