SORU BANKASI Filtrele

Animasyon Hizmetleri Soruları

1.  

Aşağıdaki kavramlardan hangisi animasyonu tanımlar?

A) Canlandırma B) Eğlendirme
C) Taklit etme D) Dinlenme
2.  

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi animasyonun faaliyetlerinin taşıdığı özelliklerden biri değildir?

A) Eğlendirme B) Harekete geçirme
C) Canlı tutuma D) Satışı arttırma
3.  

Aşağıdaki organizasyonların hangisinde animasyon faaliyetleri yer alır?

A) Fuar B) Festival
C) Kongre D) Hepsi
4.  

Aşağıdakilerden hangisi animasyon faaliyetlerinin elemanlarından biri değildir?

A) Kostüm B) Anketler
C) Makyaj D) Dekor
5.  

Animasyon ya da canlandırma aşağıdaki sektörlerden hangisinde kullanılmaz?

A) Sinema B) Televizyon
C) Sağlık D) Turizm
6.  

Turizm sektörü içerisinde ilk animasyon faaliyetleri hangi ülkede başlamıştır?

A) Avustralya B) Fransa
C) Türkiye D) İsveç
7.  

Türkiye’de turizm sektöründe ilk animasyon faaliyetleri hangi yıllarda başlamıştır?

A) 1980B) 1970C) 1960D) 1920
8.  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi animasyon faaliyetlerinin turizm sektörü içindeki yerini açıklamaz?

A) İşletmenin imajını güçlendirir
B) Ülkemizin tanıtımına katkıda bulunur
C) Sanatsal faaliyetlere katkıda bulunur
D) Turist sayısının artmasına katkıda bulunur
9.  

Aşağıdakilerden hangisi animasyon faaliyetlerinin turiste yönelik fonksiyonlarından biri değildir?

A) Duygusal tatmin sağlar
B) Farklı kültürlerin kaynaşmasını sağlar
C) Eğlenme ve dinlenme ihtiyaçlarını giderir
D) Gerginliklerini azaltır
10.  

Aşağıdakilerden hangisi animasyonun sosyal fonksiyonlarından biridir?

A) Katılımcılar arasında kültür paylaşımını sağlar
B) İşletmenin ürün çeşitliliğini artırır
C) Bireylerin eğlenme ihtiyaçlarını karşılar
D) Olumlu bir reklam aracı olarak kullanılır
11.  

Aşağıda yer alan personel çeşitlerinden hangisi animasyon ekibinde yer almaz?

A) DJ B) Terz
C) Kareogra D) Kostümcü
12.  

Animasyon personelinin organizasyon şemasında aşağıdakilerden hangisi en üstte yer alır?

A) Animasyon şefi B) Kareograf
C) Sahne yöneticisi D) Eğlence müdürü
13.  

Aynı gruba ait otellerin eğlence departmanları arasında koordinasyonu sağlamaktan sorumlu personel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğlence koordinatörü B) Eğlence müdürü
C) Sahne yöneticisi D) Spor şefi
14.  

Aşağıdaki özelliklerden hangisi eğlence müdürünün sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?

A) İyi bir lider olmalıdır
B) Organizasyon yapabilmelidir
C) Ritim duygusuna sahip olmalıdır
D) Dikkatli bir gözlemci olmalıdır
15.  

Aşağıdakilerden hangisi eğlence departmanının tüm programını hazırlamak, uygulamak ve günlük çalışmaları takip etmekten sorumludur?

A) Animasyon şefi B) Eğlence koordinatörü
C) Sahne yöneticisi D) Animatör
16.  

Sahneye konulacak gösteriler hangi animasyon personelinin sorumluluğundadır?

A) Animasyon şefi B) Sahne yöneticisi
C) Kareograf D) Dekoratör
17.  

Animasyon aktiviteleri sırasında yayınlanacak müzik seçiminden sorumlu personel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ses sorumlusu B) Animasyon şefi
C) Sahne yöneticisi D) DJ
18.  

Aşağıdakilerden hangisi mini kulüp animatörünün özelliklerden biridir?

A) Sabırlı olmalıdır B) Enerjik olmalıdır
C) Güler yüzlü olmalıdır D) Hepsi
19.  

Gösteriye uygun sahnede yer alması gereken dekor ve aksesuarlarının hazırlanmasından sorumlu animasyon elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dekoratör B) Kareograf
C) Sahne yöneticisi D) Animasyon şefi
20.  

Aşağıdakilerden hangisi bir animatörün sahip olması gereken niteliklerden biridir?

A) Enerjik olmalıdır
B) İletişim kurabilmelidir
C) Hoş görülü olmalıdır
D) Hepsi
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 57 soru listeleniyor