SınavMatik bağışlarınızla daima güncel ve daha yeni.
SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarlı Elektrik Tesisat Projeleri Çizimi Soruları


Soru 1

Topraklama sisteminde temel topraklayıcıya ek olarak hangi topraklayıcı çeşidi kullanılmaz?

A) Derin B) Halka
C) Yıldız D) Ayaklı

Soru 2

Direnç sınır değeri kontrol edilirken hangi muayene yapılmaz?

A) Gözle muayene B) Deneme
C) Ölçme D) Denetleme

Soru 3

Topraklama tesisleri boyutlandırılırken hangi değerin önemi yoktur?

A) Hatanın süresi B) Hata akımının değeri
C) işletmenin büyüklüğü D) Toprağın özellikleri

Soru 4

Toprak özdirenci tablodan alınan değerlerle belirlenir. Ayrıca ölçüm yapmaya hiç gerek yoktur.

Doğru      Yanlış

Soru 5

Toprak özdirenci sıcaklıkla ve nemle değiştiğinden hesaplamalarda ±%30 dalgalanmalara dikkat edilir.

Doğru      Yanlış

Soru 6

Yönetmeliklere göre iletken gömülme derinliği (H) en az 3 olmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 7

Birden fazla çubuk topraklayıcı kullanılıyorsa bunların arasındaki uzaklık bir topraklayıcının etkili boyunun en az iki katı olmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Aşağıdaki sembollerden hangisi 3 fazlı aktif sayaç sembolüdür?

A)  B)
C)  D)

Soru 9

Aşağıdaki sembollerden hangisi yıldız üçgen anahtar sembolüdür?

 

A)  B)
C)  D)

Soru 10

Projelerde mimari planlar ……………… mm, kuvvetli akım kolon hatları …………… mm, linyeler ………… mm, zayıf akım hatları ………… mm kalınlıklarda çizilecektir.


Soru 11

Tablolar ……… cm ve buatlar zeminden ………… cm yukarıda olacaktır.


Soru 12

Projelerde binanın konumunu belirten çizimlere ………………………… denir.


Soru 13

işletmeye ait besleme noktasından tüketicinin ilk dağıtım noktasına kadar olan besleme hattına ……………………………… denir.


Soru 14

Kısa devre olayının geçtiği akım devresi üzerinde faydalı bir direnç bulunursa, bu olaya ………………………… adı verilir.


Soru 15

Etken değeri 1000 volt ya da 1000 volttun altında olan gerilime …………………… denir.


Soru 16

Koruma (topraklama) iletkenleri için ……………………… orta iletkenler ve nötr iletkenleri için ……………………… renklerde olacaktır.


Soru 17

Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında nötr devreleri için ………………… 'ü geçmemelidir.


Soru 18

Aydınlatma kaynaklarının veya aydınlattığı cisimlerin birim yüzeylerinden göze gelen ışık şiddetine ................ denir.


Soru 19

Işık kaynağı ve araçlarının ışık dağılımını veren eğrilere ...................... denir.


Soru 20

Trafik yoğunluğu fazla olan yollar için lamba yüksekliği 6-8 metre, trafik yoğunluğu az olan yollar için 10-12 metre alınabilir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 33 soru listeleniyor