SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Çatılar Soruları


Soru 1

Oturtma çatı uygulayabilmek için en fazla mesnetler arasındaki açıklık kaç m olmalıdır?

A) 2,00 m B) 3,00 m
C) 4,00m D) 5,00 m

Soru 2

Oturtma çatılarda aşıklar arasındaki mesafe en fazla kaç m. olabilir.?

A) 2,00 m B) 2,50 m
C) 3,00 m D) 3,50 m

Soru 3

Oturtma çatılarda, döşeme üzerine uygulamalarında çatı üzerine gelen yükleri en fazla hangi çatı elemanı taşıyarak mesnetlere iletir?

A) Damlalık aşığı B) Dikmeler
C) Mertekler D) Kuşaklar

Soru 4

Oturtma çatılarda aşağıdakilerden hangi çatı elemanın altına yastık konmalıdır?

A) Bırakma kirişi B) Damlalık aşığı
C) Dikmeler D) Hepsi

Soru 5

Aşağıdaki çatı elemanlarından hangisi oturtma çatı yapımında kullanılmaz?

A) Yanlama B) Aşıklar
C) Mertekler D) Kuşaklar

Soru 6

Oturtma çatı yapım işine ilk önce hangi çatı elemanı konularak başlanmalıdır?

A) Bırakma kirişi B) Dikmeler
C) Yastıklar D) Damlalık aşığı

Soru 7

Oturtma çatılarda dikme ile dikme üstündeki aşıklar arasına belli bir açıda ,destek için konan çatı elemanına ne ad verilir?

A) Göğüsleme B) Kuşak
C) Yastık D) Mertek

Soru 8

Çatı üstüne gelen yükleri toplayarak altındaki aşıklara ileten çatı elemanına ne ad verilir?

A) Göğüsleme B) Kuşak
C) Yastık D) Mertek
Seçilen
Soru
Sayısı
0