SORU BANKASI Filtrele

Büro Paket Programları Soruları

1.  

Tablolardaki sütunlara ne ad verilir?

A) SatırB) KayıtC) AlanD) Hücre
2.  

Hangisi bir Veri tabanı nesnesi değildir?

A) Tablo B) Sorgu
C) Form D) Çalışma kitabı
3.  

Hangisi bir soru sorarak tablo sonuç bilgilerini ekrana getirir?

A) TabloB) SorguC) FormD) Rapor
4.  

Bir Veri tabanında mutlaka bulunması gereken nesne hangisidir?

A) TabloB) FormC) SorguD) Rapor
5.  

Aşağıdakilerden hangisi Veri tabanı Gezinti Bölmesi nesnelerinden değildir?

A) Tablo
B) Rapor
C) Sorgu
D) Sırala ve Filtre Uygula
6.  

Aşağıdakilerden hangisi bir veri tabanı programı değildir?

A) PostgreSQL B) Photoshop
C) Oracle D) Access
7.  

Ctrl+F1 kısa yolunun işlevi Aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeridi görünür yapar
B) Tabloyu çalıştırır
C) Yeni Dosya açar
D) Veri Sayfası görünümüne çevirir.
8.  

Hangisi bir Veri tabanında kullanılan dosya uzantılarından biri değildir?

A) .accdr B) .mdw
C) .accdt D) .bat
9.  

Aşağıdakilerden hangisi hatalıdır?

A) Bir alanı gizlemek için başlığına sağ tıklayıp "Sütunları Gizle" komutu verilir.
B) Tablo ekrana sığmadığı anlarda en iyi yöntem gereksiz alanları gizlemektir.
C) Satırlardan istediğimizi gizleyemeyiz.
D) Bir alanı dondurarak o sütunu yerinde sabitleriz.
10.  

Veri türleri ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Evet/Hayır veri türüne kan grubu (0, A, B.) girilebilir.
B) Ders notu bilgisini "Not" veri türü ile girilebilir.
C) Metin veri türüne özgeçmiş bilgisi girilebilir.
D) Tarih/Saat alanına "23/02/1983" gibi veri girilebilir.
11.  

Aşağıdakilerden hangisi bir alan özelliği değildir?

A) Renk B) Biçim
C) Alan boyutu D) Sıralı
12.  

Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar alanı için uygun değildir?

A) Otomatik sayı B) Sigorta numarası
C) Doğum Tarihi D) Fatura numarası
13.  

Byte alan boyutu aralığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1-125 B) 2,5-255
C) 25-250 D) 1-255
14.  

Bir metin alanının biçim özelliğine > yazılırsa ne olur?

A) Girilen tüm karakterlerin büyük harf olması gerekir.
B) Girilen tüm karakterlerin sayı olması gerekir.
C) Girilen bilgi büyük harf olarak gösterilir.
D) Girilen bilgi büyük yazı tipinde harf olarak gösterilir.
15.  

Aşağıdakilerden hangisinde Giriş Maskesinde kullanılan "0" nin anlamı doğru verilmiştir?

A) Bu konuma tek bir sayı girmeniz gerekir.
B) Bu konuma tek basamaklar isteğe bağlıdır.
C) Bu konuma tek bir harf girmeniz gerekir.
D) bu konuma tek harfler isteğe bağlıdır.
16.  

Bir alanın geçerlilik kuralına > 0 yazılır ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) En az bir sayı girilmesi zorunludur.
B) Girilen değer sıfırdan farklı olmalıdır.
C) Girilen bilgi büyük harf ile gösterilir.
D) Bu hücreye 0`dan küçük sayı girilemez.
17.  

Aşağıdakilerden hangisinde Giriş Maskesinde kullanılan "?" nin anlamı doğru verilmiştir?

A) Bu konuma tek bir sayı girmeniz gerekir.
B) Bu konuma tek basamaklar isteğe bağlıdır.
C) Bu konuma tek bir harf girmeniz gerekir.
D) Bu konuma tek harfler isteğe bağlıdır.
18.  

Bir tabloda bilgi girişini zorunlu hale getirmek için ne yapılmalıdır?

A) Gerekli olarak belirlenmelidir.
B) Geçerlilik kuralı uygulanmalıdır.
C) Giriş maskesi verilmelidir.
D) Sıralı seçilmelidir.
19.  

Metin veri türü en fazla kaç karakterdir?

A) 65535B) 255C) 36664D) 4525
20.  

Hangisi Access de bir veri türü değildir?

A) Metin B) Evet-hayır
C) Tarih-saat D) Resim
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 78 soru listeleniyor