SORU BANKASI Filtrele

Ceza ve İnfaz Hukuku Uygulamaları Soruları

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hükümlü ile tutuklu arasındaki farkı ifade eder?

A) Tutuklunun ceza aldığı kesindir, hükümlünün ise kesinleşmemiştir
B) Hükümlünün ceza aldığının kesinleşmiş, tutuklunun ise kesinleşmemiş olmasıdır
C) Hükümlü az ceza alandır, tutuklu ise cezası fazla olandır
D) Tutuklu az ceza alandır, hükümlü ise fazla ceza alandır
Soru 2

Ceza İnfaz Kurumlarında barındırılacak hükümlülerin veya bu kurumlarda kalmaktayken hükümlü konumuna geçen tutukluların kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutuklu kayıt defteri
B) Hükümlü salıverme defteri
C) Hükümlü kayıt defteri
D) Hükümlü izin defteri
Soru 3

Hükümlü ve tutuklulara ait aylık iaşe bedelleri tutarlarının kaydedildiği ve yıllık olarak tutulan defter kim tarafından düzenlenir ve takip edilir?

A) Muhasebe yetkilisi B) Ceza infaz kurumu müdürü
C) İnfaz koruma memuru D) Ambar memuru
Soru 4

Ceza İnfaz Kurumlarında kalmakta olan hükümlü ve tutukluların mevcudunu belirlemek üzere her gün ve her vardiya tarafından yapılan sabah, akşam ve gece sayımlarının kaydedildiği defter hangisidir ve kim tarafından tutulur?

A) Sayım defteri- güvenlik gözetim servisi
B) Sayım defteri- ambar memuru
C) Hükümlü izin defteri- güvenlik gözetim servisi
D) Hükümlü izin defteri- ambar memuru
Soru 5

Hükümlü ve tutuklulara ait emanete alınan kişisel paralarının giriş ve çıkışlarının takibi amacıyla yıllık olarak tutulan defter aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kasa defteri
B) Emanete alınan eşya kayıt defteri
C) Hediye kayıt defteri
D) Emanete alınan kişisel paralara ait kasa defteri
Soru 6

Genel bütçe imkânlarıyla satın alınan veya diğer yollarla elde edilen ve maddi duran varlıklar ile hükümlü ve tutukluların şahsi eşyaları dışında kalan her türlü emtianın giriş ve çıkışlarının kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ambar esas defteri
B) Ambar yevmiye defteri
C) Gelen eşya havale mutemet defteri
D) Muhabere defteri
Soru 7

Muhabere defterine aşağıdakilerden hangisi kaydedilir?

A) Hükümlülere gönderilen eşya kaydı
B) Satılan ve alınan mallar ile ilgili kayıt
C) Hükümlülere dağıtılan ilaçların kaydı
D) Gelen evrak ve giden evrakların kaydı
Soru 8

Ceza İnfaz Kurumlarının ………………… duran varlıklarında kayıtlı olup hizmet dışı bırakılanlarla …………………… ve ekmek gibi her türlü diğer atık maddelerin satışından elde edilen gelirlerin ve bu gelirlerin iş yurtları kurumuna gönderilmesiyle ilgili çıkışlarının kaydedildiği defter, …………………… ve her türlü atık satış bedelleri kayıt defteridir.

A) Maddi, malzeme, maddi B) Maddi, yemek, atık
C) Emanet, malzeme, hurda D) Maddi, yemek, hurda
Soru 9

Hükümlü ve tutukluların …………………… gelen yakınları veya diğer kişilere ait bilgilerin kaydedildiği, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan, …………………… ve gözetim servisince düzenlenen defter …………………… defteridir

A) Ziyaretine, güvenlik, ziyaretçi
B) Koğuşuna, güvenlik, ziyaretçi
C) Koğuşuna, koruma, ziyaretçi
D) Ziyaretine, koruma, ziyaretçi
Soru 10

Hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumlarında çalışan personelin faydalanması için dağıtılan her türlü …………………… takip edildiği, kütüphaneci veya …………………… tarafından düzenlenen defter yayın …………………… defteridir

A) Yayının, müdür, dağıtım
B) Yayımın, öğretmen, araştırma
C) Yayının, öğretmen, dağıtım
D) Yayının, infaz koruma memuru, dağıtım
Soru 11

İş Yurtları Yüksek Kurulu kimin başkanlığında yürütülür?

A) İş Yurtları Müdürü’nün
B) Bakanlık Müsteşarı’nın
C) Adalet Bakanı’nın
D) Hukuk İşleri Genel Müdürü’nün
Soru 12

İş Yurtları Yüksek Kurulu faaliyetleri gözden geçirmek ve gündemdeki konuları görüşmek üzere ne kadar zamanda bir toplanmak zorundadır?

A) Ayda bir kere B) Senede bir kere
C) Haftada bir kere D) 15 günde bir
Soru 13

İş Yurdu Yönetim Kurulu kimin başkanlığında yürütülür?

A) İş yurdu müdürünün
B) İş yurdu muhasebe yetkilisinin
C) Müdür yardımcılardan birisinin
D) Bakanlık Müsteşarı’nın
Soru 14

İş yurdunun alacaklarını aşağıdakilerden hangisi tahsil etmeye yetkilidir?

A) Muhasebe yetkilisi B) Ambar memuru
C) İş yurdu müdürü D) Ayniyat memuru
Soru 15

İş Yurtlarında yapılan tahsilatta Yüksek Kurulun belirlediği miktarı aşan para mevcudu için ne gibi işlem yapılır?

A) İş yurdu kasasında saklanır
B) Aynı gün bankaya yatırılır
C) Aynı gün mevcut para ile malzeme alınır
D) Bir haftalık mevcut paraya yatırılır
Soru 16

İş yurtları bütçesinden ödenek aktarılan merkez birimleri, harcamalardan artan para varsa bu parayı nereye ve ne kadar zaman içinde gönderirler?

A) İş Yurtları Merkez Birimine 7 gün içinde
B) İş Yurtları Merkez Birimine bir ay içinde
C) Daire Başkanlığına bir ay içinde
D) Daire Başkanlığına 7 gün içinde
Soru 17

Ceza tevkifevleri ve tutukevleri iş yurtları kurumlarında tutulması zorunlu olan deferlerden günlük kasa defteri ve yevmiye defterini kim tastik eder?

A) İş yurdu müdürü B) Adalet Bakanlığı
C) İş Yurtları Daire Başkanı D) Noter
Soru 18

Atölye …………………… defteri, üretimde kullanılmak üzere atölyelere verilen …………………………… takip edilebilmesi için kullanılır. Yevmiye, ham made

A) İcmal, paranın B) İcmal, ham madde
C) Esas, ham madde D) Esas, paranın
Soru 19

Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ………………………… tarihi ve müteselsil numara sırasıyla ve ………………………… hâlinde düzenli olarak yazıldığı defterdir

A) İşlem, maddeler B) Yevmiye, maddeler
C) İşlem, sıralar D) Yevmiye, sıralar
Soru 20

Alacak defterine, büyük defterdeki ……………………… hesaplarına borç yazılan tutarlarla bunlardan yapılan tahsilatlar, ……………………… her hesap için ayrı ……………………… açılmak suretiyle ayrıntılarıyla kaydedilir

A) Borç, kullanılan, bölüm B) Alacak, kullanılan, satır
C) Borç, kullanılan, satır D) Alacak, kullanılan, bölüm
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 129 soru listeleniyor