SORU BANKASI Filtrele

Bilişim Teknik Resmi Soruları

1.  

Teknik resimde görünen çevreler ve ayrıtlar (kenarlar) hangi çizgi ile çizilir?

A) Sürekli ince çizgi B) Sürekli kalın çizgi
C) Kesik orta çizgi D) Noktalı ince çizgi
2.  

Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan kalem değildir?

A) Kurşun kalem B) Tükenmez kalem
C) Takma uçlu kalem D) Rapido
3.  

Aşağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan cetvellerden değildir?

A) Ölçü cetvelleri B) Pistole
C) Paralel cetvel D) Pergel
4.  

Elektrik – elektronik teknik resminde hangi yazı tipi kullanılır?

A) Dik yazı B) Eğik yazı
C) Kalın yazı D) Yamuk yazı
5.  

Teknik resimde yazı kalınlığını belirten harf hangisidir?

A) DB) AC) c1D) h
6.  

45° ve 30° – 60° lik gönyeler ile aşağıdaki açılardan hangisi çizilemez?

A) 15°B) 30°C) 70D) 105
7.  

Perspektiflerden görünüş çıkarırken önce hangi görünüş çizilir?

A) ÖnB) ÜstC) YanD) Arka
8.  

“Gerçek ölçekte, ölçek ………………… diye belirtilir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1:2B) 2:1C) 1:1D) 1:4
9.  

Perspektiflerden görünüş çıkarırken görünmeyen çevre ve kenarların çiziminde hangi çizgi kullanılır?

A) Sürekli ince çizgi B) Sürekli kalın çizgi
C) Kesik orta çizgi D) Noktalı ince
10.  

Ölçülendirme yapılırken ölçü çizgisi görünüşten yaklaşık ne kadar uzaklıkta bulunmalıdır?

A) 1-3mm B) 7-10mm
C) 15-18mm D) 18-20mm
11.  

Sinemada perdeye düşen görüntüye ne denir?

A) Şekil B) Resim
C) Perspektif D) İz düşüm
Seçilen
Soru
Sayısı
0