SORU BANKASI Filtrele

Anatomi ve Fizyoloji Soruları


Soru 1

İnsan vücudunu bölgelere ayırarak inceleyen anatomi dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikroskobik anatomi B) Topografik anatomi
C) Komperatif anatomi D) Makroskobik anatomi

Soru 2

Koltuk bölgesinin Latince karşılığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) R.axillaris B) R. mamalis
C) R. glutealis D) R. pektoralis

Soru 3

Aşağıdakilerden hangi terim, son ek getirilerek oluşturulmuştur?

A) Abrachia B) Bilateral
C) Epiderm D) Renalis

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, abdomen bölgesini tanımlayan bölgelerden birisi değildir?

A) Regio facialis B) R.epigastrica
C) R.inguinalis D) R.Umblicalis

Soru 5

Önden arkaya veya arkadan öne doğru yere paralel inen yatay eksen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vertikal eksen B) Sagital eksen
C) Frontal eksen D) Median eksen

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, hücrede solunum ve enerji merkezi işlevini gören organeldir?

A) Golgi aygıtı B) Mitokondrium
C) Lizozom D) Ribozom

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, suyun yoğunluk farkına bağlı hareketidir?

A) Difüzyon B) Ozmoz
C) Aktif taşıma D) Ekzositoz

Soru 8

Hücre zarından taşıyıcı molekül aracılığı ile taşınma yolu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolaylaştırılmış difüzyon B) Endositoz
C) Ekzositoz D) Pinositoz

Soru 9

Hücre dinlenim potansiyelindeyken hücre içine taşınan iyon, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sodyum B) Potasyum
C) Kalsiyum D) Hidrojen

Soru 10

İnsan vücudunda bulunan en büyük hücre, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikroglia B) Epitel hücresi
C) Ovum D) Doku hücresi

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, duyu epitel hücresidir?

A) Myoepitel B) Nöroepitel
C) Tek katlı epitel hücresi D) Çok katlı epitel hücresi

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, kemiğin dış yüzeyini saran zardır?

A) Endosteum B) Endokard
C) Periton D) Periosteum

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, kıkırdak doku hücresinin adıdır?

A) Pericont B) Myosit
C) Histiosit D) Kondrosit

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, gövdesinde tek bir uzantının çıktığı nöron tipidir?

A) Multipolar nöron B) Bipolar nöron
C) Unipolar nöron D) Polipolar nöron

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi,abdominal boşluk ve bu boşluktaki organları saran zardır?

A) Plevra B) Periton
C) Perikard D) Seröz zar

Soru 16

Mayoz bölünme ile ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz.

A) Mayoz bölünme, vücut hücrelerinde görülür
B) Mayoz bölünme sonrası vücut hücreleri oluşur
C) Krosing over kardeş kromatitlerde gen değişimidir
D) Mayoz bölünme eşey hücresinde olur

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, zar dinlenim potansiyelindeyken görülür?

A) Sodyum iyonu hücre içine girer
B) Potasyum iyonu hücre dışına çıkar
C) Sodyum hücre dışına çıkar; potasyum hücre içine girer
D) Bu dönemde hücre zarında iyon geçişi durdurulur

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, kemik hücrelerine verilen addır?

A) Osteosit B) Osteogenez
C) Osteoporoz D) Osteomalasi

Soru 19

Vücudu sağ ve sol olmak üzere eşit iki parçaya ayıran düzlem hangisidir?

A) Frontal Düzlem B) Coronal Düzlem
C) Horizontal Düzlem D) Transvers Düzlem
E) Median Düzlem

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, karın bölgesi anlamına gelmektedir?

A) Regio capitis B) Regio brachialis
C) Regio femoralis D) Regio abdominalis
E) Regio lumbalis
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...25
25 Sayfada Toplam 491 soru listeleniyor