SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi demir yollarının seyahat amacıyla kullanılmasının yararlarından biridir?

A) Uzun mesafe ve yoğun trafiğin olduğu bölgelerde daha fazla yük ve insan taşınmasını sağlar.
B) Hizmet sunulan yolculara seyahatleri süresince dinlenme, uyuma ve eğlenme imkânları sağlar.
C) Şehir içi ulaşım ve turların kolayca yapılmasını sağlar.
D) Ulaşımı diğer ulaştırma araçlarından güvenlik ve kontrol bakımından üstündür.
E) Hızlı bir ulaşım sistemidir, bu nedenle zamandan tasarruf sağlar.

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal etkinlik çeşitlerinden değildir?

A) MüzikB) ResimC) Fotoğraf
D) Spor yapmaE) Edebiyat

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal aktivitelerin yararlarından biri değildir?

A) Fiziksel ve zihinsel gelişime katkıda bulunur.
B) Sağlık üzerine olumsuz etkisi vardır.
C) Stresi ve kaygıyı azaltır.
D) Bireyin yaratıcılığını ortaya çıkarır.
E) Bireylerin sosyalleşmelerini sağlar.

Soru 4

Sosyal içerikli telefon etme, konuk karşılama, konuklarla konuşma, yiyecek servisi yapma hangi ev içi becerileri içinde yer alır?

A) Yemek hazırlama B) Yiyecek depolama
C) Misafir ağırlama D) Yatak yapma
E) Temizlik

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi seyahat planı hazırlanırken gerekli değildir?

A) Seyahat edecek kişinin gideceği yerin bilinmesi
B) Ulaşım aracının seçimi
C) Seyahat edecek kişinin mesleğinin bilinmesi
D) Konaklama ünitelerinin seçimi
E) Karşılama (transfer) hizmetlerinin seçimi

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel uğraş terapisinde sık kullanılan yöntemlerden biridir?

A) Müzik aleti çalmak B) Spor (ev içi ve dışı)
C) El işçiliği D) Müzik dinlemek
E) Farklı kişilerle bir araya gelmek

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi el becerisi aktivitelerinin amaçlarından biri değildir?

A) Boş zamanlarını etkin şekilde değerlendirmesini sağlamak
B) Kendine güven duygusunun gelişmesini sağlamak
C) El, göz, kulak ve beynin koordinasyonunu sağlamak
D) İnce ve kaba kas motor becerisini korumak
E) Bireysel çalışma becerisini korumak

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel aktivitelerin amaçlarından biri değildir?

A) Vücut mekaniğini korumak
B) Dikkat yoğunlaştırma kabiliyetini korumak
C) Algılama süreçlerini azaltmak
D) Öğrenme becerisini korumak
E) Belleği güçlendirmek

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi gezi planlamasında dikkat edilecek noktalardan değildir?

A) Rutin aşılar yapılmalıdır.
B) Hijyen kurallarına uyulmalıdır.
C) Gezilerden 6-7 gün önce sağlık kontrolleri yapılmalıdır.
D) Risk taşımayan ya da riski en az olan bölgeler tercih edilmelidir.
E) Sağlık sigortası yaptırılmalıdır.

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ev içi becerilerin genel amaçlarından biri değildir?

A) Beraber iş yapabilme becerilerini korumak
B) Var olan yetilerini engellemek
C) Kendisinin işe yarar olduğunu hissettirmek
D) Sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak
E) Günlük yaşam ile bağlantılarını güçlendirmek

Soru 11
............. bilincin, algılama ve düşünme görevini yerine getiren bölümü veya zihinsel yetilerin tümü olarak tanımlanır.


Soru 12
.............. amaçların ve bu amaçların elde edilmesi için gerekli olan faaliyetlerin belirlenmesi sürecidir.


Soru 13

Belleğin temel işlemleri, .............. , ............... , ...............dır.


Soru 14

Öğrenilenlerin saklanıp yeniden canlandırılmasına ................ adı verilir.


Soru 15
................., önceden öğrenmiş olduğumuz bilgi, beceri ve nesneleri hatırlama ve tanıma gücünün geçici veya sürekli olarak yitirilmesi olayıdır


Soru 16

Zaman mekân oryantasyonunu sağlamak zihinsel aktivitelerin amaçlarındandır.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Ters el alıştırması ile beynin kullanılmayan diğer yarısı harekete geçirilmiş olur.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Çorap eşleştirme aktivitesi ağır derece demanslı hastalarda uygulanır.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Davranış terapisi özellikle depresif demanslı hastalarda çok etkili değildir.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Hangi nesne ne işe yarar faaliyeti yaşlının günlük yaşamda kullandığı nesneleri tanıyarak bu nesnelerin işlevleri hakkında bilgi birikimini korumak amacıyla yapılır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...18
18 Sayfada Toplam 348 soru listeleniyor