SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları


Soru 1

Yatağa bağımlı veya boşaltım ihtiyacını kendisi gideremeyen kadın hastaların gaita ve idrarını, erkek hastaların ise gaitasını yapması için kullanılan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A) DrenB) HemovakC) Ördek
D) SürgüE) Sonda

Soru 2

I-Sadece erkek hastaların idrar yapması için kullanılır.
II- İdrar tek yöne doğru akar.
III- Tek kullanımlıktır.
IV- İnce plastikten yapılmıştır.
V- Koku yapmaz ve idrar dökülmez.

Yukarıda özellikleri verilen ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haftalık idrar torbası B) Ördek
C) Saatlik idrar torbası D) Sürgü
E) Valfli idrar torbası

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ördek ve sürgü verilmesinin amaçlarından biri değildir?

A) Diyalizdan önce sıvı atılımını sağlamak
B) Çıkarılan idrar ve gaitayı değerlendirmek
C) Hastanın rahatlamasını sağlamak
D) Hastaya miksiyon ve defekasyon yaptırmak
E) Sıvı izlem takibi yapmak

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi fekal inkontinansın nedenlerinden değildir?

A) Anüste konjetinal anamoliler
B) Beyin ve omurilik hasarı
C) Depresyon
D) Kronik konstipasyon
E) Rekra prolapsus

Soru 5

İdrar retansiyonu olan hastanın mevcut durumu aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) İdrar pis kokulu ve görünümü farklıdır.
B) İdrar yaparken ağrı ve yanma hisseder.
C) Mesanesi dolu olduğu halde idrar yapamaz.
D) Sürekli idrara çıkma isteği vardır ve idrar miktarı normal değerlerinin üzerindedir.
E) Sürekli idrar kaçırır.

Soru 6

Oturaklı tuvalet sandalyeler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Geçirilen operasyonlar nedeniyle tuvalet mesafesini yürüyemeyecek hastalar için kullanımı uygundur.
B) Evde de kullanıma uygundur.
C) Kişiye özel olması enfeksiyon riskini azaltır.
D) Takılıp çıkarılabilen haznesi ile idrar ve gaita kolayca dökülebilmektedir.
E) Yatağa bağımlı hastalar için kullanılmaktadır.

Soru 7

I-Cildi temiz tutma
II- Nemlendirme
III- Feçesten cildi koruma

Hastayı perianal ülserlerden korumak için yukarda verilenlerden hangisi veya hangilerine dikkat edilmelidir?

A) Yalnız IB) Yalnız IC) Yalnız III
D) I-IIIE) I-II-II

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ördek ve sürgü uygulamaları için doğrudur?

A) Her uygulama sırasında yatak çarşaf takımları değiştirilmelidir.
B) Ördek ve sürgü uygulamalarından sonra gerekli değilse perine temizliği yapılmaz.
C) Ördek ve sürgü verildikten sonra hastanın sesini duymak için kapı açık bırakılmalıdır.
D) Ördek ve sürgü uygulamalarından sonra perine bölgesi kızarıklık, basınç yarası vb. yönlerden değerlendirilmelidir
E) Perine temizliği yapılacaksa arkadan öne doğru yapılmalıdır.

Soru 9

İdrar inkontinansı olan hastanın mevcut durumu aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) Çıkardığı idrar miktarı normal değerlerinin çok üstündedir.
B) İdrar yaparken ağrı ve yanma hisseder.
C) İdrarın rengi ve kokusu normal idrardan farklıdır.
D) Mesanesi dolu olduğu halde idrar yapamaz.
E) İstemsiz bir şekilde idrar kaçırır.

Soru 10

Kişilerin idrar inkontinansı yaşaması aşağıdaki durumların hangisine bağlı değildir?

A) Bilinç durumu B) Geçirilen operasyonlar
C) Genetik faktörler D) Mevcut hastalıklar
E) Mobilizyon durumu

Soru 11

I-Üriner sistem enfeksiyonları
II-Uyku bozuklukları
III-Perine bölgesinde hijyen kaynaklı sorunlar
IV-Düşmeler ve kırıklar

Yukarıda verilenlerden hangisi üriner inkontinansı olan kişilerde görülür?

A) I-IIB) III-IVC) I-II-III
D) I-III-IVE) I-II-III-IV

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi üriner inkontinans nedenlerinden değildir?

A) Aşırı aktif mesane B) Diabetes Mellitus
C) Hipertansiyon D) Omurilik yaralanmaları
E) Sfinkter anomalileri

Soru 13

Gülme, hapşırma veya ağır kaldırma durumunda ortaya çıkan inkontinans çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) FonksiyonelB) MiksC) Taşma
D) SıkışmaE) Stres

Soru 14

I-Sıvı alımının düzenlenmesi
II-Uygun kilonun sağlanması
III-Medikal tedaviye başlanması
IV-Sağlığa zararlı alışkanlıkların bırakılması
V-Mesaneyi irrite eden yiyeceklerden kaçınılması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri üriner inkontinansiolan hastalarda uygulanabilecek yaşam biçimi değişikliklerindendir?

A) I-II-IIIB) III-IV-VC) I-II-III-IV
D) I-II-IV-VE) I-II-III-IV-V

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi mesane eğitiminin amaçlarından değildir?

A) Hastanın sıkışıklık hissini kontrol etmesini sağlamak.
B) İdrara çıkma alışkanlıklarını düzeltmek .
C) İdrara çıkma aralıklarını uzatmak.
D) Mesane kapasitesini geliştirmek.
E) Mesane hastalıklarının tedavisini sağlamak.

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi pelvik taban kasları için yanlıştır?

A) Pelvik taban kasları mesaneyi ve bağırsakları destekler.
B) Pelvik taban kasları zamanla zayıflar.
C) Pelvik taban kasları egzersiz yapılarak güçlendirilebilir.
D) Pelvik taban kasları sfinkter kontrolü üzerinde etkilidir.
E) Pelvik taban kas egzersizleri bilinci kapalı hastalarda oldukça etkilidir.

Soru 17

I-Hastada kontinansı sağlamak
II- Ciltte oluşabilecek komplikasyonların önüne geçmek
III- Hastanın kuru ve temiz kalmasını sağlamak
IV- İnkontinansa bağlı oluşan hastalıkları tedavi etmek
V- Sosyal izoasyonu engellemek

Yukarda verilenlerden hangisi üriner inkontinansı olan hastalara verilen bakımın amacıdır?

A) I-II-IIIB) I-II-IVC) II-III-IV
D) I-II-III-VE) I-II-III-IV-V

Soru 18

Çeşitli nedenlerle idrarını yapamayan veya idrar yapmakta zorluk yaşayan hastalarda idrarı boşaltmak amacıyla mesane içine kateter yerleştirilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hemodiyaliz B) Mesane kateterizasyonu
C) Periton diyalizi D) Pertütan uygulama
E) Venöz kateterizasyonu

Soru 19
Boşaltım; ............ boşaltım ve ................... boşaltımı olmak üzere ikiye ayrılır.

Soru 20
................ ...................; böbrekler, üreterler (idrarı böbrekten idrar torbasına taşıyan borular), mesane (idrartorbası) ve üretradan (idrarın dışarı atılmasını sağlayan açıklık) oluşur.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 134 soru listeleniyor