SORU BANKASI Filtrele

Çatı Sistemleri Meslek Resmi Soruları

Soru 1

Genişliği az olan binalarda tek tarafa akıntısı olan çatı şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırma çatı B) Beşik çatı
C) Sundurma çatı D) Mansart çatı
Soru 2

Çatı yüksekliğinin fazla olması istenmeyen büyük binalarda iki tarafa içe akıntılı şekilde tanzim edilen çatı sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mansart çatı B) Kırma çatı
C) Kelebek çatı D) Kırma çatı çatı
Soru 3

Çatı katı yapılması istendiğinde çatının meyilli olan yüzeylerinin kırılarak tertiplenen çatı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mansart çatı B) Fenerli çatı
C) Şet çatı D) Sivri çatı
Soru 4

Yukarıda görünüşü verilen çatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırma çatı B) Kule çatı
C) Kelebek çatı D) Şet çatı
Soru 5

Yukarıda üst görünüşü verilen çatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırma çatı B) Sivri çatı
C) Mansart çatı D) Beşik çatı
Soru 6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Bir kırma çatıda iki eğimli yüzey arasında kalan mahya dere mahyadır,
II. Kırma çatıda binanın kenar sayısınca meyilli yüzey vardır,
III. Çatıda iki tepe noktasının birleşimi çatı mahyasını verir,

A) II B) II ve III
C) I ve III D) I-II ve III
Soru 7

Dar kenarı 9,00 m olan beşik çatıda eğim oranı 1/3 olduğuna göre çatı yüksekliği kaç cm'dir?

A) 100 cm B) 150 cm
C) 180 cm D) 300 cm
Soru 8

Yüksekliği 3,00 m olan çatıda çatı eğimi 1/3 ise dar kenarı kaç metredir?

A) 9,00 m B) 10,00 m
C) 18,00 m D) 12,00 m
Soru 9

Bina köşelerinden çizilen açıortayların gerçekteki ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dikme B) Aşık
C) Eğik Mahya D) Yağmur oluğu
Soru 10

Bir çatıda, açıortayların kesişmesiyle elde edilen yerin adı hangisidir?

A) Eğik Mahya B) Baca
C) Dere mahya D) Tepe Noktası
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kesişen eğik mahyaların düz çizgilerle birleştirilmesine verilen isimdir?

A) Tepe Mahya B) Aşık
C) Dikme D) Eğik mahya
Soru 12

%30 eğimli bir beşik çatıda yükseklik 240 cm ise dar kenar uzunluğu kaç cm dir?

A) 750 cm B) 800 cm
C) 840 cm D) 720 cm
Seçilen
Soru
Sayısı
0