SORU BANKASI Filtrele

Ceza ve İnfaz Hukuku Uygulamaları Soruları

1.  

Kapalı cezaevlerinin dış güvenliği aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır?

A) İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Jandarma Teşkilâtı
B) İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Teşkilatı
C) Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü
D) Genel Kurmay Başkanlığı
E) Hiçbiri
2.  

Aşağıdakilerden hangisi onsekiz yaşını bitirmiş olup da yirmibir yaşını doldurmamışların cezalarını çektikleri infaz kurumudur?

A) Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
B) Açık Ceza İnfaz Kurumu
C) Çocuk Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu
D) Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
E) Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
3.  

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar aşağıdaki ceza infaz kurumlarından hangisine alınırlar?

A) Açık Ceza İnfaz Kurumu
B) Yüksek güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
C) Çocuk Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu
D) Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
E) Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
4.  

Cezaevi müdürü; asayiş, güvenlik, sağlık ve benzeri konularda ortaya çıkan sorunlarla ilgili önlemlerin yetersiz kalması halinde durumu derhal aşağıdakilerden hangisine bildirmelidir?

A) Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Bakanlığa
B) İnfaz Hakimliğine
C) Emniyet Birimlerine
D) Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Mahkemeye
E) Ceza İnfaz Koruma Memurlarına
5.  

Aşağıdakilerden hangisi Ceza İnfaz Kurumundaki yardımcı hizmetler sınıfında yer almaz?

A) Santral memuru B) Gemi adamı
C) Şoför D) Kütüphaneci
E) Kaloriferci
6.  

Cezaevi müdürünün yokluğunda kendisine kim vekâlet eder?

A) Cumnuriyet Savcısı B) İnfaz Hâkimi
C) Cezaevi Kâtibi D) İkinci müdür
E) Ceza ve İnfaz Koruma Başmemuru
7.  

Ceza İnfaz Kurumlarında personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ayrıca hükümlülerin bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yardımcı olan servis aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim ve öğretim servisi
B) Sağlık servisi
C) Psikososyal yardım servisi
D) Teknik servis memurları
E) Yardımcı hizmetler servisi
8.  

Aşağıdakilerden hangisi Ceza İnfaz Kurumu ve tutukevi sayısının azaltılması gerekliliğini savunmaz?

A) İşletim maliyetlerinin düşürülmesi
B) Hizmette kalite
C) Çağdaş infaz anlayışı
D) İnsan onuruna yakışır ortam
E) Gereğinden fazla sayıda hükümlüye yer olmaması
9.  

Ceza İnfaz Kurumu personelinin atama, nakil, izin, sicil, terfi, disiplin gibi işlemleri bu hangi birim tarafından yürütülür?

A) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
B) Adliye
C) Kaymakamlık
D) C.Başsavcılığı
E) İnfaz Hâkimliği
10.  

Aşağıdakilerden hangisinde firara karşı engel bulundurulmaz?

A) Açık Ceza İnfaz Kurumu
B) Yüksek güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
C) Çocuk Eğitimevleri
D) Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
E) Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
11.  

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbethapis veya iki yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkûm olan hükümlüler öncelikle birgözleme tabi tutularak sınıflandırılırlar. Gözlem süresi ... günü geçemez.

12.  

Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde süresi......'dan az, .......'dan fazla olamaz.

13.  

Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, ....... hapis cezasıdır.

14.  

Mahkemece, kısa süreli hapis cezası verilmesi gereken durumlarda; suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçunişlenmesindeki özellikler değerlendirilerek en az.... yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye hükmedilebilir.

15.  

Özel infaz şekilleri ; ............., ......., ...... olmak üzere üç şekildedir.

16.  

Üç yıl ve daha az süreli hapis cezalarının derhâl infazının, hükümlü veya ailesi için mahkûmiyetin amacı dışında ağır bir zarara neden olacağı anlaşılırsa hükümlünün istemi üzerine infazı Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Ertelemesüresi ...... geçemez.

17.  

Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı aygeçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Burada da infazın ertelenmesüresi doğumdan itibaren ...... aydır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa cezanın infazının ertelenme süresi ...... aydır.

18.  

İnfaz denetlenmesi ........... ve ...... tarafından gerçekleşir.

19.  

İnfaza ilişkin şikâyetler ...... hakimliği tarafından incelenir.

20.  

Ceza İnfaz Kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarını yerinde gören, inceleyen, bilgi alan ve saptadıklarını rapor haline getirerek yetkili ve ilgili mercilere veren kurullara .......... denir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 85 soru listeleniyor