SORU BANKASI Filtrele

Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Soruları


Soru 1

Paket yapısı içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Protokol B) Kaynak IP adres
C) MAC Adres D) Versiyon

Soru 2

Yönlendirme tablosunu görüntülemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) show ip arp B) show ip route
C) show host D) show ip interface brief

Soru 3

Yönlendirici ara yüzleri hakkında kısa bilgiyi görüntülemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) show ip arp B) show ip route
C) show host D) show ip interface brief

Soru 4

Ping komutu kullanıldığında bilinmeyen bir paket alınmışsa aşağıdaki işaretlerden hangisi ekrana çıkar?

A) !B) MC) PD) ?

Soru 5

IP yönlendirme tablosunda 10. ile başlayan yolları görüntülemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) route print B) route print 10.*
C) route print 10* D) route 10.*

Soru 6

Yol üzerinde hangi yönlendiricilerin olduğunu belirleme konusunda tracert komutu ile aynı biçimde çalışan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) netstat B) route
C) ipconfig D) pathping

Soru 7

Bağlantı sorunları olduğunda ulaşılmak istenen hedef IP adresinin yolunu denetlemek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) route B) tracert
C) ipconfig D) netstat

Soru 8

Ana bilgisayar ile bir Telnet bağlantısı kurmak için, aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) start B) tlntadmn
C) telnet D) open

Soru 9

Yönlendiriciye yapılmış olan o anki Telnet bağlantılarını aşağıdaki komutlardan hangisi görüntüler?

A) show telnet B) show history
C) show version D) show sessions

Soru 10

Yönlendirme tablosu girdilerini gösteren komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) ping B) trace
C) show ip route D) show interface

Soru 11

Çalışan bir seri port için show interface s1 komutu çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serial1 is up, line protocol is up
B) Serial1 is up, line protocol is down
C) Serial1 is down, line protocol is down
D) Serial1 is administratively down, line protocol is down

Soru 12

“show ip route” komutunun çıktısındaki köşeli parantezlerin içindeki sayılar aşağıdakilerden hangi değeri tanımlar?

A) Gateway, alt ağ
B) Network, route source
C) Memory, overhead
D) Yönetimsel uzaklık, metrik değer

Soru 13

“Ping” komutu uygulandığında ekrana PPPPP harfinin çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiçbir şey alınamadı
B) Bilinmeyen bir paket alındı
C) Hedef bilgisayarın portuna erişilemiyor
D) Hedef bilgisayara ulaşılamıyor

Soru 14

Telnet bağlantısını askıya almak için aşağıdaki tuş takımlarından hangisi kullanılmaktadır?

A) ctrl-shift–6 ardından x B) ctrl-shift–6 ardından y
C) ctrl-shift–7 ardından x D) ctrl-shift–7 ardından y

Soru 15

Hat üzerinde çarpışmaların olup olmadığını anlamak için kullandığımız komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) ping B) trace
C) show ip route D) show interface

Soru 16

Komşu cihazların genel bilgilerini görüntülemek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) cdp enable B) show cdp traffic
C) show cdp neighbor D) show cdp

Soru 17

Dinamik yönlendirmeler sistem yöneticisi tarafından elle girilir ve hedef ağ ile bu paketi hedefine taşıyacak bir sonraki yönlendiricinin adresi bilinmelidir.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Yönlendirici aldığı paketi hedef ağ adresini yönlendirme tablosunda bulamadığı zaman paketi göndermek istediğiniz ağı ip default-network komutu ile belirleyebilirsiniz.

Doğru      Yanlış

Soru 19

IP paketi bilgilerini tutan “debug ip packet” komutudur.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Ping komutu herhangi bir mantıksal adrese sahip bir bilgisayar ile bağlantının varlığını belirlemek için kullanılmaktadır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...10
10 Sayfada Toplam 192 soru listeleniyor