SORU BANKASI Filtrele

Balıkçı Gemisinde Seyir Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi halatlarla ilgili kullanılan terimlerden değildir?

A) DesteB) LigadoraC) Volta
D) VüceE) Laçka.

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi halatlarla ilgili kullanılan terimlerdendir?

A) ViraB) GambaC) Avara
D) AlestaE) Aborda

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi denizcilikte kullanım amacına göre halatların çeşitlerinden değildir?

A) Bağlama halatları B) Bitkisel halatlar
C) Demir halatları D) Çekme halatları
E) Piyan ve dikiş halatları

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi denizcilikte yapılış ham maddesine göre halatların çeşitlerinden değildir?

A) Kendir halatları B) İskota halatları
C) Manila halatları D) Sisal halatları
E) Hasır halatları

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi denizcilikte kalınlıklarına göre halatların çeşitlerinden değildir?

A) İspavloB) GırcalaC) İnce
D) YomaE) Mürnel halatları

Soru 6

Çarmık ve istralya halatları hangi çeşit halatlardan kullanılmaz?

A) Manila halatlardan B) Çelik tel halatlardan
C) Keten halatlardan D) Polietilen halatlardan
E) Polyester halatlardan

Soru 7

Bir rıhtıma yanaşma esnasında sahile halat vermek için kullanılan ince halatlara ne ad verilir?

A) BurgataB) KendirC) El incesi
D) ParaketeE) Doblin

Soru 8

Halat bosası ne amaçlı kullanılır?

A) Halatın flasalanmış ucunu düzeltmek için
B) Halatı ırgattan babaya alınacağı zaman gergin tutabilmek için
C) Halata kasa yapmak için
D) Halata boş koymak için
E) Halatı vira etmek için

Soru 9

El incesi ne amaçlı kullanılır?

A) Halatları sahile vermek için
B) Halatları volta etmek için
C) Gemiyi sahile yanaştırmak için
D) Geminin halat manevrası yapabilmesi için
E) Geminin neta olması için

Soru 10

Kasa yapılmış bir halata radansa takılırsa mukavemet kayıpları % kaça kadar indirilebilir?

A) 2-5B) 3-6C) 4-8D) 5-10E) 6-12

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dikiş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

A) Kavela, açılacak kolun solundan sağına doğru sokulmalıdır.
B) Kavela, kolun altına direkt iterek ve vurarak değil; kolu açılacak halatın bükümü yönünde, çevrilerek sokulmalıdır. Aksi takdirde halatın liflerinde zedelenme olacaktır.
C) Dikiş yapılacak kolların çımalarına uzun piyan yapmak işlemeyi kolaylaştırır.
D) Dikiş esnasında işlenecek kola gam aldırmamaya ve bükümünün bozulmamasına itina göstermelidir.
E) Kolların boşlarının alınmasına gerek yoktur.

Soru 12

Bitkisel ve sentetik halatlarda kasa dikişi yapılırken aynı yere birden fazla kol giriyor veya çıkıyorsa işlemde yanlışlık olduğunu anlarız. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini yaparsınız?

A) Yanlış olan bölümü söküp işlem tekrar edilmelidir.
B) Açılacak kolun solundan sağına doğru sokulmalıdır.
C) Dikiş yapılacak kolların çımalarına uzun piyan yapılır.
D) Dikiş esnasında işlenecek kola gam aldırılmaz.
E) Kolu açılacak halatın bükümü yönünde, çevrilerek sokulmalıdır.

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi halatlarda yapılan kasa dikişleri arasında yer almaz?

A) Flemenk kasa dikişi B) Emzirme kasa dikişi
C) Alman kasa dikişi D) Kolbastı kasa dikişi
E) Liverpool kasa dikişi

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi madeni halatlarda yapılan dikişler arasında yer almaz?

A) Flemenk kasa dikişi B) Liverpool kasa dikişi
C) Alman kasa dikişi D) Kolbastı dikişi
E) Soketli Tel Halat Dikişleri

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi korozyonda elektrokimyasal etkenlerden birisi değildir?

A) Katodik olay yoluyla
B) Elektrik akımı iletimi yoluyla
C) Anodik olay yoluyla
D) Buharlaşma yoluyla
E) Süblimleşme yoluyla

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi metaller üzerinde aşınma oluşturan korozyondan korunmanın değişik yollarından değildir?

A) Alaşım yaparak
B) Parçaları küçülterek
C) Korozyonu oluşturan maddeleri uzaklaştırarak
D) Yüzeyin bir başka malzeme ile kaplanması
E) Sürekli bakımını-tutumunu yapmak

Soru 17

Metal yüzeylerde kullanılacak olan boyalarda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?

A) Boya yüzeye çok iyi yapışmalıdır.
B) Geçirgenliği az olmalı ve metali çevresinden yalıtmalıdır.
C) İçinde bulunacağı ortam koşullarına dayanıklı olmalıdır.
D) Boya yüzeyi tırtırlı olmalıdır.
E) Boya uygulanacak yüzey pürüzsüz olmalı.

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi katodik korumanın uygulama alanlarından değildir?

A) Boru hatları B) Tanklar
C) Su sistemleri D) Pistonlar
E) Yeke

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi katodik korumanın genellikle uygulandığı yerlerden birisidir?

A) Gemilerin veya yatların ahşap donanımları
B) Gemilerin veya yatların plastik donanımları
C) Gemilerin veya yatların makinelerinin ısı değiştiriciler
D) Gemilerin veya yatların plastik pis su giderleri
E) Gemilerin veya yatların kamaraları

Soru 20

Boya seçiminde aşağıdaki kriterlerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

A) Görünüm
B) Korozyondan korunma
C) Boyanacak yüzeyin durumu
D) Boyanın pahalı olması
E) Kullanılacak alana göre seçilmesi
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...8
8 Sayfada Toplam 150 soru listeleniyor