SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları

Soru 1

İki ya da daha fazla kumaş üzerine yapılan geçici birleştirme işlemine ne denir?

A) Sürfile B) Baskı
C) Teyel D) Dikiş
Soru 2

Giysilerdeki işareti, bir taraftan diğer bir tarafa geçirmek için aşağıdaki teyellerden hangisi kullanılır?

A) Ara Teyel B) Bol Teyel
C) İşaret Teyeli D) Z Teyel
Soru 3

Kumaş kenarındaki çözülmeleri engellemek için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılır?

A) Ekstrafor B) Teyel
C) İlik D) Kenar Temizleme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi baskı çeşitlerindendir?

A) İngiliz dikişi ile baskı B) Pervaz dikişi ile baskı
C) Ekstrafor ile baskı D) Köşe ile baskı
Soru 5

Kumaş üzerinde açılan küçük kesiklerin örülerek sağlamlaştırılmasına ne denir?

A) Sürfile B) İlik
C) Zikzak D) Baskı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kapanma payı gereci değildir?

A) Biye B) Düğme
C) Kopça D) Çıt çıt
Soru 7

İlik çeşitleri kendi içinde kaç gruba ayrılır?

A) 1B) 2C) 3D) 4
Soru 8

Tüm pilili eteklerde kumaş hesaplamasında aşağıdaki formüllerden hangisi doğrudur?

A) Kumaş hesaplama: kalça+(pili sayısı x 2 x pili derinliği)=
B) Kalça+(pili derinliği x pili genişliği)
C) Kumaş hesaplama: kalça+ (pili sayısı x 2 x pili derinliği)= +2 cm dikiş payı
D) Kalça+pili sayısı x 2+2 cm dikiş payı
Soru 9

Daire etek kalıbında aşağıdaki ölçülerden hangisine ihtiyaç yoktur?

A) Bel B) Kalça
C) Kalça düşüklüğü D) Etek boyu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yardımcı malzeme değildir?

A) Tela B) Kumaş
C) Fermuar D) Düğme
Soru 11

Yardımcı malzeme seçiminde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tela kumaşa uygun olmalıdır
B) Fermuar rengi kumaşa uygun olmalıdır
C) İpliğin rengi ve kalınlığı kumaşa uygun olmalıdır
D) Hepsi
Soru 12

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kumaş ile model uyumu önemli değildir
B) Kumaş ile mevsim uyumu olmalıdır
C) Model ile giyileceği yer ve zaman uygun olmalıdır
D) Astar kumaşa uygun bir kumaştan yapılabilir
Soru 13

Etek sıçrama oranları hesaplanırken aşağıdaki ölçülerden hangisi kullanılmaz?

A) Bel seri farkları
B) Kalça seri farkları
C) Etek boy farkı
D) Beden ölçüsü seri farkları
Soru 14

Pastal resmine kalıplar yerleştirilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) DBİ yönlerine
B) Kumaşın desen, tüy, hav yönüne
C) Güvenlik paylarının verilmesine
D) Hepsi
Soru 15

Seri çizimi yaparken aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) Çıkış beden nu – serileme beden nu - seri farklarının bulunması - tek beden seri farklarının hesaplanması - sıçrama oranları tablosunun oluşturulması – sıçrama noktaları ve yönlerinin belirlenmesi
B) Sıçrama oranları tablosunun oluşturulması – sıçrama noktaları ve yönlerinin belirlenmesi – seri çizimi
C) Çıkış beden no – serileme beden no - seri farklarının bulunması - tek beden seri farklarının hesaplanması – sıçrama noktaları ve yönlerinin belirlenmesi
D) Seri farklarının bulunması - tek beden seri farklarının hesaplanması - sıçrama oranları tablosunun oluşturulması – sıçrama noktaları ve yönlerinin belirlenmesi
Soru 16

Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

A) Daire etek dairenin 1/1,’dir B) Koni etek dairenin1/3’,dür
C) Pilili etek dairenin 1/4,’dür D) Kloş etek dairenin1/2’,sidir
Soru 17

Pantolon etek çizimi için gerekli olan ölçüler nelerdir?

A) Bel, kalça, kalça düşüklüğü
B) Bel, kalça, kalça düşüklüğü, oturuş yüksekliği
C) Bel, kalça, oturuş yüksekliği
D) Bel, kalça düşüklüğü, oturuş yüksekliği
Soru 18

Fermuarın ve telanın rengi, kumaşın rengine uygun olmalıdır.

Doğru      Yanlış
Soru 19

Kumaş kalınlığı ile iplik kalınlığı orantılı değildir.

Doğru      Yanlış
Soru 20

Tela kullanıldığı yere form veren, esnemeyi önleyen yapışkan bir maddedir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 86 soru listeleniyor