SORU BANKASI Filtrele

Akitli-akitsiz Tapu İşlemleri Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi yola terk işleminde istenen belgedir?

A) Belediye encümen kararı
B) Evlilik cüzdanı
C) ikametgâh belgesi
D) Pasaport
2.  

Yola terk işleminde değişiklik işlemi için tapu kütüğünün hangi sütununda düzeltme yapılır?

A) şerhler sütununda
B) Yüzölçümü sütununda
C) Edinme sebebi sütununda
D) Tarih sütununda
3.  

Yola terk bedelli yapılıyor ise bedel üzerinden ne kadar satış harcı alınır?

A) Yüzde 1 B) Binde 5.5
C) Binde 1,5 D) Yüzde 50
4.  

Hangisi birleştirme işlemi için gerekli bir belge değildir?

A) Belediye encümen kararı
B) Tescil bildirimi
C) Çaplı tasarruf belgesi
D) Kontrol raporu
5.  

Tapuda Tevhit dosyası kime yaptırılamaz?

A) Belediyelere
B) Harita mühendislerine
C) Kadastro müdürlüğüne
D) Büyükşehir belediyelerine
6.  

200 000 TL değerindeki parselin ifrazında tapu harcı ne kadardır?

A) 12500 TL B) 180 TL
C) 1800 TL D) 1250 TL
7.  

Tapu kadastroda Döner sermaye ücreti neye göre alınır?

A) Her yevmiye numarası için bir adet alınır.
B) Ayrılan her parsel için bir adet alınır.
C) Her işlem için bir adet alınır.
D) Hiç alınmaz
8.  

Ayırmalarda döner sermaye ücreti neye göre alınır?

A) Her yevmiye numarası için bir adet alınır.
B) Ayrılan her parsel için bir adet alınır.
C) Her işlem için bir adet alınır.
D) Hiç alınmaz.
9.  

Bağımsız bölümün ifrazında hangi numara verilir?

A) Küçük olan bölümün numarası verilir.
B) Büyük olan bölümün numarası verilir.
C) Yeni numara verilir.
D) Eski numara verilir.
10.  

Bağımsız bölümlerin ifraz ve tevhidinde ne kadar harç alınır?

A) Binde 5 B) Binde 4
C) Binde 9 D) Binde 16
11.  

Aşağıdakilerden hangisi düzeltme için istenen belge değildir?

A) Teknik hatalar düzeltme formu
B) Röper ölçü krokisi
C) Düzeltme yapılacak gayrimenkulün tapusu
D) Kadastro müdürlüğünün tapu sicil müdürlüğüne yazacağı yazı
12.  

Yüzölçümü düzeltmesinin kesinleşmesinin yasal süresi ne kadardır?

A) 1 yıl B) 10 gün
C) 30 gün D) 60 gün
13.  

Yeni açılan bir yol bir adayı parçalıyor ise önce değişiklikler .......... üzerinde yürütülür.

14.  

Yola terk işlemi; imar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak taşınmaz malın tamamının veya bir kısmının imar planına uygun olarak .................... terk edilmesi işlemidir.

15.  

Yola terk işlemi sadece taşınmazın yüzölçümü sütununda yapılan ............... bir işlemdir.

16.  

Bedelsiz yola terk işlemi bir imar planına istinaden ........ ........ yapıldığından herhangi bir vergi ve harca tabi değildir.

17.  

Yoldan ihdas işlemi yola terk işleminin ......... bir işlemdir.

18.  

Yoldan ihdas tapu kütüğünde tescili bulunmayan bir taşınmazdan (yoldan) ...................... oluşturmaktır.

19.  

Yoldan ihdas işleminin yasal dayanağı ... ...... ......?dür.

20.  

Yoldan ihdas işleminden herhangi bir ........ tahsili yapılmaz.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 51 soru listeleniyor