SORU BANKASI Filtrele

Balık Hastalıkları Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde Aras Nehri'nde görülen alabalıkları diğerlerinden ayıran özellik verilmiştir?

A) Kırmızı beneklerin daha donuk olması
B) Siyah beneklerin yan çizginin altına inmesi
C) Sırt yüzgecinin siyah ve kırmızı benekli olması
D) Kırmızı siyah beneklerin yanal çizginin altına inmesi
E) Kuyruk yüzgecinin çatallı olması

Soru 2

Alabalıklar için en uygun sıcaklık ve oksijen düzeyi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sıcaklık 18 °C, oksijen miktarı 7-8 mg/l olmalıdır.
B) Sıcaklık 20 °C, fazla oksijen miktarı 4-5 mg/l olmalıdır.
C) Sıcaklık 10 °C'den düşük, oksijen miktarı 8-9 mg/l olmalıdır.
D) Sıcaklık 13-17 °C, oksijen miktarı 5-6 mg/l olmalıdır.
E) Sıcaklık 20 °C fazla, oksijen miktarı 3 mg/l olmalıdır.

Soru 3

Aşağıdaki alabalık türlerinden hangisi ülkemize özgü bir tür değildir?

A) Dağ alabalığı B) Abant alabalığı
C) Aras alabalığı D) Deniz alabalığı
E) Gökkuşağı alabalığı

Soru 4

Sazan balıkları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Dipten beslenen omnivor balıklardır
B) Hava keseleri iki odacıklıdır
C) En iyi yem değerlendirme 16-25 °C
D) Mide iyi gelişmiştir
E) Vücut iri pullarla kaplıdır

Soru 5

Ülkemizde sazan balıklarının üremesi için en uygun bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz bölgesi B) Marmara bölgesi
C) iç Anadolu bölgesi D) Akdeniz bölgesi
E) Doğu Anadolu bölgesi

Soru 6

Yumurtadan çıkan yılan balığı larvalarına ne ad verilir?

A) LeptosefalusB) ElverC) Palaz
D) VanozE) Yaprak

Soru 7

Yılan balıkları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Pullar küçük ve deriye gömülüdür.
B) Derideki mukus miktarı çok fazladır.
C) Sırt, kuyruk ve anüs yüzgeçleri birleşmiştir.
D) Omur sayılarına bakılarak tür tespiti yapılır.
E) Protraktil ağız yapısına sahiptir.

Soru 8

Yayın balıkları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Genellikle geceleri beslenir.
B) Yavrularına kelebek adı verilir.
C) Dibi çamurlu ve hafif akıntılı yerleri sever.
D) Bıyıklar üst çenede bulunur.
E) Koku alma duyusu çok gelişmiştir.

Soru 9

Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece sudak balıklarına ait bir özelliktir?

A) Yüzgeç ışınlarındaki zarlar üzerinde kahverengi benekler bulunur.
B) Yırtıcı balıklardır.
C) Mideleri gelişmiştir.
D) Kuyruk yüzgeçleri homoserktir.
E) Ağız iyi gelişmiş ve sivri uçludur.

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sadece tilapia balıklarına has bir özelliktir?

A) Oksijen ihtiyaçları düşüktür.
B) Yüksek su sıcaklıklarına dayanabilir.
C) Su sıcaklığı 10 °C altına indiğinde ölebilir.
D) Hem etçil hem otçul beslenir.
E) Yavru boyda olanlar planktonla beslenir.

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sadece çipuralara ait bir özelliktir?

A) Vücut yanlardan yassılaşmıştır.
B) Kuyruk yüzgeci homoserk yapıdadır.
C) Solungaç kapağının üzerinde kırmızı bir leke vardır.
D) Ağız ve dişler iyi gelişmiştir.
E) Gözler gelişmiştir.

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi levrek balıklarına ait bir özellik değildir?

A) Deri ctenoid pullarla kaplıdır.
B) Solungaç kapağında gri siyah bir leke mevcuttur.
C) Sırt kısmında renk koyu gri, karın kısmında beyazdır.
D) Tuzluluk değişimlerine toleranslıdır.
E) Sırt yüzgecinin 3, 4, 5. ışınları çok uzundur.

Soru 13

iri göz sinarit diğer sinarit türlerinden hangi özelliğiyle ayrılır?

A) Göz çapının göz çukuru önündeki mesafeden kısa oluşu ile ayrılır.
B) Göz çapının göz çukuru önündeki mesafeden uzun oluşu ile ayrılır.
C) Mercan balıkları ailesinden oluşu ile ayrılır.
D) Başının vücuduna oranla iri oluşu ile ayrılır.
E) Vücudun iri pullarla kaplı olmasıyla ayrılır.

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi mersin balıklarının bir özelliği değildir?

A) Kuyruk yüzgeci eşit dallanmıştır.
B) Kıkırdaksı bir iskelet yapısına sahiptir.
C) Tatlısularda üreyip denizlerde beslenen balıklardır.
D) Vücudunu örten pullar plakoidtir.
E) Vücutlarında 5 sıra kemiksi plak vardır.

Soru 15

Yalancı yüzgeç (pinnul) aşağıdaki balıklardan hangisinde bulunmaz?

A) Ton balıkları B) Orkinos balıkları
C) Uskumru balıkları D) Palamut
E) Levrek

Soru 16

Ton balığını, orkinos balığından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalancı yüzgeci vardır.
B) Sırt bölgesi koyu mavi, karın bölgesi beyazımsıdır.
C) Göğüs ve kuyruk yüzgeçleri uzun ve kuyruk yüzgeci beyaz kenarlıdır.
D) Füze şekillidir.
E) Kalpleri iki gözlüdür

Soru 17

Göz merceğinin büyük kısmı yağ kapağı ile kaplı olan kefal türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Altınbaş kefal B) Has kefal
C) Dudaklı kefal D) Mavraki kefal
E) inci kefal

Soru 18

Aşağıdaki özelliklerden hangisi kalkan balıklarının bir özelliği değildir?

A) Gözlerinin vücudunun sağ tarafında bulunması
B) Derinin kemikli plaklarla kaplı olması
C) Göğüs yüzgeçlerinin küçük olması
D) Dip bölgelerde hayata uyum sağlaması
E) Alt tarafının düz olması

Soru 19

Çivisiz kalkan balığı kalkan balığından hangi özelliğiyle ayrılır?

A) Kemiksi yumrularının bulunması
B) Kemiksi yumrularının bulunmaması
C) Vücudun yuvarlak olması
D) Ağzın gözlerin ilerisine kadar uzanması
E) Yanal çizginin vücudun her iki tarafında da olması

Soru 20

Aşağıdaki özelliklerden hangisi hamsi balıklarına ait bir özellik değildir?

A) Vücudunda büyük ve parlak pulların bulunması
B) Üst çenesinin alt çenesine oranla büyük olması
C) Ağızlarını açarak yüzmeleri
D) Kısa ömürlü olmaları
E) Alt çenesinin üst çenesine oranla daha büyük olması
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 109 soru listeleniyor