SORU BANKASI Filtrele

Atıklar Soruları


Soru 1

Evsel atık suların kanalizasyon sistemiyle toplanması ve arıtma işlemine tabi tutulması hangi kurum tarafından yürütülür?

A) Çevre ve orman il müdürlüğü
B) Sağlık müdürlüğü
C) Belediye
D) Devlet Su İşleri

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi evsel atık suyun fiziksel özelliklerinden biri değildir?

A) Koku B) Sıcaklık
C) Renk D) pH

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi evsel atık suyun kimyasal özelliklerinden biri değildir?

A) Kimyasal oksijen ihtiyacı B) pH
C) Virüsler ve bakteriler D) Klorür

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi atık sulardaki mikroorganizmalar için bir besin maddesidir?

A) Karbon B) Azot
C) Oksijen D) Metan

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi evsel atık sularda bulanan gazlardan biri değildir?

A) Karbon B) Azot
C) Oksijen D) Metan

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik arıtma sistemlerinden en çok kullanılan sistemdir?

A) Biyolojik filtre
B) Aktif çamur
C) Stabilizasyon modifikasyonlar
D) Anaerobik sistem

Soru 7

Suyun dezenfeksiyonunu sağlamak amacı ile hangi klorlama işlemi yapılır?

A) Şok klorlama B) Ön klorlama
C) Şok ve ön klorlama D) Son klorlama

Soru 8

Sudaki mikroorganizmaları yok etmek amacıyla yapılan işleme ne ad verilir?

A) Ön arıtma B) Klorlama
C) Patojenik arıtma D) Biyolojik temizleme

Soru 9

Atık suda bulunan organik maddelerin bozulması hangi fiziksel özelliğin belirtisidir?

A) Toplam katı madde B) Koku
C) Renk D) Sıcaklık

Soru 10

Normal bir içme suyunun pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6-8B) 8-9C) 5-6D) 7-8

Soru 11

Atık su içerisinde bulunan yağ, sabun, gres, ahşap parçaları vb. sudan hafif maddeleri tutmak için kullanılan arıtıma ne ad verilir?

A) Çöktürme havuzları B) Elekler
C) Kum tutucular D) Yüzdürme sistemleri

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel nitelikli atık suların arıtılma amaçlarından biri değildir?

A) Kentsel geri kullanım
B) Endüstriyel geri kullanım
C) Beslenme sektöründe kullanım
D) Sulamada kullanım

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel atık suyun fiziksel arıtma yöntemlerinden biri değildir?

A) Izgaralar B) Elekler
C) Dengeleme havuzları D) Nötralizasyon

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel atık suyun kimyasal arıtma yöntemlerinden biri değildir?

A) Kum tutucular B) Koagülasyon
C) Nötralizasyon D) Flokülasyon

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik arıtma yöntemlerinden biri değildir?

A) Stabilizasyon havuzları B) Havalandırmalı lagünler
C) Dezenfeksiyon D) Aktif çamur

Soru 16

Suda bulunan bakteri ve virüslerin yok edilmesi işlemine ne ad verilir?

A) Azot giderme B) Dezenfeksiyon
C) Fosfor giderme D) Filtrasyon

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ileri arıtma aşamalarından biri değildir?

A) Dezenfeksiyon B) Azot giderme
C) Fosfor giderme D) Anaerobik sistem

Soru 18

Atık suyun debi ve kirlilik yüklerinin dengelenmesi amacı ile kullanılan havuzlara, ................ havuzu denir.


Soru 19
............. sistemi dengeleme, havalandırma, çöktürme ve dezenfeksiyon ünitelerinden oluşmaktadır.


Soru 20

Atık su içerisindeki katı maddelerin tutulması ve arıtma sistemine giriş kirlilik yüklerinin azaltılması amacı ile ................ kullanılır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 98 soru listeleniyor