SORU BANKASI Filtrele

Bitkisel Yağ Üretim Teknolojisi Soruları

1.  

Karasuyun bileşiminde aşağıdaki şeker çeşitlerinden hangisi bulunmamaktadır ?

A) Sakaroz B) Fruktoz
C) Selüloz D) Glikoz
2.  

Dekantörden çıkan karasu içindeki yağ miktarının fazla olması durumunda aşağıdaki önlemlerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Malaksörden gelen hamur çok katı olabilir, gereğinde su ilavesi yapılmalıdır
B) Hamur pompası hızlı çalışıyor olabilir, devri kontrol edilmelidir
C) Dekantör kapasitesi fazla olabilir, üretim kapasitesi azaltılmalıdır
D) Vibrasyon eleği temizlenmelidir
3.  

Seperatörde çalışma sırasında aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat edilmez?

A) Çanaklar en geç üç günde bir temizlenmelidir
B) Seperatör saat başı durdurularak devir saati kontrol edilmelidir
C) Seperatör bakımları aksatmadan yapılmalıdır
D) Seperatörden yağ kaçıp, kaçmadığı sürekli olarak kontrol edilmelidir
4.  

Aşağıdakilerden hangisi zeytinyağlarındaki yağ asitlerindendir?

A) Asetik asit B) Sitrik asit
C) Laktik asit D) Oleik asit
5.  

Aşağıdakilerden hangisi karasuda saptanan başlıca organik asitlerden değildir?

A) Oleik asit B) Asetik asit
C) Fumarik asit D) Laktik asit
6.  

Dekantasyon işlemi sonucu zeytin hamuru özgül ağırlık farkından katı-sıvı fazlarına ayrışır.

Doğru      Yanlış
7.  

Dekantörün alt haznesine inen yağ buradan seperatöre gönderilir.

Doğru      Yanlış
8.  

Dekantörden elde edilen yağ yenilebilir özelliktedir.

Doğru      Yanlış
9.  

Zeytinyağının temel yağ asitleri asetik, sitrik, askorbik ve laktik asitlerdir.

Doğru      Yanlış
10.  

Kaliteli bir zeytinyağının tat ve kokusunun mükemmel olması istenir.

Doğru      Yanlış
11.  

Natürel zeytinyağları; zeytin meyvesinden mekanik veya fiziksel işlemlerle elde edilen, doğal halinde tüketilebilen bir yağlardır.

Doğru      Yanlış
12.  

Bileşiminde bulunan sadece oleik asit cinsinden değerine bakarak natürel yağları seçebiliriz.

Doğru      Yanlış
13.  

Dekantörden gelen yağ-karasu karışımı seperatörde katı-sıvı olarak fazlarına ayrışır.

Doğru      Yanlış
14.  

Seperatörün içinde bulunan merkez tamburunun içine yerleştirilmiş elli adet kesik koni şeklinde diskler bulunmaktadır.

Doğru      Yanlış
15.  

Seperatörü çalıştırmadan önce frenleri saat yönünün tersi istikametinde çevirerek boşa alınız.

Doğru      Yanlış
16.  

Seperatöre ilave edilecek su miktarı ürünün % 10'u olmalıdır.

Doğru      Yanlış
17.  

Yağ içindeki karasu miktarı fazla ise küçük çaplı diyaframla değiştirilir.

Doğru      Yanlış
18.  

Seperatörün çanaklarının temizlenmesi için saat başı bir patlatma işlemi yapılır.

Doğru      Yanlış
19.  

Seperatörün her 500 saatte bir sökülerek temizlenmelidir.

Doğru      Yanlış
20.  

Seperatör uzun süre kullanılmadıysa tambur komple sökülerek temizlenmelidir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 59 soru listeleniyor