SORU BANKASI Filtrele

Betonarme Kalıplar Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi betonu sınıflandırma yöntemlerinden birisidir?

A) Renklerine göre
B) Kalıp sistemlerine göre
C) Birim ağırlıklarına göre
D) Üçgen numune basınç dayanımlarına göre
2.  

Yalıtım amaçlı beton kullanmak istiyorsak aşağıdaki betonlardan hangisini tercih etmeliyiz?

A) Hafif beton B) Ağır beton
C) Normal beton D) Püskürtme beton
3.  

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir betonda aranılan özelliklerden biri değildir?

A) Dayanıklı olmalı
B) Boşluklu olmalı
C) Ekonomik olmalı
D) Mukavemeti yüksek olmalı
4.  

Aşağıdakilerden hangisi betonu sıkıştırma nedenlerinden biridir?

A) Betonu taşımak
B) Betonun donatıyı sarmasını sağlamak
C) Kalıbı genişleterek fazla beton dökmek
D) Donatıyı titreterek yerine yerleştirmek
5.  

Sıkıştırma işleminin bitmesi için aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?

A) 7 - 14 gün arası B) Kalıp alma zamanı
C) Prizin başlama zamanı D) Prizin bitme zamanı
6.  

Aşağıdakilerden hangisi sıkıştırma işleminde kullanılan araçlardan değildir?

A) Mala B) Tokmak
C) Şiş çubuğu D) Kalp vibratörü
7.  

İç vibratörleri beton içinde tutma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15 saniye B) 5 saniye
C) 8 saniye D) 30 saniye
8.  

Yüzey vibratörlerinin etkili olma mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30 cmB) 20 cmC) 40 cmD) 50 cm
9.  

Vibratörün beton içindeki etki alanı aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?

A) Betonun kabarması ile
B) Beton harcının katılaşması ile
C) Kalıpların genişlemesi ile
D) Beton yüzeyinin nemlenesi ile
10.  

Kolon ve kiriş betonlarının sıkıştırılmasında aşağıdaki vibratörlerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Mastar B) Yüzey vibratörü
C) İç vibratör D) Kalıp vibratörü
11.  

İç vibratörü betonun içinden aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile çıkartmalıyız?

A) Hızlıca
B) Yavaşça
C) Çapraz bir şekilde
D) Hiç çıkartmadan beton içinde gezdiririz
12.  

Aşağıdakilerden hangisi betonu düzeltme araçlarından biri değildir?

A) Çelik mala B) El mastarı
C) Titreşimli mastar D) Keser
13.  

Aşağıdakilerden hangisi titreşimli mastarın kullanılmadığı yerdir?

A) Döşeme betonunun düzeltilmesinde
B) Kolon betonunun düzeltilmesinde
C) Yol kaplama betonlarının düzeltilmesinde
D) Büyük alan betonlarının düzeltilmesinde
14.  

Betonda yüzey düzgünlüğünü sağlamaya başlamak için aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?

A) Beton sıkıştırıldıktan sonra
B) Beton döküldükten sonra
C) Beton yerleştirildikten sonra
D) Beton prizini aldıktan sonra
15.  

Beton yüzeyinde perdah yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzeydeki su - çimento şerbetinin dağıtılması
B) Betonu sıkıştırabilmek için
C) Yüzeydeki çatlakların kapatılması
D) Betonun kalıp içinde yayılması için
16.  

Düşey yüzey ölçüleri fazla olan betonların yüzey düzgünlüğünü aşağıdakilerden hangisi sağlar?

A) Kürek B) Mala
C) Mastar D) Kalıp
17.  

Betonun dökümü ve bakımı için TS'de kabul edilen normal hava şartları aşağıdakilerden hangisidir?

A) +5°C altı B) +30°C üstü
C) Rüzgârlı hava D) +5°C - +30°C arası
18.  

Aşağıdakilerden hangisi hava sıcaklığının çok fazla olması (+30°C üstü) durumunda beton üzerinde oluşan olumsuz etkilerden değildir?

A) Buharlaşma fazla olur.
B) Prizini alma süresi yavaşlar.
C) Yüzeyde çatlaklar oluşur.
D) Kurumalar meydana gelir.
19.  

Aşağıdakilerden hangisi hava sıcaklığının düşük olması (+5°C altı ) durumunda beton üzerinde oluşan olumsuz etkilerden değildir?

A) Priz başlama süresi yavaşlar.
B) Buharlaşma fazla olur.
C) Yüzeydeki su çimento şerbeti donar.
D) Kalıp donar.
20.  

Betonun kür edilmesindeki (korunması) esas amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Isı ve nem değişikliklerini kontrol altında tutma
B) Beton içindeki donatının paslanmasını engelleme
C) Betonun içindeki suyun tamamen kaybolmasını engelleme
D) Betonun prizini hızlandırmak
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 73 soru listeleniyor