SORU BANKASI Filtrele

Animasyon Hizmetleri Soruları

Soru 1

Aşağıdaki kavramlardan hangisi animasyonu tanımlar?

A) Canlandırma B) Eğlendirme
C) Taklit etme D) Dinlenme
Soru 2

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi animasyonun faaliyetlerinin taşıdığı özelliklerden biri değildir?

A) Eğlendirme B) Harekete geçirme
C) Canlı tutuma D) Satışı arttırma
Soru 3

Aşağıdaki organizasyonların hangisinde animasyon faaliyetleri yer alır?

A) Fuar B) Festival
C) Kongre D) Hepsi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi animasyon faaliyetlerinin elemanlarından biri değildir?

A) Kostüm B) Anketler
C) Makyaj D) Dekor
Soru 5

Animasyon ya da canlandırma aşağıdaki sektörlerden hangisinde kullanılmaz?

A) Sinema B) Televizyon
C) Sağlık D) Turizm
Soru 6

Turizm sektörü içerisinde ilk animasyon faaliyetleri hangi ülkede başlamıştır?

A) Avustralya B) Fransa
C) Türkiye D) İsveç
Soru 7

Türkiye’de turizm sektöründe ilk animasyon faaliyetleri hangi yıllarda başlamıştır?

A) 1980B) 1970C) 1960D) 1920
Soru 8

Aşağıdaki ifadelerden hangisi animasyon faaliyetlerinin turizm sektörü içindeki yerini açıklamaz?

A) İşletmenin imajını güçlendirir
B) Ülkemizin tanıtımına katkıda bulunur
C) Sanatsal faaliyetlere katkıda bulunur
D) Turist sayısının artmasına katkıda bulunur
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi animasyon faaliyetlerinin turiste yönelik fonksiyonlarından biri değildir?

A) Duygusal tatmin sağlar
B) Farklı kültürlerin kaynaşmasını sağlar
C) Eğlenme ve dinlenme ihtiyaçlarını giderir
D) Gerginliklerini azaltır
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi animasyonun sosyal fonksiyonlarından biridir?

A) Katılımcılar arasında kültür paylaşımını sağlar
B) İşletmenin ürün çeşitliliğini artırır
C) Bireylerin eğlenme ihtiyaçlarını karşılar
D) Olumlu bir reklam aracı olarak kullanılır
Soru 11

Aşağıda yer alan personel çeşitlerinden hangisi animasyon ekibinde yer almaz?

A) DJ B) Terz
C) Kareogra D) Kostümcü
Soru 12

Animasyon personelinin organizasyon şemasında aşağıdakilerden hangisi en üstte yer alır?

A) Animasyon şefi B) Kareograf
C) Sahne yöneticisi D) Eğlence müdürü
Soru 13

Aynı gruba ait otellerin eğlence departmanları arasında koordinasyonu sağlamaktan sorumlu personel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğlence koordinatörü B) Eğlence müdürü
C) Sahne yöneticisi D) Spor şefi
Soru 14

Aşağıdaki özelliklerden hangisi eğlence müdürünün sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?

A) İyi bir lider olmalıdır
B) Organizasyon yapabilmelidir
C) Ritim duygusuna sahip olmalıdır
D) Dikkatli bir gözlemci olmalıdır
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi eğlence departmanının tüm programını hazırlamak, uygulamak ve günlük çalışmaları takip etmekten sorumludur?

A) Animasyon şefi B) Eğlence koordinatörü
C) Sahne yöneticisi D) Animatör
Soru 16

Sahneye konulacak gösteriler hangi animasyon personelinin sorumluluğundadır?

A) Animasyon şefi B) Sahne yöneticisi
C) Kareograf D) Dekoratör
Soru 17

Animasyon aktiviteleri sırasında yayınlanacak müzik seçiminden sorumlu personel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ses sorumlusu B) Animasyon şefi
C) Sahne yöneticisi D) DJ
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mini kulüp animatörünün özelliklerden biridir?

A) Sabırlı olmalıdır B) Enerjik olmalıdır
C) Güler yüzlü olmalıdır D) Hepsi
Soru 19

Gösteriye uygun sahnede yer alması gereken dekor ve aksesuarlarının hazırlanmasından sorumlu animasyon elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dekoratör B) Kareograf
C) Sahne yöneticisi D) Animasyon şefi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir animatörün sahip olması gereken niteliklerden biridir?

A) Enerjik olmalıdır B) İletişim kurabilmelidir
C) Hoş görülü olmalıdır D) Hepsi
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 115 soru listeleniyor