SORU BANKASI Filtrele

Atçılık Soruları


Soru 1

Sağlıklı bir tayın yetişmesi için doğumdan hemen sonra beslenmesine ağız sütü ile başlanmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 2

Tayların beslenmesinde kullanılan yemlerin ham protein oranı yaklaşık % 12-14 olmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 3

İdman veya koşudan hemen sonra teri kurumadan atlara su verilmemelidir.

Doğru      Yanlış

Soru 4

Kısraklarda gebelik süresi 9 aydır.

Doğru      Yanlış

Soru 5

Tayların ve laktasyonda olan atların kaba yemleri genellikle baklagillerden oluşmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 6

Biberonla beslemede taylara verilen süt ......... sıcaklığında olacak şekilde ısıtılmalıdır.


Soru 7

On günlük olduktan sonra tayların önüne kaliteli ........ yemi ve taze kuru yonca konmalıdır.


Soru 8

Atlar, ........mideli ve otobur hayvanlardır.


Soru 9

Atlar beslenirken önce kaba yem daha sonra ........ yem verilmelidir.


Soru 10

Atların hasar gören kas dokusu ........ sayesinde kısa sürede onarılır.


Soru 11

Sağlıklı ve fiziksel olarak iyi bir at yetiştirebilmek için taylar, doğumdan hemen sonra hangi besinle beslenmelidir?

A) Ağız sütü B) Karma yem
C) Kaliteli kuru ot D) Tane yem
E) Tay besleme yemi

Soru 12

Tayların ortalama kaç kg canlı ağırlığa ulaştığında sütten kesilmesi uygun olur?

A) 150B) 175C) 200D) 225E) 250

Soru 13

Atlarda yağlanmanın olmaması için hangi önlemin alınması gerekir?

A) Az yem verilmesi B) Bol su verilmesi
C) Sık sık yem verilmesi D) Yağsız yem verilmesi
E) Yeterince idman yaptırılması

Soru 14

Atlarda gebelik süresi kaç aydır?

A) 7B) 8C) 9D) 10E) 11

Soru 15

Atların besin madde ihtiyaçları hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) BarınakB) VerimC) Mevsim
D) YaşE) Canlı ağırlık

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi atların yemlenirken izlenecek sıralamayı vermektedir?

A) Su / Kuru ot / Dane (kesif ) yem
B) Kuru ot / Dane (kesif ) yem / Su
C) Dane (kesif) yem / Su/Kuru ot
D) Su / Dane (kesif ) yem / Kuru ot
E) Dane (kesif) yem / Kuru ot / Su

Soru 17

Atların besin madde ihtiyacı aşağıdakilerden hangisine göre değişmez?

A) Yaşına B) Atın tipine
C) Canlı ağırlığına D) Gebelik durumuna
E) Yaptığı işe

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi atların beslenmesinde dikkat edilecek hususlardan değildir?

A) Yem kalitesi B) Rasyon dengesi
C) Fiziksel özellikleri D) Rasyon oranı
E) Ani rasyon değişikliği

Soru 19

Gebe atların beslenme planında son kaç ayda değişikliğe gidilir?

A) 1B) 2C) 3D) 4E) 5

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi atların egzersiz ve yemlemeden sonra su verilebilecek süredir?

A) 5 dakikaB) 30 dakikaC) 1 saat
D) 2 saatE) 1 gün
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 79 soru listeleniyor