SORU BANKASI Filtrele

Atıklar Soruları

1.  

Evsel atık suların kanalizasyon sistemiyle toplanması ve arıtma işlemine tabi tutulması hangi kurum tarafından yürütülür?

A) Çevre ve orman il müdürlüğü
B) Sağlık müdürlüğü
C) Belediye
D) Devlet Su İşleri
2.  

Aşağıdakilerden hangisi evsel atık suyun fiziksel özelliklerinden biri değildir?

A) Koku B) Sıcaklık
C) Renk D) pH
3.  

Aşağıdakilerden hangisi evsel atık suyun kimyasal özelliklerinden biri değildir?

A) Kimyasal oksijen ihtiyacı
B) pH
C) Virüsler ve bakteriler
D) Klorür
4.  

Aşağıdakilerden hangisi atık sulardaki mikroorganizmalar için bir besin maddesidir?

A) Karbon B) Azot
C) Oksijen D) Metan
5.  

Aşağıdakilerden hangisi evsel atık sularda bulanan gazlardan biri değildir?

A) Karbon B) Azot
C) Oksijen D) Metan
6.  

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik arıtma sistemlerinden en çok kullanılan sistemdir?

A) Biyolojik filtre
B) Aktif çamur
C) Stabilizasyon modifikasyonlar
D) Anaerobik sistem
7.  

Suyun dezenfeksiyonunu sağlamak amacı ile hangi klorlama işlemi yapılır?

A) Şok klorlama B) Ön klorlama
C) Şok ve ön klorlama D) Son klorlama
8.  

Sudaki mikroorganizmaları yok etmek amacıyla yapılan işleme ne ad verilir?

A) Ön arıtma B) Klorlama
C) Patojenik arıtma D) Biyolojik temizleme
9.  

Atık suda bulunan organik maddelerin bozulması hangi fiziksel özelliğin belirtisidir?

A) Toplam katı madde B) Koku
C) Renk D) Sıcaklık
10.  

Normal bir içme suyunun pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6-8B) 8-9C) 5-6D) 7-8
11.  

Atık su içerisinde bulunan yağ, sabun, gres, ahşap parçaları vb. sudan hafif maddeleri tutmak için kullanılan arıtıma ne ad verilir?

A) Çöktürme havuzları B) Elekler
C) Kum tutucular D) Yüzdürme sistemleri
12.  

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel nitelikli atık suların arıtılma amaçlarından biri değildir?

A) Kentsel geri kullanım
B) Endüstriyel geri kullanım
C) Beslenme sektöründe kullanım
D) Sulamada kullanım
13.  

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel atık suyun fiziksel arıtma yöntemlerinden biri değildir?

A) Izgaralar B) Elekler
C) Dengeleme havuzları D) Nötralizasyon
14.  

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel atık suyun kimyasal arıtma yöntemlerinden biri değildir?

A) Kum tutucular B) Koagülasyon
C) Nötralizasyon D) Flokülasyon
15.  

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik arıtma yöntemlerinden biri değildir?

A) Stabilizasyon havuzları
B) Havalandırmalı lagünler
C) Dezenfeksiyon
D) Aktif çamur
16.  

Suda bulunan bakteri ve virüslerin yok edilmesi işlemine ne ad verilir?

A) Azot giderme B) Dezenfeksiyon
C) Fosfor giderme D) Filtrasyon
17.  

Aşağıdakilerden hangisi ileri arıtma aşamalarından biri değildir?

A) Dezenfeksiyon B) Azot giderme
C) Fosfor giderme D) Anaerobik sistem
18.  

Atık suyun debi ve kirlilik yüklerinin dengelenmesi amacı ile kullanılan havuzlara, ................ havuzu denir.

19.   ............. sistemi dengeleme, havalandırma, çöktürme ve dezenfeksiyon ünitelerinden oluşmaktadır.

20.  

Atık su içerisindeki katı maddelerin tutulması ve arıtma sistemine giriş kirlilik yüklerinin azaltılması amacı ile ................ kullanılır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 90 soru listeleniyor