SORU BANKASI Filtrele

Atçılık Soruları


Soru 1

Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde at yetiştiriciliğinin önemi verilmemiştir?

A) At tarım ve ulaşımda; çekim, binek ve yük taşıma işlerinde iş hayvanı olarak kullanılmıştır.
B) Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephedeki savaşlarda at önemli rol oynamış, İkinci Dünya Savaşı'nda dahi at savaşlarda kullanılmıştır.
C) Tarımda çok hızlı bir makineleşmeye karşın bazı bölgelerde halen tarımda az da olsa at gücünden yararlanılmaktadır.
D) Memleketimizin dağlık veya motorlu araçların çalışamayacağı bölgelerde at, bir ulaşım aracı olarak kullanılmaktır.
E) Tarımda da motorlu taşıtların hızla geliştirilmesi ve yayılması ile at tarımdaki ve sosyal hayattaki önemini tamamen yetirmiştir.

Soru 2

Bugün yeryüzünde bulunan evcil atların kökeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Przewalski (Preçevalski) atları
B) Tarpan atları
C) Przewalski (Preçevalski) ve Tarpan atları
D) Arap atları
E) İngiliz atları

Soru 3

Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde atın zoolojik sistemdeki yeri doğru şekilde sıralanmıştır?

A) Memeliler - Omurgalılar - Plesantalılar - Tırnaklılar - Tek Tırnaklılar - Atgiller - Atlar (Eguus) - At
B) At - Atlar (Eguus) - Atgiller - Tek Tırnaklılar - Tırnaklılar - Plesantalılar - Omurgalılar - Memeliler
C) Tırnaklılar - Tek Tırnaklılar - Omurgalılar - Memeliler - Plesantalılar -Atgiller - Atlar (Eguus) - At
D) Omurgalılar - Memeliler - Plesantalılar - Tırnaklılar - Tek Tırnaklılar - Atgiller - Atlar (Eguus) - At
E) Plesantalılar - Tırnaklılar - Tek Tırnaklılar - Atgiller - Atlar (Eguus) - At - Omurgalılar - Memeliler

Soru 4

Aşağıda verilenlerden hangisi soğukkanlı at ırklarının özelliklerindendir?

A) Karpal ve tarsal eklemlerden aşağı arka yüzleri uzun kıllarla kaplıdır.
B) İnce beden yapılarına sahip, süratli yürüyüşü ile canlı mizaçlıdır.
C) Bedeni örten kıllar kısadır.
D) Bacakların arka yüzlerinde uzun kıllar bulunmaz.
E) Daha çok binek, spor ve hafif çekim ile taşıma işlerinde kullanılır.

Soru 5

Arap atının kökenini aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Przewalski atı B) Tarpan atı
C) Soğukkanlı at D) İngiliz atı
E) Canik atı

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu kökenli değildir?

A) Çukurova tipi B) Malakan atları
C) Uzunyayla atı D) Haflinger atı
E) Canik atı

Soru 7

"Anavatanı Kuzey Kafkasya bölgesidir. Bir dağ ırkıdır. Genelde binek ve yük taşıma işlerinde kullanılır. Diğer at ırklarına göre daha uzun yaşar. Bu ırkın kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte Kafkasya yerli at ırklarının Türkmen atları ve Arap ırkı kullnılarak ıslah edilmesi ile meydana getirildiği ileri sürülmektedir."

Yukarıda tanıtılan at ırkı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) KabardinB) Akhal-TekeC) Holştayn
D) HannoferE) Anglo-Arap

Soru 8

"Kıllar açık parlak kırmızı renkte, yele ve kuyruk beyaz ya da çok açık sarıdır (yıkanmış gibi)."

Yukarıda tanıtılan don aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Akkanat al B) Sütlü kahva al
C) Kestane al D) Altuni al
E) Adi al

Soru 9

Bu don çeşidinde bedeni örten kıllar kırmızı fakat yele, kuyruk ve bacakların distal kısımları (karpal ve tarsal eklemlerin aşağı kısımları) siyah renkte atlarda görülen don aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Doru donB) Al donC) İzabel don
D) Kula donE) Kır don

Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi türev donlardandır?

A) İzabel donB) Kula donC) Doru don
D) Ahreç donE) Al don

Soru 11

Türev donlar içinde bedeni örten bütün kılların pamuk beyazı renginde olan don aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Açık kırB) Demiri kırC) Bakla kır
D) Pamuk kırE) Mercani kır

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi burunda görülen nişanelerden biri değildir?

A) Yarım akıtma B) Tam akıtma
C) Yarım yüzü güzel D) Ağzı kilitli
E) Alında kartopu

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi atlarda yaş tespiti ile ilgili doğru ifadelerden biri değildir?

A) Atın değeri yaşa göre değişiklik gösterir.
B) Atın tüm genetik kabiliyetini göstermesi için gelişimini tamamlamış olması gerekir.
C) Erken çalıştırılmaya başlanan atların kemik ve tendolarında bazı arızalar meydana gelir.
D) Kesici dişler ile yaş tespiti işletmelerde tutulan pedigriden daha geçerli bir yöntemdir.
E) Trafik kazaları, yaralanma ve zehirlenme vb. gibi adli olaylarda atın ekonomik değerinin tespiti önemlidir.

Soru 14

Atlarda ön öğütücü, öğütücü, köpek ve kesici dişler ile ilgili ifadelerden hangisi aşağıdaki seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Mandibula ve maxillada 24 çift ön öğütücü ve öğütücü diş bulunur.
B) Köpek dişleri aygır ve kısraklarda her çenede iki adet olmak üzere dört tanedir.
C) Atlarda toplam 6 adet kesici diş bulunur.
D) Köpek dişleri yalnız aygırlarda görülür. Kısraklarda çok ender olarak rastlanır.
E) Aygır ve kısrakta toplam 40 adet diş bulunur.

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisinde kesici süt dişleri ile ilgili verilen bilgi yanlıştır?

A) Kesici süt dişleri; kalıcılara göre daha küçüktür.
B) Boyları kısa ve renkleri beyazdır.
C) Kesici süt dişlerinin dudağa bakan yüzlerinde orta hafif bir oluk gözlemlenir.
D) Kesici süt dişlerinin dudağa bakan yüzleri düz ve oluksuzdur.
E) Diş yuvalarına sıkıca tutunmuştur.

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinde atlarda diş işaretleri ile ilgili verilen ifade yanlıştır?

A) Genç atlarda enine (dar) oval, daha sonra oval; daha yaşlı atlarda yuvarlak, üçgen (eşkenar) ve ters oval (ikizkenar üçgen) ya da derinliğine oval görünümdedir.
B) At yaşlandıkça kesici dişlerin birbirlerine karşı yaptıkları açı yavaş yavaş açılmaya başlar. Bu nedenle yaşlı atlarda ağız, dar ve uzun görülür.
C) Arpacık çukurluğu, kesici dişlerin aşınma yüzeylerinde bulunan ve bir arpa danesi şeklinde olan bir çukurluktur.
D) Bir kalıcı kesici dişte iç mine, arpacık çukurluğunun silinmesinden itibaren yedi sene sonra kaybolur.
E) Üst son kalıcı kesicilerin dış kenarları aşınmaz. Aşınmayan bu kısım bir çengel gibi hafifçe aşağıya doğru uzanır. Bu uzantıya kırlangıçkuyruğu adı verilir.

Soru 17

İki yaşındaki atların yaş tayini yapılırken kesici dişlerde görülebilecek bulgu seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Son kesici süt dişlerinde arpacık çukurluğu silinir.
B) Orta kesici süt dişleri çıkmıştır.
C) Tüm kesici süt dişleri çıkmıştır.
D) Ön kesici süt dişlerinde arpacık çukurluğu silinir.
E) Orta kesici süt dişlerinde arpacık çukurluğu silinir.

Soru 18

Yukarıdaki resme göre alt kalıcı kesici dişleri incelenerek bu atın yaşı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 1 yaşlıB) 2 yaşlıC) 3 yaşlı
D) 4 yaşlıE) 5 yaşlı

Soru 19

Yukarıdaki resme göre atta alt kalıcı kesici dişleri incelenerek bu atın yaşı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 2 yaşlıB) 3 yaşlıC) 4 yaşlı
D) 5 yaşlıE) 6 yaşlı

Soru 20

Yukarıdaki resme göre atta alt kalıcı kesici dişleri incelenerek bu atın yaşı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 4 yaşlıB) 6 yaşlıC) 8 yaşlı
D) 9 yaşlıE) 10 yaşlı
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 40 soru listeleniyor