SORU BANKASI Filtrele

Afetle Mücadele Soruları


Soru 1

Nükleer kazalar ve su kirliliği, insan kaynaklı afetlerdir.

Doğru      Yanlış

Soru 2

Afetler, insan yaşamını sadece fiziksel yönden etkilemektedir.

Doğru      Yanlış

Soru 3

Tsunami, meteorolojik kökenli bir afettir.

Doğru      Yanlış

Soru 4

Doğal afet meydana geldiğinde ilk yapılması gereken hızlı bir ihtiyaç ve hasar değerlendirmesi yapmaktır.

Doğru      Yanlış

Soru 5

Türkiye, Dünya’nın en önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya Deprem Kuşağı (Akdeniz Deprem Kuşağı) üzerinde bulunmaktadır.

Doğru      Yanlış

Soru 6

Dünya genelinde meydana gelen afetler, ......... ve ......... göre iki ayrı şekilde sıralanabilir.


Soru 7

Doğal afet sonrasında afetzedelerin ekonomik yükünü hafifletmek ve afetlerin neden olduğu finansal zararların sonuçlarını en aza indirmek için yapılan işleme ......... denir.


Soru 8

Ülkemizde heyelanlara en sık ......... rastlanır.


Soru 9

1950 ile 2008 yılları arasında Türkiye’de su baskını gerçekleşmeyen tek il .........


Soru 10
  1. Afetlerle mücadele etmek için afet öncesi, sırası ve sonrası planlamalar yapılmalıdır.
  2. Afet Yönetimi dinamik ve karmaşık bir yönetim biçimidir.
  3. Etkili bir afet yönetimi için sadece resmî kurumlar görev almalıdır.

Afetlerle ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) IB) IIIC) II, III
D) I, IIE) I, II ve III

Soru 11

Afetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Afetler toplumları ekonomik yönden oldukça olumsuz etkilemektedir.
B) Afetler kişilerde huzursuzluk, öfke, kaygı, korku gibi fizyolojik etkilere sebep olmaktadır.
C) Afetler insan hayatını en çok fiziksel olarak etkilemektedir.
D) Afetzedeler kadar kurtarma ekipleri de yaşanılan olaydan oldukça olumsuz etkilenmektedir.
E) Afetler toplumları dolaylı ya da doğrudan etkilemektedir.

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi jeolojik kökenli afetlerden birisidir?

A) FırtınaB) HortumC) Heyelan
D) ÇığE) Sel/su baskını

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler ile mücadele aşamasında üçüncü sırada yer alır?

A) Hazırlık B) İyileştirme
C) Müdahale D) Önleme ve zarar azaltma
E) Düzeltme ve dönüştürme

Soru 14

Aşağıdaki afetlerden hangisi Türkiye’de görülmedi?

A) ÇığB) DepremC) Heyelan
D) SelE) Tsunami

Soru 15

Afet bakımından Tehlike, sebep; risk ise sonuçtur.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Büyük bir fabrikada yangın çıkması, afettir.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Türkiye’de ortaya çıkan doğal afetlerin en büyük sebebi yer şekilleri ve iklim koşullarıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Türkiye’nin en yoğun nüfuslu bölgesi Ege Bölgesi’dir.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Bir afetin ortaya çıkmasında iki temel faktör rol oynar birincisi ......... ........ ikincisi de bunun sebep olduğu olaydan riske girebilme ihtimali olan durumların bulunmasıdır.


Soru 20

Ülkemizde oluşan doğal afetlerin oluşturduğu risklerin başında ......... yer almaktadır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 139 soru listeleniyor