SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Kagir Atölyesi Soruları

Soru 1

Oturtma çatı uygulayabilmek için en fazla mesnetler arasındaki açıklık kaç m olmalıdır?

A) 2,00 m B) 3,00 m
C) 4,00m D) 5,00 m
Soru 2

Oturtma çatılarda aşıklar arasındaki mesafe en fazla kaç m. olabilir.?

A) 2,00 m B) 2,50 m
C) 3,00 m D) 3,50 m
Soru 3

Oturtma çatılarda, döşeme üzerine uygulamalarında çatı üzerine gelen yükleri en fazla hangi çatı elemanı taşıyarak mesnetlere iletir?

A) Damlalık aşığı B) Dikmeler
C) Mertekler D) Kuşaklar
Soru 4

Oturtma çatılarda aşağıdakilerden hangi çatı elemanın altına yastık konmalıdır?

A) Bırakma kirişi B) Damlalık aşığı
C) Dikmeler D) Hepsi
Soru 5

Aşağıdaki çatı elemanlarından hangisi oturtma çatı yapımında kullanılmaz?

A) Yanlama B) Aşıklar
C) Mertekler D) Kuşaklar
Soru 6

Oturtma çatı yapım işine ilk önce hangi çatı elemanı konularak başlanmalıdır?

A) Bırakma kirişi B) Dikmeler
C) Yastıklar D) Damlalık aşığı
Soru 7

Oturtma çatılarda dikme ile dikme üstündeki aşıklar arasına belli bir açıda ,destek için konan çatı elemanına ne ad verilir?

A) Göğüsleme B) Kuşak
C) Yastık D) Mertek
Soru 8

Çatı üstüne gelen yükleri toplayarak altındaki aşıklara ileten çatı elemanına ne ad verilir?

A) Göğüsleme B) Kuşak
C) Yastık D) Mertek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ince sıvanın sağladığı faydadır?

A) Duvarda pürüzsüz yüzeyler elde etmek
B) Binanın taşıyıcı sistemini güçlendirmek
C) Binanın maliyetini azaltmak
D) Sıvacı ustalarının işsiz kalmalarını önlemek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ince sıvaya başlamadan önce yapılmalıdır?

A) Dilatasyonlar sıva ile örtülmeyip aralık bırakılır.
B) Sünger ile yüzey temizlenerek serbest kumlar düşürülür.
C) İş yeri ve kullanılan malzemeler temizlenir.
D) Yüzeydeki toz, kir, yağ, eski ve kabarmış tabakalar temizlenir
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ortalama ince sıva kalınlığıdır?

A) 2 cm B) 3 cm
C) 0.8 cm D) 0.1 cm
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi genellikle dış köşelerde pah kırma seviyesidir?

A) Tavan seviyesi
B) Açılır pencere kanadı üst seviyesi
C) Süpürgelik seviyesi
D) Su basman seviyesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi önlem alma durumu hariç, sıva yapılmaması gereken unsurdur?

A) Donlu havalar, çok güneşli ve rüzgârlı havalar
B) Geceleri
C) İlkbahar ve sonbahar ayları
D) Güneşin çekildiği yüzeyler
Soru 14

Kaba sıva binayı dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.

Doğru      Yanlış
Soru 15

Kaba sıva sadece yalıtım amaçlı yapılır.

Doğru      Yanlış
Soru 16

Sıva harcında yüksek yapışkanlık özelliği aranmaz.

Doğru      Yanlış
Soru 17

Ahşap veya hafif metal malzemeden yapılan, düzgün olan, çeşitli uzunlukta imal edilen, sıva yapılacak yüzeyin düzgünlüğünü kontrol etmek, yüzeye atılan sıva harcını düzeltmek vb. işlerin yapımında kullanılan araçlara mastar denir.

Doğru      Yanlış
Soru 18

Harç yapımında kullanılan karıştırma suyu içilebilir nitelikte olmalıdır.

Doğru      Yanlış
Soru 19

Harç, priz (donma-katılaşma) işlemi bittikten sonra yüzeye uygulanmalıdır.

Doğru      Yanlış
Soru 20

Sıva yapılmadan önce harcın duvara daha iyi yapışması için duvara su serpilir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 29 soru listeleniyor