SınavMatik bağışlarınızla daima güncel ve daha yeni.
SORU BANKASI Filtrele

Arıcılık Soruları


Soru 1

Arıların ilkbahar temizliğini yapabilmek için hava sıcaklığının en az kaç derece olduğunu gösteren aşağıdakilerden hangisidir?

A) 33 °CB) 14 °CC) 26 °CD) 5 °CE) 10 °C

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sonbahar bakımında kolonilere yapılan işlemlerden değildir?

A) Kolonideki boşluklar temel çerçeve takılarak doldurulur.
B) Ana arı yenilenir.
C) Bal ve polen takviyesi yapılır.
D) Zayıf kovanlar birleştirilir.
E) Varroa mücadelesi yapılır.

Soru 3

Koloniden yüksek düzey bal elde etmek için en temel husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hastalıklarla mücadele etmek
B) Kolonileri besleyerek yağmacılık yaptırmamak
C) Ana nektar dönemine en fazla düzeyde tarlacı işçi arı ve genç ana arı ile girmek
D) Zamanın da kovana kat atmak
E) Zayıf kolonileri birleştirmek

Soru 4

Bal arısı kolonisinin çoğalma içgüdüsü ile yeni bir koloni oluşturmak üzere ana arının bir kısım işçi arı ile birlikte kovanını terk etmesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) YağmacılıkB) ApiterapiC) Arı Düğünü
D) Oğul VermeE) Çiftleşme

Soru 5

Aşağıdaki hangisi oğul önleme yöntemlerden birisi değildir?

A) Koloniyi bölmek B) Koloniye kat atmak
C) Ana arıyı yenilemek D) Ana arı yüksüklerini almak
E) Uçuş deliğini daraltmak

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yalancı ana arının gerçekte olduğu arı bireyidir?

A) Kraliçe arıB) Erkek arıC) Ana arı
D) işçi arıE) Yavru arı

Soru 7

Arı kolonilerinin bir bölgeye bağlı olmaksızın yıl içerisinde çiçeklenme dönemleri farklı bölgelere taşınması suretiyle yapılan arıcılığa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabit arıcılık B) Gezginci arıcılık
C) Modern arıcılık D) Teknik arıcılık
E) Organik arıcılık

Soru 8

"Arı kovanın önünde telaşlı ve hareketli bir kaynaşma olur. Çok miktardaki genç işçi arı, az miktardaki yaşlı işçi arı ve bir miktar erkek arı kovanın ağzından dökülür gibi yoğun olarak dışarı fırlar."

Aşağıdakilerden hangisi bu ifadedeki hastalığın belirtisidir?

A) Arı felcinin B) Varroa hastalığının
C) Oğul vermenin D) Yağmacılığın
E) Koloniye yaban arısının girdiğinin

Soru 9

ilkbahar beslemesinde kullanılacak normal kıvamlı şurubun şeker/su oranı ne aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/1B) 2/1C) 3/1D) 1/2E) 1/3

Soru 10

Aşağıdakilerin hangisi sade kekin bileşimindeki maddeleri ve oranları doğru veren seçenektir?

A) %65 pudra şekeri ve %35 bal B) %35 pudra şekeri ve %65 bal
C) %25 pudra şekeri ve %75 bal D) %50 pudra şekeri ve %50 bal
E) %65 pudra şekeri ve %35 su

Soru 11

Arı kolonilerinin beslenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hazırlanacak olan şurup günlük tüketilecek miktarda olmalıdır.
B) Dışarıda yapılan beslemede yağmacılık tehlikesi vardır.
C) Beslemede verilen şurup ılık olmalı, sıcaklığı 40 °C?nin altında olmalıdır.
D) Beslemede hazırlanacak şurup çay şekerinden (sakkaroz) hazırlanmalıdır.
E) Besleme gündüz öğle sıcaklığında yapılmalıdır.

Soru 12

Arıların beslenmesinde kek kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Akıcı olmayan hamur kıvamında hazırlanmalıdır.
B) Arının dışarı çıkamadığı soğuk havalarda verilmelidir.
C) Baharda kullanılacak keklere polen katılmalıdır.
D) Kek yapımında çay şekerinden öğütülerek hazırlanmış pudra şekeri kullanılmalıdır.
E) Arı kek yediği zaman su ihtiyacı doğar.

Soru 13

Arı kolonilerinin beslenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Arı kolonisinin yavru yetiştirmesinde polen miktarının etkisi büyüktür.
B) Koloni beslemede yeme polen ilavesi yemin cezp ediciliğini artırır.
C) Bal arıları protein ihtiyacını polenden karşılar.
D) Çevrede tarımsal mücadele yapılıyorsa ek besleme yapılmamalıdır.
E) Nektar arılar için enerji kaynağıdır.

Soru 14

Kontrollü ana arı üretiminde kullanılan başlatıcı koloninin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) iki katlı, genç ana arılı ve yoğun genç arı nüfusuna sahip olması
B) Açık yavrulu petek gözüne ve yumurtlayıcı anaya sahip olması
C) Saf bir ırktan, genç ana arılı, bal verimi yüksek ve oğula meyilli olmaması
D) Anasız ve yoğun genç arı nüfusuna sahip olması
E) Genç ana arılı ve yoğun tarlacı arıya sahip olması

Soru 15

Kontrollü ana arı üretiminde, ana arı yüksüklerine larva transfer edileceğini belirten süre aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 günlükB) 3 günlükC) 2 günlük
D) 1 günlükE) 5 günlük

Soru 16

Ana arılar 4-5 yıl yaşamalarına rağmen ekonomik olarak kullanıldıkları aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 ayB) 1-2 yılC) 3 yıl
D) 4 yılE) 5 yıl

Soru 17

Arıcı, ana arının arka kısmında uçuştan sonra beyaz iplikçik tarzında bir yapıyı fark ediyor. Bu durum aşağıdakilerin hangisinin bir işaretidir?

A) Ana arının başka bir arı tarafından saldırıya uğradığının
B) Ana arının bir canlıyı sokması sonucu iğneyi çekerken organların dışarı çıktığının
C) Ana arının yumurtladığının
D) Oğul verme döneminin başladığının
E) Ana arının erkek arı veya arılarla çiftleştiğinin

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir ana arının günlük yumurtlama sayısıdır?

A) 100 - 200B) 500 - 600C) 800 - 900
D) 1500 - 2000E) 3000 - 5000

Soru 19

Ana arının toplam kuluçka süresi ortalama olarak aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16B) 19C) 21D) 24E) 26

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ana arı petek gözleri için doğrudur?

A) Peteğin esas yapısı içerisinde yer almaz.
B) işçi arı gözlerinin dışa doğru genişletilerek aşağı doğru dönük şekilde uzatılması ile elde edilir.
C) Ana arı gözü yaklaşık 8mm çapında olup petek üzerindeki en geniş gözlerdir.
D) Ana arı gözleri ortalama 2,5cm uzunluğundadır.
E) Ana arı gözleri erkek arılar tarafından oluşturulur.
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 59 soru listeleniyor