SORU BANKASI Filtrele

Analizörler Soruları

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi oto analizörlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Çok hızlı çalışır.
B) Çok kaliteli test ve analiz sonuçları üretir.
C) Test maliyetlerini yükseltir.
D) Verimliliği artırır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi biyokimya oto analizörlerinde çalışılabilen test metodlarından biri değildir?

A) Enzimatik B) Kolorimetrik
C) ISE D) EIA
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir biyokimya oto analizöründe bulunmaz?

A) Reaktif tepsisi B) Numune tepsisi
C) Reaksiyon tepsisi D) Foton sayacı
Soru 4

Hormon testlerinin çalışılmasında hangi numune türü kullanılır?

A) Serum B) Tam kan
C) İdrar D) CSF
Soru 5

Hormon-Immunoassay oto analizörlerinde kullanılan test prensibi hangisidir?

A) Kemilümünesens-ECL B) Kolorimetrik
C) ISE D) ELISA
Soru 6

Aşağıdaki birimlerden hangisi "Elisa" oto analizörlerinde bulunmaz?

A) Okuyucu B) Yıkayıcı
C) İnkübatör D) Ayırıcı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi oto analizör cihazlarında bulunan tepsilerden biri değildir?

A) Reaksiyon B) Küvet
C) Reaktif D) Numune
Soru 8

Numune ve reaktiflerin birleşerek reaksiyona girdiği tepsi hangisidir?

A) Sample B) Reaktif
C) Numune D) Reaksiyon
Soru 9

Oto analizörlerde kullanılan kalıcı (permanent) küvetler ne tür malzemeden yapılır?

A) Quarts(cam) B) Plastik
C) Mika D) Çelik
Soru 10

Küvet yıkamalı sistemlerde küvetlerin temizleme işlemini hangi ünite yapar?

A) Dedektör B) Mixersample
C) Küvet yükleyici D) Küvet yıkama ünitesi
Soru 11

Reaksiyon tepsisinin sıcaklığı kaç derecedir?

A) 22 ºC B) Oda sıcaklığı
C) 37 ºC D) 42 ºC
Soru 12

Reaksiyon küvetlerine pipetlenen numune ve reaktifler hangi birim tarafından karıştırılır?

A) Reaktif propu B) Numune propu
C) Mikser D) Dedektör
Soru 13

Aşağıdaki oto analizör türlerinin hangisinde kalıcı reaksiyon küvetleri kullanılır?

A) Biyokimya B) Hormon
C) Elisa D) İdrar
Soru 14

İdrar oto analizörleri idrarın .......... ve .............. özelliklerini analiz eder.

Soru 15

İdrarda bulunan mikroskobik elemanların analizinde kullanılan teknikler ...............

Soru 16

İdrarın kimyasal analizi .............. kullanılarak yapılır.

Soru 17

Kan ......... ve ............ olarak iki temel kısımdan oluşur.

Soru 18

Biyokimya, hormon ve elisa testlerinde numune tipi olarak ......... kullanılır.

Soru 19

Oto analizörlerin başlıca kullanım alanları ................... laboratuvarlarıdır.

Soru 20
.............. numarası, cihazı tanımlayan, benzersiz, belirli bir kurala göre üretilmiş ve cihaz üzerinde bulunan tanımlayıcı etiketlere basılan bir numaradır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...8
8 Sayfada Toplam 157 soru listeleniyor