SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarlı Elektrik Tesisat Projeleri Çizimi Soruları

1.  

Topraklama sisteminde temel topraklayıcıya ek olarak hangi topraklayıcı çeşidi kullanılmaz?

A) Derin B) Halka
C) Yıldız D) Ayaklı
2.  

Direnç sınır değeri kontrol edilirken hangi muayene yapılmaz?

A) Gözle muayene B) Deneme
C) Ölçme D) Denetleme
3.  

Topraklama tesisleri boyutlandırılırken hangi değerin önemi yoktur?

A) Hatanın süresi B) Hata akımının değeri
C) işletmenin büyüklüğü D) Toprağın özellikleri
4.  

Toprak özdirenci tablodan alınan değerlerle belirlenir. Ayrıca ölçüm yapmaya hiç gerek yoktur.

Doğru      Yanlış
5.  

Toprak özdirenci sıcaklıkla ve nemle değiştiğinden hesaplamalarda ±%30 dalgalanmalara dikkat edilir.

Doğru      Yanlış
6.  

Yönetmeliklere göre iletken gömülme derinliği (H) en az 3 olmalıdır.

Doğru      Yanlış
7.  

Birden fazla çubuk topraklayıcı kullanılıyorsa bunların arasındaki uzaklık bir topraklayıcının etkili boyunun en az iki katı olmalıdır.

Doğru      Yanlış
8.  

Aşağıdaki sembollerden hangisi 3 fazlı aktif sayaç sembolüdür?

A)  B)
C)  D)
9.  

Aşağıdaki sembollerden hangisi yıldız üçgen anahtar sembolüdür?

 

A)  B)
C)  D)
10.  

Projelerde mimari planlar ……………… mm, kuvvetli akım kolon hatları …………… mm, linyeler ………… mm, zayıf akım hatları ………… mm kalınlıklarda çizilecektir.

11.  

Tablolar ……… cm ve buatlar zeminden ………… cm yukarıda olacaktır.

12.  

Projelerde binanın konumunu belirten çizimlere ………………………… denir.

13.  

işletmeye ait besleme noktasından tüketicinin ilk dağıtım noktasına kadar olan besleme hattına ……………………………… denir.

14.  

Kısa devre olayının geçtiği akım devresi üzerinde faydalı bir direnç bulunursa, bu olaya ………………………… adı verilir.

15.  

Etken değeri 1000 volt ya da 1000 volttun altında olan gerilime …………………… denir.

16.  

Koruma (topraklama) iletkenleri için ……………………… orta iletkenler ve nötr iletkenleri için ……………………… renklerde olacaktır.

17.  

Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında nötr devreleri için ………………… 'ü geçmemelidir.

18.  

Aydınlatma kaynaklarının veya aydınlattığı cisimlerin birim yüzeylerinden göze gelen ışık şiddetine ................ denir.

19.  

Işık kaynağı ve araçlarının ışık dağılımını veren eğrilere ...................... denir.

20.  

Trafik yoğunluğu fazla olan yollar için lamba yüksekliği 6-8 metre, trafik yoğunluğu az olan yollar için 10-12 metre alınabilir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 33 soru listeleniyor