SORU BANKASI Filtrele

Açık Kaynak İşletim Sistemi Soruları

1.  

Aşağıdaki komutlardan hangisi yardım almak için kullanılmaz?

A) helpB) infoC) manD) ls
2.  

Aşağıdaki komutlardan hangisi dosya ve dizin taşımak için kullanılır?

A) cpB) rmC) mvD) cd
3.  

Aşağıdaki komutlardan hangisi dosya veya dizin aramak için kullanılır?

A) grepB) findC) catD) who
4.  

Boru (pipe) işlemi ne amaçla kullanılır?

A) Bir dosyayı diğer bir dosyaya bağlamak için
B) Dosyaları birbirine eklemek için
C) Bir komutun çıktısını başka bir komuta yönlendirmek için
D) Komutları aynı anda çalıştırmak için
5.  

Aşağıdaki aritmetik işlem seçeneklerden hangisi "eşit değil" anlamında kullanılır?

A) -gtB) -ltC) -eqD) -en
6.  

Aşağıdaki deyimlerden hangisi program bloğu oluşturmak için kullanılır?

A) for B) if
C) function D) while
7.  

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi katmanlarından değildir?

A) Sistem çağrıları B) Kabuk
C) Komut satırı D) Çekirdek
8.  

Aşağıdakilerden hangisi komut kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?

A) Komut kullanımında küçük/büyük harf ayırımına dikkat edilmelidir.
B) Komut kullanımında seçeneklerden önce "." kullanılır.
C) Komut argümanlarında "-" işareti kullanılmaz.
D) Komut kullanımında "?" işareti tek bir karakter yerine geçer.
9.  

Aşağıdakilerden hangi klavye tuş kombinasyonu çalışmakta olan komutu durdurur?

A) Ctrl+C B) Ctrl+U
C) Ctrl+S D) Ctrl+Q
10.  

Aşağıdakilerden işaretlerden hangisi oturum açan kullanıcının ev dizinini gösterir?

A) -B) /C) ?D) ~
11.  

Aşağıdaki listeleme seçeneklerinden hangisi gizli dosyaları listelemek için kullanılır?

A) -aB) -lC) -hD) -R
12.  

Aşağıdaki komutlardan hangisi dizin oluşturmak için kullanılır?

A) cdB) lsC) mkdirD) find
13.  

Aşağıdaki komutlardan hangisi dosya veya dizin silmek için kullanılır?

A) lnB) rmC) mvD) cp
14.  

Aşağıdakilerden komutlardan hangisi dosya içeriğini liste halinde görüntülemek için kullanılır?

A) grepB) mkdirC) catD) host
15.  

Aşağıdakilerden komutlardan hangisi dosyaları ve dizinleri arşivlemek için kullanılmaz?

A) gzip B) gunzip
C) rar D) tar
16.  

Aşağıdakilerden komutlardan hangisi kullanıcı değiştirmek için kullanılır?

A) su B) logname
C) host D) who
17.  

Aşağıdaki komutlardan hangisi script dosyasını çalıştırmak için komut satırında izin verir?

A) ch B) logname
C) chmod D) who
18.  

Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi doğrudur?

A) 22a B) sayı
C) ikinci sayı D) ilk_sayi
19.  

Açık kaynak işletim sisteminde dosya ve dizin izinleri de erişim açısından önem taşımaktadır.

Doğru      Yanlış
20.  

Paylaştırılmış dosyalara erişim sağlamak için dosya yöneticisi (Dolphin) açılır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 34 soru listeleniyor