SORU BANKASI Filtrele

Anatomi ve Fizyoloji Soruları

Soru 1

İnsan vücudunu bölgelere ayırarak inceleyen anatomi dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikroskobik anatomi B) Topografik anatomi
C) Komperatif anatomi D) Makroskobik anatomi
Soru 2

Koltuk bölgesinin Latince karşılığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) R.axillaris B) R. mamalis
C) R. glutealis D) R. pektoralis
Soru 3

Aşağıdakilerden hangi terim, son ek getirilerek oluşturulmuştur?

A) Abrachia B) Bilateral
C) Epiderm D) Renalis
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, abdomen bölgesini tanımlayan bölgelerden birisi değildir?

A) Regio facialis B) R.epigastrica
C) R.inguinalis D) R.Umblicalis
Soru 5

Önden arkaya veya arkadan öne doğru yere paralel inen yatay eksen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vertikal eksen B) Sagital eksen
C) Frontal eksen D) Median eksen
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, hücrede solunum ve enerji merkezi işlevini gören organeldir?

A) Golgi aygıtı B) Mitokondrium
C) Lizozom D) Ribozom
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, suyun yoğunluk farkına bağlı hareketidir?

A) Difüzyon B) Ozmoz
C) Aktif taşıma D) Ekzositoz
Soru 8

Hücre zarından taşıyıcı molekül aracılığı ile taşınma yolu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolaylaştırılmış difüzyon B) Endositoz
C) Ekzositoz D) Pinositoz
Soru 9

Hücre dinlenim potansiyelindeyken hücre içine taşınan iyon, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sodyum B) Potasyum
C) Kalsiyum D) Hidrojen
Soru 10

İnsan vücudunda bulunan en büyük hücre, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikroglia B) Epitel hücresi
C) Ovum D) Doku hücresi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, duyu epitel hücresidir?

A) Myoepitel B) Nöroepitel
C) Tek katlı epitel hücresi D) Çok katlı epitel hücresi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, kemiğin dış yüzeyini saran zardır?

A) Endosteum B) Endokard
C) Periton D) Periosteum
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, kıkırdak doku hücresinin adıdır?

A) Pericont B) Myosit
C) Histiosit D) Kondrosit
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, gövdesinde tek bir uzantının çıktığı nöron tipidir?

A) Multipolar nöron B) Bipolar nöron
C) Unipolar nöron D) Polipolar nöron
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi,abdominal boşluk ve bu boşluktaki organları saran zardır?

A) Plevra B) Periton
C) Perikard D) Seröz zar
Soru 16

Mayoz bölünme ile ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz.

A) Mayoz bölünme, vücut hücrelerinde görülür
B) Mayoz bölünme sonrası vücut hücreleri oluşur
C) Krosing over kardeş kromatitlerde gen değişimidir
D) Mayoz bölünme eşey hücresinde olur
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, zar dinlenim potansiyelindeyken görülür?

A) Sodyum iyonu hücre içine girer
B) Potasyum iyonu hücre dışına çıkar
C) Sodyum hücre dışına çıkar; potasyum hücre içine girer
D) Bu dönemde hücre zarında iyon geçişi durdurulur
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, kemik hücrelerine verilen addır?

A) Osteosit B) Osteogenez
C) Osteoporoz D) Osteomalasi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, spermotozoonları iletme ve spermiumlar için olgunlaşma ve depolama yeri olarak görev yapar?

A) Epididim B) Pars pelvica
C) Ductus ejaculatorius D) Vestibulum seminalis
Soru 20

Erkek üreme organlarının en büyük bezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ductus ejaculatorius B) Ductus deferens
C) Prostat D) Testis
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...15
15 Sayfada Toplam 285 soru listeleniyor