SORU BANKASI Filtrele

Anketörlük Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi anketörde olması gereken niteliklerden biri değildir?

A) Denekle iş birliği kurabilecek yetenekte olmak
B) Dikkatli olmak
C) Dürüst olmak
D) Anket sonucuna karşı özel bir ilgi duymak

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi anketin avantajlarından biri değildir?

A) Anket yoluyla geniş kitlelere ulaşmak, araştırmayı büyük gruplara dayandırmak kolaydır.
B) Anketle derinlemesine bilgi edinme imkânı yoktur.
C) Anketin imzasız da doldurulup iadesinin mümkün olması nedeniyle, örneğin görüşmeye oranla, objektifliği daha yüksektir.
D) Anket tekniği para, zaman ve enerji bakımından araştırmacıya tasarruf sağlar.

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi anketin dezavantajlarından biri değildir?

A) Anket gönderilen kişiler soruları aynı derecede anlayamamaları veya cevaplarında açık olmamaları ve rasgele cevaplar vermeleri
B) Ankete cevap verenler ile vermeyenler arasında fark vardır. Bunun için gönderilen anketlerden birçoğu cevaplanarak geri gelmemiş ise böyle bir çalışmadan elde edilecek bulguları diğer gruplar genellemek yanlış ve hatalı bir davranış olacaktır.
C) Anket sorularının yazılı olması cevaplayıcıların onları tekrar tekrar incelemesine imkân verir.
D) Postayla gönderilen bir ankete cevap verecek kişinin anketi gönderenle iletişimi zordur.

Soru 4

Aşağıdaki anket çeşitlerinden hangisinde cevaplandırma oranı daha yüksektir?

A) Yüz yüze anket B) Posta yoluyla anket
C) Telefon yoluyla anket D) İnternet yoluyla anket

Soru 5
....... soru-cevap tekniğiyle uygulanan sistematik bir veri toplama yöntemidir.


Soru 6

Anketi, kaynak kişilere, ayrı ayrı görüşmeler yoluyla uygulayan kişilere .......... denir.


Soru 7

Anket uygulamasından önce ön uygulama yapılmasının amacı, aksaklıkları gidermektir.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Posta yolu ile yapılan anketlerde anketin niye yapıldığı açıklanmamalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 9

İnternet kullanımı belirli bir bedel gerektirdiğinden ve bu bedel kullanıma bağlı olarak arttığından internet yoluyla anketlerin cevaplandırma oranı düşük kalmaktadır.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Geniş kitlelere ulaşılmasını gerektiren durumlarda veya araştırmanın büyük coğrafi bölgeleri kapsamasını gerektiren koşullarda anket kullanmak uygun değildir.

Doğru      Yanlış

Soru 11

Bir hükümdarın kayıtsız şartsız idaresi altında bulunulan yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teokrasi B) Meşrutiyet
C) Mutlakiyet D) Demokrasi

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi feodalizmin sosyal sınıflarından biri değildir?

A) Ruhban Sınıfı B) Serfler
C) Soylular D) Çiftçiler

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi propagandayı oluşturan etkenlerden değildir?

A) Sponsorların özel yaşamları
B) Propagandacı ve ilettiği mesaj
C) Kullanılan iletişim araçları ve teknikleri
D) Etkilenmeye çalışılan özne (kişiler ya da gruplar)

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu oluşturan kişisel araçlardan biri değildir?

A) Baskı grupları
B) Yüz yüze yapılan kişisel temaslar
C) Kanaatlerin oluşmasında etkin liderler
D) Siyasal liderler

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi propagandanın işleyiş kurallarından biri değildir?

A) Büyütme ve bozma kuralı B) Değiştirme kuralı
C) Tekrar kuralı D) Aşılama kuralı

Soru 16

Mutlakiyet yönetimine örnek olarak, ............ İmparatorluğu'nu verebiliriz.


Soru 17

Feodal yönetim biçiminde ............, siyasal yaşamda söz sahibi değillerdir.


Soru 18

Feodal yönetim biçiminde toplumun her alanında en çok söz sahibi olan ............. sınıfıdır.


Soru 19

Dine dayalı yönetim biçimine .............. adı verilir.


Soru 20

Ancak ............. rejimlerde etkili bir kamuoyundan söz edebiliriz.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 80 soru listeleniyor