SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarlı Harita Çizimi Soruları

Soru 1

Haritaların, tarayıcı (scanner) kullanılarak bilgisayar ortamına raster veri dosyası olarak aktarılıp uygun koordinat sistemine tanımlanması işlemine ..................................................... denir. 

Soru 2

Haritaların, tarayıcı (scanner) kullanılarak bilgisayar ortamına raster veri dosyası olarak aktarılıp uygun koordinat sisteminde tanımlanması işlemine ..................................................... denir 

Soru 3

Resim dosyasının projeye register edilerek alınması için ilk olarak aşağıdaki adımlardan hangisi izlenmelidir?

A) Raster>Register (2 Nokta)
B) Raster>Raster Dönüştür
C) Raster>Raster Düzenle
D) Raster>Raster Dizin Yükle
Soru 4

Standart raster (resim) dosyaları (bmp, tif, jpeg, gif vb). bilgisayar ortamına hangi birimle aktarılır?

A) Lazer Yazıcı B) Monitör
C) Tarayıcı D) Güç Kaynağı
Soru 5

Kağıt haritaların taranmasıyla elde edilen bmp, pcx, tiff, jpeg, tga vb. formatındaki raster haritaların, manuel ya da yarı otomatik olarak vektör veri haline getirilmesi ve bilgisayar ortamına aktarılması işlemine ne denir?

A) Plankote B) Aplikasyon
C) Kamulaştırma D) Sayısallaştırma
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Netcad programında raster dönüştürme yöntemlerinden biri değildir?

A) 1:1 Dönüşüm B) Bilineer Dönüşüm
C) Afin Dönüşümü D) Polinom Dönüşümü
Soru 7

Netcad programında raster dönüşümü yapıldıktan sonra bilgisayara kayıt edilen dosyanın uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .dreB) .docC) .exeD) .pdf
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kadastro ve koordinat bilgilerinin resmi kurum olarak alındığı yerdir?

A) Belediyeler
B) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı
C) Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu (Lihkab)
D) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Soru 9

Tek parça olan bir taşınmazın iki ya da daha fazla parçaya ayrılması işlemine ne denir?

A) İfraz B) Tevhit
C) Yola Terk D) Yoldan İhdas
Soru 10

Birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesi işlemine ne denir?

A) İfraz B) Tevhit
C) Yola Terk D) Yoldan İhdas
Soru 11

Bir taşınmazın bir kısmının bu parselden ayrılıp imar yoluna terk edilmesi ve terk edilen kısmın yüz ölçümünün kütükten düşülmesi işlemine ne denir?

A) İfraz B) Tevhit
C) Yola Terk D) Yoldan İhdas
Soru 12

İmar planı uygulaması sırasında kapanan yol ve yol fazlalıkları nedeniyle oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan işleme ne denir?

A) İfraz B) Tevhit
C) Yola Terk D) Yoldan İhdas
Soru 13

Herhangi bir yerde işaretlenmiş olan ada köşe noktalarının ve kırık noktalarının yeniden ölçülüp yazıldığı kroki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Röper Ölçü Krokisi B) Röleve Ölçü Krokisi
C) Durum Krokisi D) Kesin Ölçü Krokisi
Soru 14

Aktif proje farklı bir ad veya formatta saklanmak istendiğinde aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) Blok Kaydet B) Kaydet
C) Değişik Kaydet D) Farklı Kaydet
Soru 15

Nokta At/Değiştir komutu hangi ana menüdedir?

A) Araçlar menüsü B) Sorgu menüsü
C) Düzenle menüsü D) Çiz menüsü
Soru 16

Daha önce meydana getirilmiş objelerin tabaka yapısını aktif tabakaya dönüştüren komutun simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B)
C)  D)
Soru 17

Aşağıdaki kısa yol eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Geri al → CTRL+Z
B) Kaydet → CTRL+S
C) Pencere büyüt → ALT+X
D) Önceki pencere → ALT+C
Soru 18

Bilgisayar ortamına aktarılmış haritaların CAD programında işlenmesi için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Referans Yöneticisi menüsü
B) Araçlar menüsü
C) Raster menüsü
D) Bağlantı Yöneticisi menüsü
Soru 19

Geri Al komutunu hangi yöntemlerle kullanabilirsiniz?

A) Görüntü menüsünden B) Ekran Araç çubuğundan
C) Kısa yol tuşundan D) Hepsinden
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi nokta yakalama modlarından birinin simgesi değildir?

A)  B)
C)  D)
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 23 soru listeleniyor