SORU BANKASI Filtrele

Canlı Yem Üretimi Soruları

Soru 1

Tek tip besin alanlara "euroofag" denir.

Doğru      Yanlış
Soru 2

Küçük moleküllerden daha büyük ve karmaşık moleküller meydana gelmesine anabolizma denir.

Doğru      Yanlış
Soru 3

Stres altındaki balıklarda da sindirim süresi uzamaktadır.

Doğru      Yanlış
Soru 4

Canlıların enerji kaynakları besinleridir.

Doğru      Yanlış
Soru 5

Işık miktarı ile enerji gereksinimi ters orantılıdır.

Doğru      Yanlış
Soru 6

Proteinler diğer organik bileşiklere göre çok daha fazla enerji vermektedir.

Doğru      Yanlış
Soru 7

Karnivor türlerin doğal besinleri içerisinde karbonhidrat çok fazla yer almaktadır.

Doğru      Yanlış
Soru 8

Besinlerin içindeki enerji kaynakları protein, yağ, karbonhidrat gibi organik bileşiklerdir.

Doğru      Yanlış
Soru 9

Proteinlerin asıl görevleri ise enerji kaynağı olarak kullanılmasıdır.

Doğru      Yanlış
Soru 10

Hayvanlar yaşama, gelişme, üreme için devamlı olarak dışarıdan protein almak zorundadırlar.

Doğru      Yanlış
Soru 11

10 tane aminoasit balıklar tarafından sentezlenememektedir.

Doğru      Yanlış
Soru 12

Lipidler hücre yapısında ve bulunabildikleri gibi bunların enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında rol almaktadırlar.

Doğru      Yanlış
Soru 13

Omnivor balıkların rasyonunda karbonhidrat düzeyi karnivor balıklarınkinden daha düşüktür.

Doğru      Yanlış
Soru 14

Vitaminler, hayvansal organizmaların hayatını sürdürebilmesi için çok fazla miktarlarda gereklidir.

Doğru      Yanlış
Soru 15

Yağda çözünen vitaminler C ve B grubu vitaminlerdir.

Doğru      Yanlış
Soru 16

Yağda eriyen vitaminler fazla alındığında hipervitaminozis hastalığına neden olur.

Doğru      Yanlış
Soru 17

Deniz balıkları yaşadıkları ortam nedeniyle yem içerisindeki mineral maddeye daha fazla az gereksinim duyarlar.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0