SORU BANKASI Filtrele

Atıklar Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi katı atık bileşimi ve miktarını değiştiren etkenlerden birisi değildir?

A) Mevsimler B) Yağışlar
C) Fiziki yapı D) Kültürel yapı

Soru 2

Endüstriyel atıkların tehlikeli ve zararlı özellik taşıyanları ne olarak adlandırılır?

A) Tehlikeli atıklar B) Tıbbi atıklar
C) Patolojik atıklar D) Ecza atıkları

Soru 3

Evsel ve endüstriyel arıtma tesislerinden çıkan atıklara ne ad verilir?

A) Radyoaktif atıklar B) Arıtma çamurları
C) Atık yağlar D) Tıbbi atıklar

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi katı atıkların çevreye olan zararlarından birisi değildir?

A) Katı atıkların düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi
B) Sızıntı sularının yüzey sularına geçmesi
C) Depo gazlarının atmosfere geçmesi
D) Tozun rüzgârla atmosfere karışması

Soru 5

Katı atıkların geçici depolama yapıldıkları yerden bertaraf edilmek amacıyla alınması ve götürülmesi işlemine ne ad verilir?

A) Katı atıkların uzaklaştırılması
B) Katı atıkların taşınması
C) Katı atıkların biriktirilmesi
D) Katı atıkların toplanması

Soru 6

Günümüzde en yaygın kullanılan katı atık toplama aracı hangisidir?

A) Önden yüklemeli araç
B) Hidrolik sıkıştırmalı araç
C) Yandan yüklemeli araç
D) Mekanik sıkıştırmalı araç

Soru 7

Katı atıkların sızdırmazlığı sağlanmış büyük alanlara dökülmesi, sıkıştırılması ve üzerinin örtülerek doğal biyolojik reaktör hâline getirilmesine ne ad verilir?

A) Düzensiz depolama B) Geri dönüşüm
C) Düzenli depolama D) Geri kazanım

Soru 8

"Kompostlaştırma; organik esaslı katı atıkların oksijenli ortamda ayrıştırılmasıyla yüksek verimli toprak düzenleyicisinin elde edilmesi işlemidir."

Aşağıdakilerden hangisi kompostlaştırma işlemlerinden birisi değildir?

A) Yakma B) Havalandırma
C) Ebat küçültme D) Nemlendirme

Soru 9

Atıkların fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci ham madde olarak üretim sürecine sokulması işlemine ne ad verilir?

A) Tekrar kullanım B) Geri dönüşüm
C) Reload D) Yenileme

Soru 10

Mevcut kuşakların ihtiyaçlarının gelecek kuşakların ihtiyaçlarının tehlikeye atılmadan karşılanmasına imkân veren ekonomik büyüme politikalarına ne ad verilir?

A) Katı atık yönetimi B) Entegre atık yönetimi
C) Atık yönetimi D) Sürdürülebilir kalkınma

Soru 11

Katı atıkların bertarafı, kaynağında ayrı veya karışık olarak toplanan ya da atık işleme prosesinden çıkan atıkların nihai giderimlerini kapsamaktadır.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Katı atıkların uygun bertaraf yöntemlerinin seçimi, uygulanan planlama ve idare metotlarına bağlıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Düzenli depolama; atıkların rahatsız edici görüntü ve kokulara, su, toprak ve hava kirliliğine yol açacak biçimde açık alanlar, deniz ya da ırmaklara hiçbir tedbir alınmaksızın gelişigüzel verilerek uzaklaştırılmasıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Kompostlaştırma, atıkların özel olarak projelendirilmiş tesislerde hacim olarak azaltılması ve/veya enerji elde etmek için yakılarak uzaklaştırılması ve enerji elde edilmesi yöntemidir.

Doğru      Yanlış

Soru 15

Kompostlaştırma; atıklar içerisindeki organik maddelerin ayıklanması, ebat küçültme, nemlendirme, havalı veya havasız (oksijensiz) şartlarda kararlı hâle getirme ve kullanıma hazırlama işlemlerinden oluşur.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Geri dönüşüm, atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci ham madde olarak üretim sürecine sokulmasıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Ülkemizde atıkların bertarafı, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın kontrolünde ve belediyelerin sorumluluğu altındadır.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Geri dönüşüm, atıkların temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekliyle defalarca kullanılmasıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Entegre atık yönetimini oluşturan temel noktalar; kaynağında azaltma, geri dönüşüm ve nihai bertaraf (enerji temini için yakma ve depolama) tır.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Evsel atık suların kanalizasyon sistemiyle toplanması ve arıtma işlemine tabi tutulması hangi kurum tarafından yürütülür?

A) Çevre ve orman il müdürlüğü
B) Sağlık müdürlüğü
C) Belediye
D) Devlet Su İşleri
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...9
9 Sayfada Toplam 178 soru listeleniyor