SORU BANKASI Filtrele

Açık Kaynak İşletim Sistemi Soruları

Soru 1

Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) admin B) su
C) root D) konsole
Soru 2

Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?

A) /bin/shadow B) /etc/passwd
C) /usr/passwd D) /home/shadow
Soru 3

Gölge parola ne amaçla kullanılır?

A) Şifre güvenliği amacıyla
B) Yeni kullanıcı tanımlama amacıyla
C) Komut satırında oturum açma amacıyla
D) Yönetici hesabından işlem yapabilmek amacıyla
Soru 4

Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?

A) user B) cat
C) ls –l D) groups
Soru 5

Grup hesabı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Belirli kullanıcıların yetkilerinin topluca belirlenmesi gerektiğinde grup hesapları kullanılır
B) Gruplar, kendisine dâhil olan kullanıcıların gruba verilen haklardan yararlanmasını sağlar
C) Komut satırında grup oluşturmak için, sistem yöneticisi olarak oturum açmak gerekli değildir
D) 0 ile 499 arasındaki grup kimlik numaraları sistem gruplarına aittir
Soru 6

Sistem yöneticisi olarak oturum açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) man B) su
C) useradd D) usermod
Soru 7

passwd komutunun işlevi nedir?

A) Kullanıcı hesabı açar
B) Kullanıcıları görüntüler
C) Kullanıcı şifresini günceller
D) Yönetici parolası ile oturum açar
Soru 8

Grafik ortamda kullanıcı hesabı oluşturmak için hangi program kullanılır?

A) TASMA › Sistem Seçenekleri › Kullanıcı Yöneticisi
B) TASMA › Kullanıcı Hesabı
C) TASMA › Sistem Seçenekleri › Giriş Yöneticisi
D) TASMA › Sistem Seçenekleri › Açılış Yöneticisi
Soru 9

Kullanıcı ev dizinleri genellikle hangi dizin altında bulunur?

A) etcB) binC) usrD) home
Soru 10

Aşağıdaki gruplardan hangisi kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlar?

A) audioB) powerC) usersD) wheel
Soru 11

“Editör” sözcüğünün bilgisayar bilimindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Program dosyası B) Metin dosyası
C) Metin düzenleyici D) Komut satırı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Linux’ta bulunan bir editör programı değildir?

A) VIM B) Pico
C) Notepad D) KWrite
Soru 13

VIM editöründe programdan çıkmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) :wB) :qC) iD) ^X
Soru 14

Nano editörü, aşağıdaki Linux editörlerinden hangisinin bir benzetimidir?

A) Pico B) Kate
C) KWrite D) Ed
Soru 15

KWrite editörüyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Grafik ortamda çalışan bir editör programıdır
B) Program kodları için otomatik biçimlendirme özelliği vardır
C) Dilbilgisi denetimi özelliği vardır
D) Oturum tanımlama özelliğine sahiptir
Soru 16

Pardus’ta kurulum paketlerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) tar.gz B) rpm
C) pisi D) deb
Soru 17

Pardus’ta EXE uzantılı uygulama dosyalarını çalıştırmaya yarayan emülatör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Celestia B) KLogic
C) KTechlab D) Wine
Soru 18

Komut satırında paket araması yapan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) pisi search B) pisi info
C) pisi install D) pisi remove
Soru 19

VIM editöründe komut modundan düzenleme moduna geçmek için “i” komutu kullanılır.

Doğru      Yanlış
Soru 20

Nano editörü, grafik ortamda çalışan bir uygulamadır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 130 soru listeleniyor