SORU BANKASI Filtrele

Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetleri Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi kimlik yerine geçen belgelerden biri değildir?

A) Master Kart B) Aile Cüzdanı
C) Nüfus cüzdanı D) Sürücü Belgesi
2.  

İhbar ve şikâyet; aşağıdaki mercilerden hangisine yapılmaz?

A) Belediyeye
B) Cumhuriyet Başsavcılığına
C) Kolluk makamlarına
D) Valilik veya kaymakamlığa
3.  

Aşağıdakilerden hangisi ifade alma ve sorguda yasak usuller arasında yer almaz?

A) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez
B) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez
C) Müdâfi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz
D) İfade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılır
4.  

İfade tutanağını hazırlamak için uyap ifade alma şablonundan hangi ekran bilgileri seçilir?

A) Soruşturma Türleri/Düzenle
B) Soruşturma İşleri/Göster
C) Şablon Türleri
D) Soruşturma İşlemleri/İfade Alma
5.  

Soruşturma işlemlerini yapan güvenlik görevlileri ne olarak ifade edilir?

A) Adli Kolluk B) Güvenlik
C) Korucu D) Tim
6.  

Kamu davasını açma görevi kimin yetkisindedir?

A) Adli Kolluk B) Cumhuriyet Savcısı
C) Mahkeme D) Vali
7.  

Soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı suçun işlendiği hususunda yeterli şüpheye varırsa düzenlediği belgeye ne ad verilir?

A) Yetkisizlik B) Dilekçe
C) İddianame D) Dosya
8.  

Müşteki ve ihbarcıların burada şikâyet dilekçeleri ilgili …………………… tarafından teslim alınır.

9.  

Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, …………………… veya kolluk makamlarına yapılabilir.

10.  

……………………… başsavcılığa yapılan bütün suç ihbarlarının, müracaatların, şikâyetlerin ilk kabul edildiği yerdir.

11.  

Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin ……………………… da ihbar veya şikâyette bulunulabilir.

12.  

Cumhuriyet savcıları suç olabilecek bir duruma doğrudan tanık olmuş olabilirler bu durumda …………………… soruşturma başlatırlar.

13.  

Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez …………………… açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.

14.  

Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle ……………………… yaptırılır.

15.  

Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adlî kolluk görevlisi, Cumhuriyet Savcısı veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulunan …………………… tarafından imza edilir.

16.  

………………… Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukata denir.

17.  

Suç ve şüpheli bir durum ortaya çıktığında bu durumdan mağdur olan kişi veya şuç olacak durumu bilen kişi bir dilekçe ile ………………………….

18.  

Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara, beden veya akıl hastalığı, malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçüstü hallerinde kişinin yakalanması ……………………… değildir.

19.  

Müşteki ve ihbarcıların şikâyet dilekçeleri burada ilgili mübaşir tarafından teslim alınır.

Doğru      Yanlış
20.  

Şikâyet; , suçtan zarar gören kimsenin yetkili makamlara o suçun soruşturulması ve kovuşturulması istemini açıklamasıdır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 28 soru listeleniyor