SORU BANKASI Filtrele

Boru Kaynakçılığı Soruları

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kaynak hazırlıklarından biri değildir?

A) Markalama B) Delme
C) Kesme D) Temizleme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi çizimlerin iş parçası üzerine aktarılması olarak adlandırılır?

A) Markalama B) Delme
C) Kesme D) Temizleme
Soru 3

Tesviyenin sözlük karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzleme B) Delme
C) Kesme D) Temizleme
Soru 4

Kaba eğelemede temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzleme B) Delme
C) Kesme D) Talaş kaldırmak
Soru 5

Elektrik ark kaynağı ile yapılan birleştirmelerde aranılan ön koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birleştirmenin düz olması
B) Birleştirmenin eğimi
C) Birleştirmenin sağlam olması
D) Birleştirmenin boyutu
Soru 6

Bilgi ve beceriye sahip eğitimli bir kaynakçı, kaç mm çelik sacları elektrik ark kaynağıyla birleştirebilir?

A) 0,5 mm B) 1,5 mm
C) 5 mm D) 3 mm
Soru 7

Eğitimli bir kaynakçı, iki tarafında kaynatılması kaydıyla, kaç mm'lik çelik saçları kaynak ağzı açılmadan birleştirilebilir?

A) 10 mm B) 1,5 mm
C) 8 mm D) 3 mm
Soru 8

Kaynak metalinin derinlere kadar işlenmesi isteniyorsa, kaynak ağzı açma zorunluluğu aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) 10 mm B) 1,5 mm
C) 8 mm D) 3 mm
Soru 9

Hazırlama kolaylığı açısından, uygulamalarda çoğu kez, aşağıdakilerden hangi kaynak ağzı tercih edilir?

A) KB) XC) YD) V
Soru 10

İş parçasının her iki yüzünde de kaynak işlemi gerçekleştirilecek ve parça kalınlığı 10 mm'den fazla ise kaynak ağzı aşağıdakilerden hangisiyle açılmalıdır?

A) Tek taraflı B) Çift taraflı
C) 60 º D) 35 º
Soru 11

Kaynak hızı, kaynak dikişinin aşağıdakilerden hangi özelliğini etkiler?

A) İçyapısını B) Biçimini
C) Dayanımını D) İçeriğini
Soru 12

Kaynak banyosunun katılaşmasının önüne geçilmesinde en önemli rol, aşağıdakilerden hangisindedir?

A) Kaynakçı B) Elektrot çekirdek metali
C) Elektrot örtü maddesi D) Kaynak makinesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi elektrotun kaynak başlangıcında iş parçasıyla yapacağı açıdır?

A) YatıkB) EğikC) DikD) Düz
Soru 14

Elektrotun ucu kaynak yönünde olursa elektrot hareket açısı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Yatık B) Eğik
C) Negatif D) Pozitif
Soru 15

Elektrotun ucu kaynak yönünde olmazsa elektrot hareket açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatık B) Eğik
C) Negatif D) Pozitif
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kaynak metalinin bir düzen içinde yığılmış hâline verilen adıdır?

A) Kaynak dikişi B) Örtü maddesi
C) Kaymak banyosu D) Kaynak biçimi
Soru 17

İş parçasının yere paralel yatırılarak yapılan konum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatay B) Korniş
C) Dik D) Tavan
Soru 18

Yatay konumda kaynak yapılırken iş parçasının kalınlığı aşağıdakilerden hangisiyse elektrot hareket yaptırılmadan çekilir?

A) Kısıtlı B) Çok
C) Orta D) Az
Soru 19

Jeneratör kaynak makinelerinde tahrik işlemi, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmaz?

A) Elektrik motoru B) Jeneratör
C) Benzin motoru D) Dizel motoru
Soru 20

Kaynak jeneratörlerinde akım üretici görevini, aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?

A) Elektrik motoru B) Jeneratör
C) Dinamo D) Dizel motoru
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...20
20 Sayfada Toplam 396 soru listeleniyor