SORU BANKASI Filtrele

Arıcılık Soruları

1.  

Zoolojik tasnifte bal arılarının ait olduğu cins aşağıdakilerden hangisidir?

A) ApisB) HymenopteraC) Apidae
D) MelliferaE) insecta
2.  

Arıların bacak ve kanat organları vücudunun neresindedir?

A) AbdomenB) ThoraksC) Segment
D) CaputE) Cephalus
3.  

Ana arının kuluçka süresi ortalama kaç gündür?

A) 16B) 21C) 24D) 28E) 30
4.  

Arı kokuları hangi organı ile hisseder?

A) Burnuyla hisseder. B) Ayağıyla hisseder.
C) Anteniyle hisseder. D) Diliyle hisseder.
E) Hissetmezler.
5.  

Erkek arının kovandaki görevi nedir?

A) Bekçilik yapmaktır. B) Balmumu üretmektir.
C) Ana arıyı beslemektir. D) Çiftleşmektir.
E) Polen taşımaktır.
6.  

Arılarının delik ve çatlakları onarmak için kullandığı madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balmumudur.B) Baldır.C) Arı sütüdür.
D) Polendir.E) Propolistir.
7.  

Ana arı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Normal koşullarda koloninin yumurtlayan tek bireyidir.
B) Gözleri en çok gelişmiş bireydir.
C) Ana arıda zehir kesesi daha az gelişmiştir.
D) Vücut yapıları ince uzundur.
E) Ana arılar, döllendiği hâlde dölsüz yumurta bırakabilir.
8.  

Bal arısının 100 m'den yakın mesafedeki besin kaynaklarını diğer arılara bildirdiği dansın adı nedir?

A) Abdomen sallama dansı denir.
B) Temizlik dansı denir.
C) Dairesel dans denir.
D) Alarm dansı denir.
E) Kuyruk sallama dansı denir.
9.  

Kovanda bekçilik görevini kaç günlük işçi arılar yapar?

A) 0-3 günlükB) 3-6 günlükC) 5-15 günlük
D) 18-20 günlükE) 20-22 günlük
10.  

Bal arısı kolonilerinde çoğalma içgüdüsü ve yeni bir koloni oluşturmak üzere ana arının bir kısım işçi arı ile birlikte kovanını terk etmesine ne denir?

A) Bal ve polen toplama uçuşu denir.
B) Apiterapi denir.
C) Çiftleşme uçuşu denir.
D) Polinasyon denir.
E) Oğul verme denir.
11.  

En çok propolis üreten ve en uzun dilli arı ırkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) KafkasB) KarniyolC) Anadolu
D) italyanE) Kıbrıs
12.  

Arılık yeri seçimi ve kovanların yerleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kovan uçuş deliği yönü güneye bakmalıdır.
B) Kovanların yönü doğu ve güney doğrultuları arasındaki açı üzerinde olmalıdır.
C) işlek yola yakın olmalıdır.
D) Flora yapısı bakımından zengin bölgede bulundurulmalıdır.
E) Kovanlar biraz öne eğimli yerleştirilmelidir.
13.  

Arıcının kovanı sakinleştirmek için kullandığı arıcılık malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biz B) El demiri
C) Arıcı fırçası D) Körük
E) Mahmuz
14.  

Örtü tahtalarını kaldırma, çerçeve çıkarma, bal mumu, propolis veya diğer artıkları kazıyıp temizleme ve kovan gövdelerini birbirinden ayırmada kullanılan arıcılık malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) BizB) El demiriC) Telek
D) Sır bıçağıE) Mahmuz
15.  

Kuluçkalık ile ballık arasına yerleştirilerek ana arının ballıklara geçişini engelleyen metalden yapılmış arıcılık malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölme tahtası B) Ana arı kafesi
C) Ana arı ızgarası D) Biz
E) Mahmuz
16.  

Ballığın yüksekliğinin kuluçkalığa göre daha kısa olduğu kovan tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) LangstrothB) GeçitC) Basit
D) RuşetE) Dadanth
17.  

Yurdumuzda yaygın olarak kullanılan kovan tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) LangstrothB) DadanthC) Ruşet
D) BasitE) Geçit
18.  

Temel peteklerin çerçeve tellerine kaynaştırılmasında kullanılan arıcılık malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) El demiri B) Arıcı mahmuzu
C) Telek D) Biz
E) Ruşet
19.  

Temel petek telinin çerçevelere takılması için çerçevelerin yan çıtalarında delik açılması sırasında kullanılan arıcılık malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biz B) El demiri
C) Arıcı fırçası D) Telek
E) Arıcı mahmuzu
20.  

Tellenmiş çerçevelere daha kolay temel petek takılması için ortam ısısı kaç derece olmalıdır?

A) 05-10 °CB) 10-15 °CC) 15-20 °C
D) 20-30 °CE) 40-50 °C
Seçilen
Soru
Sayısı
0