SORU BANKASI Filtrele

Beton Deneyleri Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi basınç dayanımlarına göre beton çeşitlerinden biri değildir?

A) Düşük dayanımlı beton
B) Yüksek dayanımlı beton
C) Ağır dayanımlı beton
D) Normal dayanımlı beton

Soru 2

Yalıtım amaçlı beton kullanmak istiyorsak aşağıdaki betonlardan hangisini tercih etmeliyiz?

A) Hafif beton B) Ağır beton
C) Normal beton D) Püskürtme beton

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir betonda aranılan özelliklerden biri değildir?

A) Dayanıklı olmalı B) Boşluklu olmalı
C) Ekonomik olmalı D) Kolay şekillendirilmeli

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi betonu sıkıştırma nedenlerinden biridir?

A) Betonu taşımak
B) Donatıyı titreterek yerine yerleştirmek
C) Kalıbı genişleterek fazla beton dökmek
D) Beton-donatı arasındaki aderansı tam anlamıyla sağlamak

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sıkıştırma işleminde kullanılan araçlardan değildir?

A) Mala B) Tokmak
C) Şiş D) Vibratör

Soru 6

İç vibratörleri beton içerisinde tutma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15-20 saniye B) 5 saniye
C) 8 saniye D) 30 saniye

Soru 7

Dar kesitlerde, sık donatılarda ve akıcı betonlarda sıkıştırma araçlarından hangisinin kullanılması uygun olur?

A) Kalıp vibratörü B) İç vibratör
C) Yüzey vibratörü D) Tokmak veya şiş

Soru 8

Fazla vibrasyon aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A) Yüzey düzgünlüğüne B) Kalıp genişlemesine
C) Ayrışmaya D) Dayanımın artmasına

Soru 9

Döşeme ve yol kaplama betonlarında aşağıdaki vibratörlerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Yüzey vibratörü B) Mastar
C) İç vibratör D) Kalıp vibratörü

Soru 10

İç vibratörü betonun içinden aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile çıkartmalıyız?

A) Hızlıca B) Yavaşça
C) Çapraz bir şekilde D) Hiç çıkartılmaz

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi betonu düzeltme araçlarından biri değildir?

A) Çelik mala B) El mastarı
C) Keser D) Titreşimli mastar

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde titreşimli mastar kullanılmaz?

A) Döşeme betonunun düzeltilmesinde
B) Kolon betonunun düzeltilmesinde
C) Yol kaplama betonlarının düzeltilmesinde
D) Büyük alan betonlarının düzeltilmesinde

Soru 13

Betonda yüzey düzeltme işlemine başlamak için aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?

A) Beton sıkıştırıldıktan sonra
B) Beton döküldükten sonra
C) Beton yerleştirildikten sonra
D) Beton prizini aldıktan sonra

Soru 14

Betonun kalıba göre düzeltilmesinde ilk düzeltme işlemi niçin yapılır?

A) Beton yüzeyinde çıkıntılı kısımlar oluşturmak
B) Beton yüzeyinde çukurlar oluşturmak
C) Beton yüzeyini aynı seviyeye getirmek
D) Beton yüzeyini pürüzlü hale getirmek

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi son düzeltme işlemlerinin başlatılabileceği zamanın tespitinden biri değildir?

A) Beton yüzeyi parlaklığını kaybetmemiş olmalıdır.
B) Beton yüzeyi sulu kıvamda olmalıdır.
C) Beton yüzeyinde hiç su bulunmamalıdır.
D) Beton yüzeyi, bir insan yükünü taşıyabilecek kadar katılaşmış olmalıdır.

Soru 16

Betonun dökümü ve bakımı için TS’ da kabul edilen normal hava şartları aşağıdakilerden hangisidir?

A) +5 °C altı B) +30 °C üstü
C) +35 °C D) +5 °C - +30 °C arası

Soru 17

Çimento hidratasyonunun ilerlemesi için betondaki ısı ve nem değişikliklerini kontrol altında tutma yöntemine ne ad verilir?

A) Kür B) Buharlaşma
C) Priz D) Doyma

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi beton yüzeyini örterek su kaybını önleme çeşitlerinden değildir?

A) Bitümlü kâğıtlar B) Sulama
C) Plastik örtüler D) Sıvı kür malzemeleri

Soru 19

Betonun kür edilmesindeki ( korunması ) esas amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Isı ve nem değişikliklerini kontrol altında tutma
B) Beton içindeki donatının paslanmasını engelleme
C) Beton prizini geciktirmek
D) Betonun prizini hızlandırmak

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi betonu koruma kurallarından değildir?

A) Mevsim şartlarına göre 7 ila 14 gün sulanmalıdır.
B) Betonu zararlı kimyasal etkilerden korumak gereklidir.
C) Kalıp sökmede sürenin önemi yoktur.
D) Beton aşırı soğuk, aşırı sıcak ve dondan korunmalıdır.
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 140 soru listeleniyor