SORU BANKASI Filtrele

Canlı Yem Üretimi Soruları

1.  

Tek tip besin alanlara "euroofag" denir.

Doğru      Yanlış
2.  

Küçük moleküllerden daha büyük ve karmaşık moleküller meydana gelmesine anabolizma denir.

Doğru      Yanlış
3.  

Stres altındaki balıklarda da sindirim süresi uzamaktadır.

Doğru      Yanlış
4.  

Canlıların enerji kaynakları besinleridir.

Doğru      Yanlış
5.  

Işık miktarı ile enerji gereksinimi ters orantılıdır.

Doğru      Yanlış
6.  

Proteinler diğer organik bileşiklere göre çok daha fazla enerji vermektedir.

Doğru      Yanlış
7.  

Karnivor türlerin doğal besinleri içerisinde karbonhidrat çok fazla yer almaktadır.

Doğru      Yanlış
8.  

Besinlerin içindeki enerji kaynakları protein, yağ, karbonhidrat gibi organik bileşiklerdir.

Doğru      Yanlış
9.  

Proteinlerin asıl görevleri ise enerji kaynağı olarak kullanılmasıdır.

Doğru      Yanlış
10.  

Hayvanlar yaşama, gelişme, üreme için devamlı olarak dışarıdan protein almak zorundadırlar.

Doğru      Yanlış
11.  

10 tane aminoasit balıklar tarafından sentezlenememektedir.

Doğru      Yanlış
12.  

Lipidler hücre yapısında ve bulunabildikleri gibi bunların enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında rol almaktadırlar.

Doğru      Yanlış
13.  

Omnivor balıkların rasyonunda karbonhidrat düzeyi karnivor balıklarınkinden daha düşüktür.

Doğru      Yanlış
14.  

Vitaminler, hayvansal organizmaların hayatını sürdürebilmesi için çok fazla miktarlarda gereklidir.

Doğru      Yanlış
15.  

Yağda çözünen vitaminler C ve B grubu vitaminlerdir.

Doğru      Yanlış
16.  

Yağda eriyen vitaminler fazla alındığında hipervitaminozis hastalığına neden olur.

Doğru      Yanlış
17.  

Deniz balıkları yaşadıkları ortam nedeniyle yem içerisindeki mineral maddeye daha fazla az gereksinim duyarlar.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0