SORU BANKASI Filtrele

Çay İşleme Soruları

Soru 1

Siyah çay imalatında kıvırma ünitesinde CTC imalat makineleri hangi grubu oluşturmaktadır?

A) Düz kıvırma+rotervan+yaş çay eleği+CTC.+yaş çay eleği
B) Düz kıvırma+rotervan+yaş çay eleği+göbekli kıvırma+rotervan+yaş çay eleği
C) Düz kıvırma+ rotervan +CTC
D) Düz kıvırma+yaş çay eleği + düz kıvırma+rotervan
E) Düz kıvırma+yaş çay eleği ++ düz kıvırma rotervan
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kıvırma makineleri bölümlerinden değildir?

A) Taşıyıcı bantlar B) Basınç uygulama düzeneği
C) Tabla D) Redüktörler
E) Yaprak deposu
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisi kıvırma makineleri tablalarının yarım ay şeklindeki battenlerin görevlerinden değildir?

A) Kıvırma süresini azaltmak
B) Uygun kıvırmayı yapmak
C) Sürtünmeyi artırmak
D) Çay yapraklarını parçalamamak
E) Çevrimsel hareketini artırmak
Soru 4

Kıvırma makinesinde bulunan redüktör içerisinde bulunan krankların görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıvırma hareketini sağlar
B) Kıvırma makinesinin hızını ayarlar
C) Kıvırma makinesini taşır
D) Kıvırma makinesine ilk hareketi verir
E) Kıvırma makinesinin saat ibresi tersine çalışmasını sağlar
Soru 5

Aşağıdaki kıvırma makinelerinden hangisi düz kıvırma makinesi parçasıyla çalışma prensibi aynı kıvırma makinesidir?

A) Göbekli kıvırma+presli kıvırma
B) Presli kıvırma+rotervan
C) Presli kıvırma+düz kıvırma
D) CTC + presli kıvırma
E) Rotervan+ CTC
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kıvırma ünitesinin kısımlarından değildir?

A) Düz kıvırma makinesi B) Fırın
C) Rotervan makinesi D) Yaş çay eleği
E) Presli kıvırma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kıvırma makinelerinin düzenli çalışması için yapılması gereken bakımlardan değildir?

A) Günlük bakım B) Ara dönem bakımı
C) Yıllık bakım D) Devre sonu bakımı
E) Haftalık bakım
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi düz kıvırma işleminde dikkat edilmesi gereken işlemlerden değildir?

A) Kıvırma kazanının üzerinde yabancı madde olup olmadığına bakılır.
B) Kıvırma makinesinin dolu olup olmadığı kontrol edilir.
C) Alt boşaltma kapağı kontrol edilir ve kapatılır.
D) Komple temizliği kontrol edilir.
E) Krank ve şanzımandaki yağ sızıntıları kontrol edilir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kıvırma makinesinin kısımlarındandır?

A) Yıldızlı kaplin B) Elektrik motoru
C) Palet D) Makara
E) Fan
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kazanı içinde göbek bulunduran kıvırma makinesidir?

A) Düz kıvırma B) Presli kıvırma
C) Göbekli kıvırma D) Rotervan makinesi
E) CTC makinesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi düz kıvırma işleminden sonra ikinci kıvırma işleminin yapıldığı makinedir?

A) Presli kıvırma makinesi B) Göbekli kıvırma makinesi
C) Yaş çay eleği D) Rotervan makinesi
E) CTC makinesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yaş çay yapraklarının rotervan makinesine geçme süresidir?

A) 10-15 dakikaB) 5-10 dakikaC) 5-7 dakika
D) 4-8 dakikaE) 1-2 dakika
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi rotervan makinesin kısımlarından değildir?

A) Rotervan sehpası B) Trapez kasnak
C) Kıvırma ayı D) Rotervan kanadı
E) Rotervan göbeği
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi rotervan makinesinde kıvırma işleminde dikkat edilmesi gereken işlemlerden değildir?

A) Rotervan temizliği yapılır, yağ kaçak ve sızıntıları kontrol edilir.
B) Rotervan gruplarının düzenli ve sürekli çalıştırılmaları sağlanır.
C) Rotervan, bant ve şalterler numaralandırılır ve uygun şekilde etiketlenir.
D) Rotervan gruplarının rastgele ve süreksiz çalıştırılmaları sağlanır.
E) Şaltere (yeşil düğmeye) basılır ve çalıştırılır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi CTC makinesinin açılımını düzgün olarak verir?

A) Yırtma, bükme ve parçalama
B) Parçalama, bükme ve yırtma
C) Parçalama, yırtma ve bükme
D) Bükme, yırtma ve parçalama
E) Yırtma, parçalama ve bükme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi siyah çay üretiminde kıvırma süresine ve sayısına etkili değildir?

A) Çay yaprağının çeşidi B) Solma derecesi
C) Sıcaklık D) Kıvırma süresi ve sayısı
E) Kıvırma makinesi çeşidi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kıvırma makinesinde yaş çay yapraklarının kıvrılması sonucu çay kalitesinin bozulmasına yol açmayan sıcaklık aralığıdır?

A) 27-32 °CB) 20-25 °CC) 10-20 °C
D) 30-35 °CE) 35-40 °C
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kıvırma makinesinin hızını etkilemez?

A) Çay yaprağının çeşidi
B) Solma derecesi
C) Üretilmek istenen çayın kalitesi
D) Krank milinin uzunluğu
E) Kıvırma kazanının kapasitesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kıvırma işleminde basıncın uygulanması ilkeleri arasında yer almaz?

A) Su kapsamı düşük olan fazla solmuş çay yapraklarına hafif basınç, su kapsamı yüksek olan az solmuş çay yapraklarına yüksek basınç uygulanır.
B) Basınç ilk kıvırmadan sonra giderek artan bir şekilde uygulanır.
C) Kısa kıvrımlı çay için güçlü, uzun kıvrımlı çay için hafif basınç uygulanır.
D) Güçlü basınç uygulamasında hafif basınç uygulamasına göre daha az sayıda kıvırma uygulanır.
E) Su kapsamı yüksek olan az soldurulmuş çay yapraklarına hafif basınç, su kapsamı düşük olan fazla soldurulmuş yapraklara yüksek basınç uygulanır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yaş kalburlama makinesinde başarılı sonuç alınabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

A) Yaprak hiçbir zaman elek üzerinde sürtünmemelidir.
B) Tabla yüzeyi pürüzsüz olmalı ve yaprağı önleyen bir engel bulunmamalıdır.
C) Elek çöküntü yapmamalı ve çöküntü yapanlar hemen değiştirilmelidir.
D) Kıvırma makinesi boşaltıldığı zaman hemen kalburlama yapılmamalıdır.
E) Makine düzenli biçimde beslenmemeli ve özellikle tablanın her yanında beslenme aynı olmamalıdır.
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...10
10 Sayfada Toplam 182 soru listeleniyor