SORU BANKASI Filtrele

Analizörler Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi oto analizörlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Çok hızlı çalışır.
B) Çok kaliteli test ve analiz sonuçları üretir.
C) Test maliyetlerini yükseltir.
D) Verimliliği artırır.
2.  

Aşağıdakilerden hangisi biyokimya oto analizörlerinde çalışılabilen test metodlarından biri değildir?

A) Enzimatik B) Kolorimetrik
C) ISE D) EIA
3.  

Aşağıdakilerden hangisi bir biyokimya oto analizöründe bulunmaz?

A) Reaktif tepsisi B) Numune tepsisi
C) Reaksiyon tepsisi D) Foton sayacı
4.  

Hormon testlerinin çalışılmasında hangi numune türü kullanılır?

A) Serum B) Tam kan
C) İdrar D) CSF
5.  

Hormon-Immunoassay oto analizörlerinde kullanılan test prensibi hangisidir?

A) Kemilümünesens-ECL B) Kolorimetrik
C) ISE D) ELISA
6.  

Aşağıdaki birimlerden hangisi "Elisa" oto analizörlerinde bulunmaz?

A) Okuyucu B) Yıkayıcı
C) İnkübatör D) Ayırıcı
7.  

Aşağıdakilerden hangisi oto analizör cihazlarında bulunan tepsilerden biri değildir?

A) Reaksiyon B) Küvet
C) Reaktif D) Numune
8.  

Numune ve reaktiflerin birleşerek reaksiyona girdiği tepsi hangisidir?

A) Sample B) Reaktif
C) Numune D) Reaksiyon
9.  

Oto analizörlerde kullanılan kalıcı (permanent) küvetler ne tür malzemeden yapılır?

A) Quarts(cam) B) Plastik
C) Mika D) Çelik
10.  

Küvet yıkamalı sistemlerde küvetlerin temizleme işlemini hangi ünite yapar?

A) Dedektör B) Mixersample
C) Küvet yükleyici D) Küvet yıkama ünitesi
11.  

Reaksiyon tepsisinin sıcaklığı kaç derecedir?

A) 22 ºC B) Oda sıcaklığı
C) 37 ºC D) 42 ºC
12.  

Reaksiyon küvetlerine pipetlenen numune ve reaktifler hangi birim tarafından karıştırılır?

A) Reaktif propu B) Numune propu
C) Mikser D) Dedektör
13.  

Aşağıdaki oto analizör türlerinin hangisinde kalıcı reaksiyon küvetleri kullanılır?

A) Biyokimya B) Hormon
C) Elisa D) İdrar
14.  

İdrar oto analizörleri idrarın .......... ve .............. özelliklerini analiz eder.

15.  

İdrarda bulunan mikroskobik elemanların analizinde kullanılan teknikler ...............

16.  

İdrarın kimyasal analizi .............. kullanılarak yapılır.

17.  

Kan ......... ve ............ olarak iki temel kısımdan oluşur.

18.  

Biyokimya, hormon ve elisa testlerinde numune tipi olarak ......... kullanılır.

19.  

Oto analizörlerin başlıca kullanım alanları ................... laboratuvarlarıdır.

20.   .............. numarası, cihazı tanımlayan, benzersiz, belirli bir kurala göre üretilmiş ve cihaz üzerinde bulunan tanımlayıcı etiketlere basılan bir numaradır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...8
8 Sayfada Toplam 157 soru listeleniyor