SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarda Grafik Tasarım Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir amblem çeşidi değildir?

A) Formlarını harflerden alan amblemler
B) Harf ve kurum hakkında imaj veren amblemler
C) Kurum hakkında imaj veren amblemler
D) Düz amblem

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi logonun özelliklerinden biri değildir?

A) Açık renkli olmalıdır
B) Değişik durumlarda okunabilir olmalıdır.
C) Özgün olmalıdır
D) Renk ve biçim olarak bütünlük içinde olmalıdır

Soru 3

İki ya da daha fazla tipografik karakterin, sözcük hâlinde okunacak biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve bir ürün, kuruluş ya da hizmeti tanıtan, marka ya da amblem özelliği taşıyan simgelere ................ denir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0