SORU BANKASI Filtrele

Ağ Sistemleri ve Anahtarlama Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi bir anahtarın kullandığı bir aktarım tipi değildir?

A) Kestirme (Cut-Trough)
B) Depola ve ilet (Store-and-Forward)
C) Serbest parça (Fragment-Free Mod)
D) Full duplex
E) Uyarlamalı (Adaptive)
2.  

İletilecek pakette hata olup olmadığını kontrol eden anahtar iletim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kestirme (Cut-Trough)
B) Depola ve ilet (Store-and-Forward)
C) Serbest parça (Fragment-Free Mod)
D) Full duplex
E) Uyarlamalı (Adaptive)
3.  

Aşağıdakilerden hangisi ethernet çerçeve yapısında bulunmaz?

A) Kaynak MAC adresi B) Hedef MAC adresi
C) Data D) CRC
E) Yönlendirici IP adresi
4.  

Aşağıdakilerden hangisi broadcast için kullanılan MAC adresidir?

A) 00:00:00:00:00:00 B) AA:AA:AA:AA:AA
C) FF:FF:FF:FF:FF:FF D) 01:02.03:04:05:06
E) EE:EE:EE:EE:EE
5.  

Aşağıdakilerden hangisi anahtar türlerindendir?

A) Merkez anahtar B) Orta anahtar
C) Baş anahtar D) Yan anahtar
E) Son anahtar
6.  

Aşağıdakilerden hangisini kullanmak collision domainin büyümesine neden olur?

A) YönlendiriciB) AnahtarC) Köprü
D) DağıtıcıE) Modem
7.  

Anahtarın ethernet bağlantısı, doğrudan bilgisayara veya yönlendiriciye olduğunda kullanılan kablo bağlantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koaksiyel kablo B) Fiber optik kablo
C) Crossover kablo D) Düz kablo
E) Rollover kablo
8.  

Aşağıdakilerden hangi iletişim şeklinde bir taraf veri gönderirken diğeri veri göndermek için beklemektedir?

A) SimpleksB) DuplexC) Half Duplex
D) Full DuplexE) Triplex
9.  

Ayrıcalıklı kullanıcı (priviledged) modda iken prompter'lardan görünen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anahtar>B) Anahtar<C) Anahtar#
D) Anahtar&E) Anahtar(config)#
10.  

Aşağıdakilerden hangisi anahtara isim vermek için kullanılır?

A) nameB) hostnameC) ip host
D) banner motdE) banner
11.  

Aşağıdakilerden hangisi global konfigürasyon moduna girmek için kullan komuttur?

A) enableB) adminC) root
D) disableE) configure terminal
12.  

Aşağıdakilerden hangisi yardım komutudur?

A) ?B) %C) !D) *E) #
13.  

Aşağıdakilerden hangisi arayüz konfigürasyon modunda promter'da görünür?

A) anahtar(config-if)# B) anahtar(config)#
C) anahtar(conf)# D) anahtar#
E) anahtar(config-line)#
14.  

Aşağıdakilerden hangisi anahtarın konsol portuna parola vermek için kullanılan komuttur?

A) line aux 0-login-password
B) enable password
C) line vty 0 4-login-password
D) line console 0-login-password
E) enable console 0-login-password
15.  

Aşağıdakilerden hangisi ile vty 0 4 için oluşturulan parola kullanılarak anahtar bağlantısı sağlanır?

A) Modem bağlantısı B) Konsol bağlantısı
C) Telnet bağlantısı D) Telefon bağlantısı
E) Aux bağlantısı
16.  

Anahtar üzerinde mevcut konfigürasyonu aşağıdaki komutlardan hangisi görüntüler?

A) show version B) show running-config
C) show startup-config D) show interfaces
E) show ip interfaces
17.  

Anahtar MAC tablosunu aşağıdaki komutlardan hangisi görüntüler?

A) show mac-version B) show mac-table
C) show table-mac-address D) show mac-table-address
E) show mac-address-table
18.  

İki anahtar birbiri ile ................ kablo kullanılarak bağlanır.

19.  

Anahtar ile yönlendirici birbiri ile ................ kablo kullanılarak bağlanır.

20.   .................. gerçekleştiği zaman ağ trafiği belirli periyot zamanı durur ve daha sonra iletime devam eder.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 21 soru listeleniyor