SORU BANKASI Filtrele

Balık Kültürü Soruları


Soru 1

Ağ kafeslerin deniz zemininden en az kaç metre yüksekte olması istenir?

A) Ağ kafesin deniz dibinden 1 m yukarıda olması
B) Ağ kafes derinliğinin iki katı olması istenir.
C) Ağ kafesin deniz dibinden 2 m yukarıda olması
D) Ağ kafesin deniz dibiyle aynı seviyede olması
E) Ağ kafesin deniz dibine yerleştirilirken bu özellik dikkate alınmaz.

Soru 2

Denizde ağ kafes sistemleri kurulurken aşağıdakilerden hangisi ikinci planda dikkate alınır?

A) Akıntının olup olmamasına
B) Yerel rüzgârların olup olmamasına
C) Deniz ulaşımına engel olup olmamasına
D) Sel ve bulanma tehlikesinin olup olmamasına
E) Kullanılacak kafes sayısına

Soru 3

Yumurtlama havuz veya tanklarının şekli ............... olmalıdır.


Soru 4

Kuluçkahanelerde kullanılan tankların derinliği ................ olmalı ve içleri ................ renkte boyanmalıdır.


Soru 5

Yumurtlama havuzlarında kullanılan su sıcaklığının ................, tuzluluğun ise .................. arasında olması tercih edilir.


Soru 6

Yumurta çapı ................. ve besin içeriği ile ilişkilidir.


Soru 7

Yumurtlama tanklarında oksijen düzeyi ............ olmalıdır.


Soru 8

En iyi hormon enjeksiyonu yumurta çaplarının ............... olduğu dönemdir.


Soru 9

Ölü ve canlı yumurtaların birbirinden ayrılmasında kullanılacak olan suyun tuz konsantrasyonu ............ olmalıdır.


Soru 10

Sağlıklı ve olgunlaşmış bir levrek yumurtasının çapı ................, yağ damlasının çapı da ............. dur.


Soru 11

5.gün sonunda ağız ve anüsün açılması ile .................. evre başlar.


Soru 12

Levrekte ilk larval dönem .............. dönemidir.


Soru 13

Pulların oluşumu ................ evrenin sona erdiğini .................. evresinin başladığını belirler.


Soru 14

Larvaların 1 ila 10. günleri arasında su sıcaklığı .................... arasında olmalıdır.


Soru 15

Levrek larva yetiştiriciliğinde pH değeri ..................... arasında olmalıdır.


Soru 16

Levrek larva yetiştiriciliğinde oksijen değeri ................... arasında olmalıdır.


Soru 17

Rotifera ve çeşitli orjine sahip artemiaların (Artemia sp.) nauplii ve metanauplii formları ................ yemler olarak kullanılabilir.


Soru 18

Semirtme ortamında sudaki pH düzeyinin 7.7-8.3 olması gerekir.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Semirtme ortamında su sıcaklığının 13-15°C olması gerekir.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Balıklar, nakilden 24-48 saat öncesinden aç bırakılmalıdır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 58 soru listeleniyor