SORU BANKASI Filtrele

Biyomedikal Elektrik- Elektromekanik Soruları

Soru 1

Zaman içerisinde yönü ve şiddeti değişen akıma ne denir?

A) Alternatif Akım B) Eğri Akım
C) Düzgün Akım D) Doğru Akım
Soru 2

Aşağıdakiler hangisi şehir şebekesinde kullanılan alternatif akım sinyalidir?

A) Testere B) Sinüs
C) Üçgen D) Kare
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi alternatif akımın avantajlarından değildir?

A) Kolay üretilmesi B) Kolay depolanması
C) Kolay düşürülmesi D) Kolay yükseltilmesi
Soru 4

“Pozitif ve negatif alternans bir ......... oluşturur.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Periyot B) Frekans
C) Hertz D) Saykıl
Soru 5

Pozitif alternansını 0,1ms’de tamamlayan alternatif akımın periyodu hangisidir?

A) 2sB) 0,1sC) 0,2sD) 1s
Soru 6

Periyodu 10 ms olan alternatif akımın frekansı kaç hertzdir?

A) 100Hz B) 50Hz
C) 1000Hz D) 20Hz
Soru 7

50 Hz’lik alternatif akımın bir periyodu ne kadar sürer?

A) 20 msB) 50 msC) 25 msD) 1 s
Soru 8

Etkin değeri 20V olan alternatif akımın maksimum değeri kaç volttur?

A) 20 v B) 10 small sqrt{2} V
C) 20 small sqrt{2} V D) 10 V
Soru 9

Etkin değeri 20 V olan alternatif akımın ortalama değeri olarak kaç volttur?

A) 10 V B) 12,56 V
C) 18 V D) 25 V
Soru 10

Alternatif akımın aşağıdaki etkilerinden hangisi uygulamada kullanılmaz?

A) Manyetik etkisi B) Isı etkisi
C) Işık etkisi D) Kimyasal etkisi
Soru 11

Bir bobinin alternatif akıma gösterdiği zorluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapasitif reaktans B) Empedans
C) Direnç D) Endüktif reaktans
Soru 12

Sadece bobinli A.C devresinde akımı ve bobin gerilimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Akım ve gerilim aynı fazdadır
B) Akım 90 derece geri fazdadır
C) Akım 90 derece ileri fazdadır
D) İkisini faz farkı 180 derece ’dir
Soru 13

3 mH ve 6 mH endüktansı olan iki bobin seri bağlanırsa eş değer endüktans ne olur?

A) 2 mHB) 6 mHC) 9 mHD) 18 mH
Soru 14

Kapasitörlü bir A.C devresinde devre akımı ve kapasitör gerilimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Akım ve gerilim aynı fazdadır
B) Akım 90 derece ileri fazdadır
C) Akım 90 derece geri fazdadır
D) İkisini faz farkı 180 derece dir
Soru 15

10µF’luk iki kondansatör birbirine seri bağlanırsa eş değer kapasite ne olur?

A) 1 µFB) 2 µFC) 4 µFD) 5 µF
Soru 16

Seri R-L devresi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Omik dirençdeki gerilim düşümü akımla aynı fazdadır
B) Endüktif reaktansda düşen gerilim akımdan 90° geri fazdadır
C) Devre akımı I= V/Z fomülüyle bulunur
D) Devreden geçen akım, gerilimden φ kadar geri kalır
Soru 17

Seri R-C devresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Devrenin toplam gerilimi, toplam akımdan α açısı kadar geridedir.
B) Devrenin empedansı Z, R, ve Xc dirençlerinin toplamına eşittir
C) Devre akımı I= Z/ V fomülüyle bulunur
D) Kondansatörün uçlarındaki kapasitif reaktans gerilim düşümü akım 180° geri fazdadır
Soru 18

Maksimum gerilimi 100V olan bir A.C kaynak direnci 10Ω olan bir devreye akım vermektedir. A.C kaynağın frekansı 40Hz olduğuna göre akımın denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) i =10sin80 π.t B) i = 5sin80 π.t
C) i = 5sin 40 π.t D) i = 4sin80 π.t
Soru 19

Seri R-L-C devresinde R=15Ω , XL = 24Ω , XC = 4Ω ve alternatif gerilim kaynağının etkin değeri 100V ise devreden geçen akımın etkin değeri kaç amperdir?

A) 2B) 3C) 4D) 8
Soru 20

Seri R-L devresinde direnç üzerindeki gerilimin bobin üzerindeki gerilime oranı V/ Vxc = 3/4 ise bu devrede faz açısının kosinüsü ( cosΦ ) aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3/5B) 3/4C) 1D) 4/3
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 136 soru listeleniyor