SORU BANKASI Filtrele

Anatomi ve Fizyoloji Laboratuvarı Soruları


Soru 1

Aşağıdaki görevlerden hangisi deriye ait değildir?

A) Canlının çevre ile ilişki kurmasında herhangi bir etkisi yoktur.
B) Gaz alışverişi yaparak solunuma yardımcı olur.
C) Vücut sıcaklığını ayarlar.
D) Zehirli maddelerin terleme ile dışarı atılmasını sağlar.

Soru 2

Aşağıdaki deri ile ilgili bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?

A) Deri, dokunma duyusu sayesinde çevreden aldığı uyarıları canlıya iletir.
B) Canlının vücudunu çepeçevre kuşatarak dış etkilere karşı korunmasını sağlar.
C) Deri aynı zamanda güneş ışığının etkisiyle A vitamini sentezine yardım eder.
D) Gaz alışverişi yaparak solunuma yardımcı olur.

Soru 3

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Deri rutubete ve kurumaya karşı uyum sağlama yeteneğine sahiptir.
B) Hipodermis derinin üçüncü tabakası olup gevşek bağ dokudan yapılmıştır.
C) Epidermis, çok katlı yassı epitel dokudan oluşmuştur.
D) Epidermisin altındaki hipodermis tabakası, derinin % 90?ını oluşturur.

Soru 4

Aşağıdaki salgı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Apokrin salgılamada salgı maddeleri hücrenin uç bölümünde toplanır.
B) Ter bezlerine vücudun küçük böbrekleri de denir.
C) Yağ bezlerinin salgıları oldukça koyu kıvamdadır.
D) Ter bezlerinin çoğunluğu apokrin salgı yapar.

Soru 5

Ter bezleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yağ bezlerinin, genetik olarak epidermal oluşumlardan ter bezinin değişimi sonucu meydana geldiği kabul edilir.
B) Apokrin ter bezleri koltuk altı, kasık ve meme başı çevresine yerleşmiştir.
C) Tek hücreli bezler diğer epitel hücreleri arasına dağılmıştır.
D) Ter bezlerinin çoğunluğu merokrin salgı yapar.

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi derinin fonksiyonlarından birisi değildir?

A) Dış etkilerden canlıyı korur.
B) Terleme yoluyla vücut sıcaklığını yükseltir.
C) Gaz alışverişi yaparak solunuma yardımcı olur.
D) D vitamini sentezine yardımcı olur.

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi epidermal oluşumlardan birisi değildir?

A) Kıl B) Deri bezleri
C) Kemik D) Tırnak

Soru 8

Derideki yağ bezleri kaç çeşit salgı yapar?

A) 1B) 2C) 3D) 4

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yağ bezlerinin özelliklerinden birisi değildir?

A) Kıl ve deriyi yağlayan bir madde salar.
B) Yağ bezlerinin salgıları oldukça koyu kıvamdadır.
C) Kılları ve deriyi dış etkilere karşı korur.
D) Sudor denen sıvıyı salgılar.

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde ter?in PH?sı doğru olarak yazılmıştır?

A) 4-6,5B) 6-7,5C) 5-7D) 3-5,5

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ter bezlerinin salgısından birisi değildir?

A) SuB) ÇinkoC) KlorD) Üre

Soru 12

Aşağıda isimleri yazılı hayvanlardan hangisi sütün kendiliğinden akmasını sağlayan üçlü meme başı büzücü kası yoktur?

A) SığırB) KurtC) KöpekD) Keçi

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi çift tırnaklı hayvanlardan birisi değildir?

A) SığırB) KoyunC) KeçiD) Kedi

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinde tavuk tüyünün özelliklerinden birisi değildir?

A) Çevrenin etkilerine karşı korur.
B) Yem yemesine yardım eder.
C) Vücut ısısının muhafazasına yardım eder.
D) Diğer hayvanlardaki derinin bazı fonksiyonlarını yapar.

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kemiklerin şekillerine göre gruplandırılan kemiklerden birisi değildir?

A) Uzun kemikler B) Kısa kemikler
C) Sert kemikler D) Yassı kemikler

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kanatlılarda bulunan kas çeşitlerinden birisi değildir?

A) Eğri kaslar B) Düz kaslar
C) iskelet kasları D) Kardiak kasları

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi topallık çeşitlerinden birisi değildir?

A) Dokularına göre B) Yerlerine göre
C) Sürelerine göre D) Kilolarına göre

Soru 18

Salgı ürünleri hücrelerin içinde biriken salgılamaya ................ salgılama denir.


Soru 19

Tavukların ayakları ve bacakları, diğer omurgalılardan farklı olarak pulcuklarla, vücutları ............. kaplıdır.


Soru 20

Kasların en önemli özellikleri uzayıp ............ yeteneğine sahip olmalarıdır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 70 soru listeleniyor