SORU BANKASI Filtrele

Bakım Teknikleri Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi evde hasta bakımından yararlananlardan değildir?

A) Sağlık personeline suç teşkil eden davranışta bulunanlar
B) AIDS'liler
C) Mental hastalığı olanlar
D) Duyusal kısıtlılığı olanlar
E) Kaza sonucu sakat kalanlar
2.  

Aşağıdakilerden hangisi yoğun bakıma gereksinim duyanlar arasında değildir?

A) Solunum Yetmezlikleri
B) Kardiyovasküler Sistem Yetmezlikleri
C) Bulaşıcı hastalığı olanlar
D) Akut Metabolizma Bozuklukları
E) Akut Böbrek Yetmezlikleri
3.  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Evde bakımda en önemli nokta aile bireylerine bakım eğitimi verilmesidir.
B) Evde yoğun bakım hizmeti alan hastalarda tedavi yaklaşımı fizyolojik destek, iletişim, çevresel faktörlerin düzeltilmesi, psikososyal destek ve ilaç tedavisidir.
C) Hareketsiz yaşam kronik hastalıkların sebepleri arasındadır.
D) Yoğun bakımda yatan hastalar hayata geri dönüşü olmayan hastalardır.
E) Kronik hastalıklar bakım ve tedavinin sağlanmasıyla kontrol altına alınabilir.
4.  

Aşağıdakilerden hangisi evde bakımın faydalarından değildir?

A) Hastane enfeksiyonlarını azaltır.
B) Tedavinin sağlık personeli olmadan sürdürülmesini sağlar.
C) Bakımda maliyeti azaltır.
D) Yaşam kalitesini normale döndürür.
E) Aile bireyleri arasındaki bağı kuvvetlendirir.
5.  

Aşağıdakilerden hangisi evde hasta bakımının amaçlarından değildir?

A) Sağlığı geliştirmek ve devamını sağlamak
B) Hastalık ya da sakatlığın etkilerini en aza indirmek
C) Hastalık sonrası sağlığı yeniden kazandırmak
D) Bireyin bağımsızlık düzeyini en üst seviyeye çıkarmak
E) Hepsi
6.  

Aşağıdakilerden hangisi uyku hijyeni sağlamadaki yöntemlerden değildir?

A) Her gün aynı saatte uyanma
B) Sabah uyanınca yataktan çıkma
C) Öğlen kısa süreli şekerleme yapma
D) Gün içinde normal fiziksel ve zihinsel aktiviteye sahip olma
E) Uykuya dalana kadar yataktan çıkmama
7.  

Genç bir yetişkin kişi uykusunun yüzde kaçını REM evrelerinde geçirir?

A) % 5-10B) % 10-15C) % 20-25
D) % 30-35E) % 40-50
8.  

Aşağıdakilerden hangisi uykunun işlevlerinden değildir?

A) Olgunlaşma
B) Enerji tasarrufu
C) Büyüme
D) Bağışıklığın sisteminin güçlenmesi
E) Vücudu dinlendirme ve ertesi güne hazırlama
9.  

Aşağıdakilerden hangisi Ritim bozukluğuna bağlı uyku sorunlarındandır?

A) Obstüriktif uyku senromu
B) Narkolepsi
C) Uyurgezerlik
D) Gecikmiş uyku ritmi sendromu
E) Huzursuz bacak sendromu
10.  

Aşağıdakilerden hangisi ağrılı uyaran verme şekillerindendir?

A) Tırnak yatağına bastırma
B) Meme başını sıkıştırma
C) Testisleri sıkıştırma
D) Suborbital bası uygulama
E) Sternum üzerine basıuygulama
11.  

Aşağıdakilerden hangisi hareketsizliğin kardiyovasküler sistem üzerindeki komplikasyonlarındandır?

A) Anksiyete
B) Pnömoni
C) Sistemik ve pulmoneremboli
D) Atrofi
E) Kontraktür
12.  

''Zaman ve kişiye oryantedir.Konuşma, mental işlevler ve motor aktivitelerde yavaşlama ve miskinlik hali mevcuttur.''. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) KonfüzyonB) StuporC) Tam bilinç
D) KomaE) Letarji
13.  

I. GKS 'da hastanın aldığı puan 3 ile 15 arasında değişir.
II. 15 puan tam uyanıklık ve farkındalık halidir.
III. 1 puan en küçük hal olup derin koma halidir.

Üsttekilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız IB) Yalnız IIIC) I,II,III
D) I ve IIE) I ve III
14.  

Yoğun bakım ünitelerindeki destek tedavisinin temel amaçlarından biri doku perfüzyonunu sağlamaktır.

Doğru      Yanlış
15.  

Kronik durumlar nörolojik sistemler üzerinde özellikle uyku bozukluklarına, görme işitme halisünasyonlarına ve konsantrasyonda azalmaya neden olur.

Doğru      Yanlış
16.  

Evde hasta/yaşlı bakım hizmetlerinden yararlananlar arasında AIDS'liler, kaza sonucu sakat kalanlar ve mental hastalığı olanlar bulunmaktadır.

Doğru      Yanlış
17.  

Uykunun %20-25'i NREM I evresinde geçer.

Doğru      Yanlış
18.  

Gecikmiş uyku ritmi sendromu uykuya dalmada güçlük çekilmesidir.

Doğru      Yanlış
19.  

Merkezi uyku apnesendromu burun ya da ağız sendromunun 10-40 saniye durmasıdır.

Doğru      Yanlış
20.  

Glasgow koma skalasında kişi sadece ağrılı uyaranda gözlerini açıyorsa 2 puan verilir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 45 soru listeleniyor