SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Çatılar Soruları

1.  

Oturtma çatı uygulayabilmek için en fazla mesnetler arasındaki açıklık kaç m olmalıdır?

A) 2,00 m B) 3,00 m
C) 4,00m D) 5,00 m
2.  

Oturtma çatılarda aşıklar arasındaki mesafe en fazla kaç m. olabilir.?

A) 2,00 m B) 2,50 m
C) 3,00 m D) 3,50 m
3.  

Oturtma çatılarda, döşeme üzerine uygulamalarında çatı üzerine gelen yükleri en fazla hangi çatı elemanı taşıyarak mesnetlere iletir?

A) Damlalık aşığı B) Dikmeler
C) Mertekler D) Kuşaklar
4.  

Oturtma çatılarda aşağıdakilerden hangi çatı elemanın altına yastık konmalıdır?

A) Bırakma kirişi B) Damlalık aşığı
C) Dikmeler D) Hepsi
5.  

Aşağıdaki çatı elemanlarından hangisi oturtma çatı yapımında kullanılmaz?

A) Yanlama B) Aşıklar
C) Mertekler D) Kuşaklar
6.  

Oturtma çatı yapım işine ilk önce hangi çatı elemanı konularak başlanmalıdır?

A) Bırakma kirişi B) Dikmeler
C) Yastıklar D) Damlalık aşığı
7.  

Oturtma çatılarda dikme ile dikme üstündeki aşıklar arasına belli bir açıda ,destek için konan çatı elemanına ne ad verilir?

A) Göğüsleme B) Kuşak
C) Yastık D) Mertek
8.  

Çatı üstüne gelen yükleri toplayarak altındaki aşıklara ileten çatı elemanına ne ad verilir?

A) Göğüsleme B) Kuşak
C) Yastık D) Mertek
Seçilen
Soru
Sayısı
0