SORU BANKASI Filtrele

Balıkçı Gemisinde Seyir Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi halatlarla ilgili kullanılan terimlerden değildir?

A) DesteB) LigadoraC) Volta
D) VüceE) Laçka.

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi halatlarla ilgili kullanılan terimlerdendir?

A) ViraB) GambaC) Avara
D) AlestaE) Aborda

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi denizcilikte kullanım amacına göre halatların çeşitlerinden değildir?

A) Bağlama halatları B) Bitkisel halatlar
C) Demir halatları D) Çekme halatları
E) Piyan ve dikiş halatları

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi denizcilikte yapılış ham maddesine göre halatların çeşitlerinden değildir?

A) Kendir halatları B) İskota halatları
C) Manila halatları D) Sisal halatları
E) Hasır halatları

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi denizcilikte kalınlıklarına göre halatların çeşitlerinden değildir?

A) İspavloB) GırcalaC) İnce
D) YomaE) Mürnel halatları

Soru 6

Çarmık ve istralya halatları hangi çeşit halatlardan kullanılmaz?

A) Manila halatlardan B) Çelik tel halatlardan
C) Keten halatlardan D) Polietilen halatlardan
E) Polyester halatlardan

Soru 7

Bir rıhtıma yanaşma esnasında sahile halat vermek için kullanılan ince halatlara ne ad verilir?

A) BurgataB) KendirC) El incesi
D) ParaketeE) Doblin

Soru 8

Halat bosası ne amaçlı kullanılır?

A) Halatın flasalanmış ucunu düzeltmek için
B) Halatı ırgattan babaya alınacağı zaman gergin tutabilmek için
C) Halata kasa yapmak için
D) Halata boş koymak için
E) Halatı vira etmek için

Soru 9

El incesi ne amaçlı kullanılır?

A) Halatları sahile vermek için
B) Halatları volta etmek için
C) Gemiyi sahile yanaştırmak için
D) Geminin halat manevrası yapabilmesi için
E) Geminin neta olması için

Soru 10

Kasa yapılmış bir halata radansa takılırsa mukavemet kayıpları % kaça kadar indirilebilir?

A) 2-5B) 3-6C) 4-8D) 5-10E) 6-12

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dikiş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

A) Kavela, açılacak kolun solundan sağına doğru sokulmalıdır.
B) Kavela, kolun altına direkt iterek ve vurarak değil; kolu açılacak halatın bükümü yönünde, çevrilerek sokulmalıdır. Aksi takdirde halatın liflerinde zedelenme olacaktır.
C) Dikiş yapılacak kolların çımalarına uzun piyan yapmak işlemeyi kolaylaştırır.
D) Dikiş esnasında işlenecek kola gam aldırmamaya ve bükümünün bozulmamasına itina göstermelidir.
E) Kolların boşlarının alınmasına gerek yoktur.

Soru 12

Bitkisel ve sentetik halatlarda kasa dikişi yapılırken aynı yere birden fazla kol giriyor veya çıkıyorsa işlemde yanlışlık olduğunu anlarız. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?

A) Yanlış olan bölümü söküp işlem tekrar edilmelidir.
B) Açılacak kolun solundan sağına doğru sokulmalıdır.
C) Dikiş yapılacak kolların çımalarına uzun piyan yapılır.
D) Dikiş esnasında işlenecek kola gam aldırılmaz.
E) Kolu açılacak halatın bükümü yönünde, çevrilerek sokulmalıdır.

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi halatlarda yapılan kasa dikişleri arasında yer almaz?

A) Flemenk kasa dikişi B) Emzirme kasa dikişi
C) Alman kasa dikişi D) Kolbastı kasa dikişi
E) Liverpool kasa dikişi

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi madeni halatlarda yapılan dikişler arasında yer almaz?

A) Flemenk kasa dikişi B) Liverpool kasa dikişi
C) Alman kasa dikişi D) Kolbastı dikişi
E) Soketli Tel Halat Dikişleri

Soru 15

Haritanın hangi kenarı ya da kenarlarındaki derece ölçeklerinden mesafe ölçülür?

A) Sağ kenarından B) Alt ve üst kenarından
C) Alt kenarından D) Üst kenarından
E) Sağ ve sol kenarından

Soru 16

Gemi ile kesin mevki bilinen fener arasında ve geminin de üzerinde bulunduğu hat hangisidir?

A) Mesafe hattı B) Kerte hattı
C) Kerteriz hattı D) Fener hattı
E) Rota hattı

Soru 17

Kerte hattının meridyenle yaptığı açı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Rota açısı B) Kerteriz açısı
C) Mesafe açısı D) Enlem açısı
E) Boylam açısı

Soru 18

Kılavuz seyrinde kullanılan seyir alametleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) FenerlerB) KiliselerC) Kuleler
D) Gemi direkleriE) şamandıralar

Soru 19

Rotası 000° olan gemideki gözlemcinin sancak 23°'de kerteriz ettiği fenerin hakiki kerterizi kaçtır?

A) 237°B) 023°C) 23°
D) Sancak 23°E) 000°

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir mevki koyma yöntemi değildir?

A) Yürütme metodu B) iki mesafe ile
C) 45-90 metodu D) Üçgen metodu
E) Bir mesafe bir kerteriz ile
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 103 soru listeleniyor