SORU BANKASI Filtrele

Ameliyathane ve Yoğun Bakım Cihazları Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi intravenöz sıvı infüzyonunda gerekli olan standart malzemelerden değildir?

A) Sıvı setiB) TurnikeC) Flaster
D) EldivenE) Serum tozu

Soru 2

Bir maddenin su veya diğer bir eritici madde içinde tamamen çözülmesiyle oluşan sıvı veya eriyik haline ne ad verilir?

A) TuzB) SuC) Solüsyon
D) KarşımE) Saf madde

Soru 3

Solüsyonların özellikleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) izotonik sıvılara, intravenöz tedavide sık kullanılan %5 Dextroz, örnektir
B) izotonik sıvıların yoğunlukları vücut sıvılarının yoğunluğuna eşittir
C) Hipertonik sıvıların yoğunluğu, plazma ve ekstraselüler sıvı yoğunluğundan daha fazladır
D) Hipertonik sıvılara %10, %20, %30 Dextroz örnektir
E) Hipotonik sıvılar, yoğunlukları vücut sıvısından daha fazla olan sıvılardır

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, kristoloid sıvılardan biri değildir?

A) DekstranB) isolyte SC) isolyte M
D) Ringer laktatE) Sodyum klorür

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, solüsyonların hazırlanması aşamasında dikkat edilecek noktalardan biri değildir?

A) Anestezi teknisyeni tüm işlemleri eldiven kullanarak gerçekleştirmelidir
B) ilaçların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili uyulması gereken kurallar yazılı olarak bulundurulmalıdır
C) Tüm sıvı ve ilaçlar sterilizasyon kurallarına uyularak aseptik koşullarda hazırlanmalıdır
D) Solüsyon ve ilaçlar muhafaza kutuları kırılmış veya hasara uğramış da olsa ziyan edilmemelidir
E) Her parenteral solüsyon açılmadan önce son kullanım tarihi ve görüntü kontrolü yapılmalıdır

Soru 6

Aşağıdaki venlerden hangisi, intravenöz sıvı infüzyonu uygulamasında tercih edilmez?

A) El üstündeki sefalik ven
B) Ön kolda sefalik ve basilik venler
C) Bacakta büyük sefanoz ven
D) Bacakta femoral ven
E) Ön kolda büyük sefanoz ven

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, sıvıların damara veriliş hızını ayarlarken dikkate alınmaz?

A) Toplam (24 saatlik) sıvı miktarı
B) Gitmesi istenilen süre
C) Hastanın istemi
D) Sıvı yoğunluğu
E) Veriliş amacı

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, intravenöz sıvı infüzyonu ile ilgili anestezi formuna yapılacak kayıtlarda dikkate alınmaz?

A) Solüsyonun cinsi ve toplam miktarı
B) Tedaviye başlama zamanı
C) Dakikada damla sayısı
D) Eklenen ilaçların adı ve miktarı
E) Hastanın beslenme diyeti

Soru 9

intravenöz sıvı infüzyonu uygulaması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan hangisi yanlıştır?

A) infüzyon sırasında setten hava gitmemesine dikkat edilmelidir
B) Dakikada verilecek dozu çok önemli olan sıvılarda, infüzyon pompası tercih edilmez
C) Bazı komplikasyonların gelişmesine neden olabileceğinden damla sayısı doğru ayarlanmalıdır
D) Sıvı akış hızını etkileyeceği düşünülerek uygun boyda serum askısı kullanılmalıdır
E) infüzyon sıvısı ilaç katkılı ise anestezik ilaçlarla etkileşim yapacağı düşünülerek farklı damar yolu açılmalıdır

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, hastanın çıkardığı sıvılardan değildir?

A) Cerrahi kanama miktarı
B) Hastanın çıkardığı idrar
C) Hastaya takılan solüsyonlar
D) Aspiratörde bulunan salgı ve sekresyonlar
E) Nazogastrik veya diren torbasına çıkan tüm kan ve vücut sıvıları

Soru 11

Hastadaki sıvı kaybı, hastanın vücudundaki kan miktarının yüzde kaçını geçerse hasta şoka girer ve hayati tehlike yaratır?

A) % 1B) % 100C) % 3D) % 10E) % 2

Soru 12

Planlanmış (elektif) cerrahi girişim öncesi, sıvı elektrolit dengesi ile ilgili hangi bilgi yanlış verilmiştir?

A) Herhangi bir yerinden aşırı kanama veya akıntı olup olmadığına bakılır
B) Hastanın bilinç durumu değerlendirilir
C) Hasta dosyasından kullandığı ilaçlara dair notlara bakılır
D) Vücut ısısı ve siyonotik olup olmadığı çok önemli değildir
E) Hasta dosyasından, hastaya verilen ilaç ve sıvıların çeşitlerine dair bir açıklama notu bulunup bulunmadığına bakılır

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, aspiratördeki kan ve sıvı miktarını belirlerken yapılan işlemler ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Ölçekli kavanozun hangi ölçü hizasında olduğuna bakılır
B) Cerrahi ekipten operasyon sırasında kullandığı yıkama solüsyonu miktarı öğrenilir
C) Ölçekli kavanozdaki toplam miktardan kullanılan yıkama solüsyonu çıkarılarak kavanozdaki kanama miktarı bulunur
D) Anestezi uygulamalarında endotrakeal entübasyon öncesi ve sırasında tahmini salgı ve varsa kanama miktarı bu hesaplamalara ilave edilir
E) Ölçekli kavanozdaki toplam miktar, kanama miktarını gösterir

Soru 14

Spanç, fındık tampon ve kompreslerin kanamayı emme miktarlarını gösteren bilgilerden doğru olan seçeneği işaretleyiniz?

A) Bir fındık tampon yaklaşık 15 ml kan emme kapasitesine sahiptir
B) Bir spanç yaklaşık 120 ml kan emme kapasitesine sahiptir
C) Bir kompres yaklaşık 50 ml kan emme kapasitesine sahiptir
D) Bir kompres yaklaşık 200 ml kan emme kapasitesine sahiptir
E) Yukarıdaki seçeneklerin hepsi yanlıştır

Soru 15

Cerrahi girişim sırasında hesaplamalarda sıvının yerine konulması (replasmanı) sırasında göz önünde bulundurulacak noktalardan hangisi yanlıştır?

A) Açlık süresi x gereksinimlere bağlı açığın karşılanması gerekir
B) Saatlik gereksinim açlık kayıplarının içindedir
C) Saatlik gereksinimin karşılanmasının sürdürülmesi gerekir
D) Görünmeyen sıvı kayıplarının karşılanması gerekir
E) Sürmekte olan kanama, idrar çıkışı, NG sonda kayıpların karşılanması gerekir

Soru 16

Aşağıdakilerden hangi seçenekte, erişkin bir insanın günlük olarak alması gereken sıvı miktarı doğru verilmiştir?

A) 1600 mlB) 2600 mlC) 4600 ml
D) 600mlE) 100 ml

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi intravenöz sıvı infüzyonu amaçları arasında yer almaz?

A) Anestezik ilaç uygulaması
B) Asit-baz dengesinin düzenlenmesi
C) Cerrahi öncesi açlık nedeniyle hastanın besin ve kalori ihtiyacının artırılması
D) Cerrahi operasyon sırasında kan ve kan ürünleri kayıplarının yerine konulması
E) Cerrahi hastalığın beraberinde mevcut olan kronik hastalıkların tedavisi

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hiperkalemi nedenleri arasında yer almaz?

A) Böbrek yetmezliği
B) Yanık
C) Travma
D) Potasyum içeren intravenöz sıvıların hızlı verilmesi
E) Anestezi uygulaması

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi anestezi uygulamalarında intravenöz yolla ilaç uygulamanın faydalarından biri değildir?

A) intravenöz anestezik ilaçları uygulamasını sağlar
B) Kas gevşetici ve çeşitli ilaçların uygulanmasına olanak sağlar
C) Doğrudan dolaşıma katıldığı için uzun sürede, yüksek doz uygulanarak etkili olmasını sağlar
D) iritan ilaçların intravenöz sıvılarla birlikte verilmesi hastanın acı hissetmesini en aza indirger
E) Anestezi uygulaması ve cerrahi işlem sırasında birçok ilacın aynı yolla uygulanmasına olanak sağlar

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi intravenöz sıvı infüzyonunda kullanılan kolloid sıvılardan biri değildir?

A) Dekstran 40 B) isolayt
C) HES (Hemohes) D) Gelatin
E) Polijelin (Haemaccel)
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...8
8 Sayfada Toplam 159 soru listeleniyor