SORU BANKASI Filtrele

Ceza İnfaz Kurumuna Giriş İşlemleri Soruları

1.  

Aşağıdaki müzik aletlerinden hangisi koğuşlarda bulundurulamaz?

A) SazB) KemanC) Gitar
D) UdE) Piyano
2.  

El işi yapmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi koğuşlarda bulundurabilir?

A) Maket bıçağıB) KumaşC) Yapıştırıcı
D) Boyama malzemesiE) Tornavida
3.  

Mahkûmlar koğuşlarında aşağıdakilerden hangi hayvanı barındırabilirler?

A) KaplumbağaB) KediC) Köpek
D) Muhabbet kuşuE) Akvaryum balığı
4.  

Hükümlü ve tutukluların kantinden edinebileceği araç gereçleri kim belirler?

A) Kurum müdürü
B) İş yurdu müdürü
C) İş yurdu yönetim kurulu
D) İnfaz koruma başmemuru
E) Adalet Bakanlığı
5.  

Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek yeme içme araçlarından değildir?

A) 1 adet uç kısmı sivri on santimetre uzunluğunda bıçak
B) 1'er adet plastik veya yumuşak metalden imal edilmiş çatal, yemek ve çay kaşığı
C) 2 adet 0.50 mm kalınlığında metal yemek tabağı
D) 2 adet cam su bardağı
E) 2'şer adet çay bardağı ve çay tabağı
6.  

İnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, .............. kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

7.  

Hükümlülerce koğuş, oda veya eklentilerinde ceza infaz kurumu kantininden satın almak şartıyla belirli miktarda elektrikli eşya bulundurulmasına izin verilir ancak aydınlatma dışındaki elektrik giderleri ........... tarafından karşılanır.

8.  

Henüz oda sistemine geçmemiş diğer ceza infaz kurumlarında kafes ve kuş sayısı ......... tarafından belirlenmektedir.

9.   ........... risk durumu yüksek, ceza infaz kurumuna yasak madde sokmaya elverişli hükümlülerin üzerinde iç çamaşırı kalacak şekilde elbiselerinin çıkartılması yöntemi ile yapılan arama şeklidir.

10.  

El yordamı ile fiziki aramaya başlarken tutuklu veya hükümlü aranmaya uygun duruma getirildikten sonra vücudun baş kısmından başlayarak ayaklara doğru .......... yöntemiyle arama yapılmalıdır.

11.  

İnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu, uyarıcı madde veya elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, ............ hapis cezası ile cezalandırılır.

12.  

Ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin adı ve soyadı, işledikleri suç, cezalarının türü ve süresi, mahkûmiyet ilâmının tarih ve numarası ve infaza başlandığı gün ............... ne kayıt olunur.

13.  

Görüşler kapalı ve açık olmak üzere iki biçimde yaptırılır.

Doğru      Yanlış
14.  

Hükümlü ve tutuklular; anne, baba, eş, çocuk ve torunlarıyla haftada bir gün açık görüş yapabilir.

Doğru      Yanlış
15.  

Ziyaret ve görüşlerde hükümlülere para, kıymetli evrak ve eşya verilemez.

Doğru      Yanlış
16.  

Görüşme hakkına sahip kişilerin, kurum güvenliğinin korunması amacıyla alınan tedbirlere aykırı davranışları ve istekleri nedeniyle görüşme hakları, kurumun en üst amirince bir aydan iki yıla kadar kısıtlanabilir.

Doğru      Yanlış
17.  

Kapalı görüş süresi, yarım saatten az, bir saatten fazla olacak şekilde belirlenemez.

Doğru      Yanlış
18.  

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar yönetmelikte belirtilen kişiler ile ancak teker teker ve ceza infaz kurumu müdürünün belirleyeceği gün, saat ve koşullar içinde, on beş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere görüşebilir.

Doğru      Yanlış
19.  

Açık ziyaretler, bir saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılır.

Doğru      Yanlış
20.  

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, hükümlünün bir aydan beş aya kadar ziyaretçi görüşüne çıkarılmamasıdır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 45 soru listeleniyor