SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları


Soru 1

İki ya da daha fazla kumaş üzerine yapılan geçici birleştirme işlemine ne denir?

A) Sürfile B) Baskı
C) Teyel D) Dikiş

Soru 2

Giysilerdeki işareti, bir taraftan diğer bir tarafa geçirmek için aşağıdaki teyellerden hangisi kullanılır?

A) Ara Teyel B) Bol Teyel
C) İşaret Teyeli D) Z Teyel

Soru 3

Kumaş kenarındaki çözülmeleri engellemek için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılır?

A) Ekstrafor B) Teyel
C) İlik D) Kenar Temizleme

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi baskı çeşitlerindendir?

A) İngiliz dikişi ile baskı B) Pervaz dikişi ile baskı
C) Ekstrafor ile baskı D) Köşe ile baskı

Soru 5

Kumaş üzerinde açılan küçük kesiklerin örülerek sağlamlaştırılmasına ne denir?

A) Sürfile B) İlik
C) Zikzak D) Baskı

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kapanma payı gereci değildir?

A) Biye B) Düğme
C) Kopça D) Çıt çıt

Soru 7

İlik çeşitleri kendi içinde kaç gruba ayrılır?

A) 1B) 2C) 3D) 4

Soru 8

Dikiş makinelerinde masa plakasının görevi nedir?

A) Kumaş kesim yeri olarak
B) Kumaş yerleştirme yeri olarak
C) Kumaş bakım yeri olarak
D) Kumaş düzeltme yeri olarak

Soru 9

Tüm pilili eteklerde kumaş hesaplamasında aşağıdaki formüllerden hangisi doğrudur?

A) Kumaş hesaplama: kalça+(pili sayısı x 2 x pili derinliği)=
B) Kalça+(pili derinliği x pili genişliği)
C) Kumaş hesaplama: kalça+ (pili sayısı x 2 x pili derinliği)= +2 cm dikiş payı
D) Kalça+pili sayısı x 2+2 cm dikiş payı

Soru 10

Daire etek kalıbında aşağıdaki ölçülerden hangisine ihtiyaç yoktur?

A) Bel B) Kalça
C) Kalça düşüklüğü D) Etek boyu

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yardımcı malzeme değildir?

A) Tela B) Kumaş
C) Fermuar D) Düğme

Soru 12

Yardımcı malzeme seçiminde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tela kumaşa uygun olmalıdır
B) Fermuar rengi kumaşa uygun olmalıdır
C) İpliğin rengi ve kalınlığı kumaşa uygun olmalıdır
D) Hepsi

Soru 13

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kumaş ile model uyumu önemli değildir
B) Kumaş ile mevsim uyumu olmalıdır
C) Model ile giyileceği yer ve zaman uygun olmalıdır
D) Astar kumaşa uygun bir kumaştan yapılabilir

Soru 14

Etek sıçrama oranları hesaplanırken aşağıdaki ölçülerden hangisi kullanılmaz?

A) Bel seri farkları
B) Kalça seri farkları
C) Etek boy farkı
D) Beden ölçüsü seri farkları

Soru 15

Pastal resmine kalıplar yerleştirilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) DBİ yönlerine
B) Kumaşın desen, tüy, hav yönüne
C) Güvenlik paylarının verilmesine
D) Hepsi

Soru 16

Seri çizimi yaparken aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) Çıkış beden nu – serileme beden nu - seri farklarının bulunması - tek beden seri farklarının hesaplanması - sıçrama oranları tablosunun oluşturulması – sıçrama noktaları ve yönlerinin belirlenmesi
B) Sıçrama oranları tablosunun oluşturulması – sıçrama noktaları ve yönlerinin belirlenmesi – seri çizimi
C) Çıkış beden no – serileme beden no - seri farklarının bulunması - tek beden seri farklarının hesaplanması – sıçrama noktaları ve yönlerinin belirlenmesi
D) Seri farklarının bulunması - tek beden seri farklarının hesaplanması - sıçrama oranları tablosunun oluşturulması – sıçrama noktaları ve yönlerinin belirlenmesi

Soru 17

Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

A) Daire etek dairenin 1/1,’dir B) Koni etek dairenin1/3’,dür
C) Pilili etek dairenin 1/4,’dür D) Kloş etek dairenin1/2’,sidir

Soru 18

Pantolon etek çizimi için gerekli olan ölçüler nelerdir?

A) Bel, kalça, kalça düşüklüğü
B) Bel, kalça, kalça düşüklüğü, oturuş yüksekliği
C) Bel, kalça, oturuş yüksekliği
D) Bel, kalça düşüklüğü, oturuş yüksekliği

Soru 19

Fermuarın ve telanın rengi, kumaşın rengine uygun olmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Kumaş kalınlığı ile iplik kalınlığı orantılı değildir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...9
9 Sayfada Toplam 172 soru listeleniyor