SORU BANKASI Filtrele

Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetleri Soruları

Soru 1

Soruşturma veya kovuşturma dosyasının özelliğinden dolayı sanık, tanık, müdafi, şüpheli vb. hiç kimse dosyadan belge talebinde bulunamamasını sağlayan karar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gizlilik B) Ayırma
C) İddianame D) Yetkisizlik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi keşif esnasında görülenler, bulunanlar ile olayın özelliğine göre bulunması umulup da bulunmayanların kaydedildiği belgedir?

A) Yetkisizlik kararı B) Ayırma kararı
C) Keşif tutanağı D) Ölü muayene tutanağı
Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tutanaklar el yazısıyla yazılamaz, bilgisayar veya daktilo ile yazılması gerekir
B) Soruşturma sırasında dosyanın evrakı almayacağı anlaşılırsa evrakın fazlası ilgili kişilere teslim edilir
C) Dosya başka yere gitmiş ise birimden gelene kadar dosya kapanmış gibi işlem görür
D) Yazılar bir veya birkaç satırdan ibaret olsa dahi aynı büyüklükteki kâğıtlara yazılır
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ceza yargılamasını amacına ulaştırmak için suç şüphesi altındaki kişilerin, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla konutta, başka kapalı yerlerde ve kişilerin üzerlerinde yapılan işlemdir?

A) Arama B) Tutuklama
C) Yakalama D) Elkoyma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi soruşturma ya da kovuşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla şüpheli veya sanığın kişi hürriyetinin kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararından önce hâkim kararıyla sınırlandırılarak tutukevi adı verilen yere konulmasıdır?

A) Arama B) Tutuklama
C) Yakalama D) El koyma
Soru 6

Cumhuriyet Savcısı, soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi durumunda aşağıdakilerden hangisine karar verir?

A) Yetkisizlik
B) Kovuşturmaya yer olmadığı
C) Görevsizlik
D) İddianame
Soru 7

PTT görevlisinin imza ve mühür ile teslim alınan tebligat ve posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin ve posta giderleri cetvelinin saklandığı karton aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kartonu
B) İddianame kartonu
C) Adli tebligat kartonu
D) Otopsi kartonu
Soru 8

Görevsizlik ve yetkisizlik kararlarının suretlerinin saklandığı karton aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görevsizlik ve yetkisizlik kartonu
B) Adli tebligat kartonu
C) Fezleke kartonu
D) Otopsi kartonu
Soru 9

Herhangi bir adli olayın nasıl yapıldığını , olayın oluş şeklini , olaydan meydana gelen zarar ve ziyanın tesbiti , suçlu ve mağdura ait suç delillerinin tesbiti için hâkim yönetiminde olay yerinde yapılan incelemeye …………………… denir.

Soru 10

Keşif hâkim yönetiminde, keşfin gecikmesinde zarar doğacak durumlarda …………………… tarafından yapılır.

Soru 11

Bilirkişi işlemlerinde bilirkişi sistemde kayıtlı değilse öncelikle …………………… sitemine kaydetmek gerekir.

Soru 12

Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine veya ayrılmasına …………………… karar verilebilir.

Soru 13

Kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen kararların bir örneğinin tarih ve numara sırasına göre saklandığı kartona ……………………… denir.

Soru 14

İddianame yazılarının tarih sırasna göre yer aldığı kartona …………………… denir.

Soru 15

Bakanlığa gönderilen iş cetvellerinin örneklerinin konduğu kartona ………………………… denir.

Soru 16

Düzenlenen otopsi tutanaklarının bir örneklerin saklandığı kartona ……………………… denir.

Soru 17

Fezleke yazılarının saklandığı kartona ……………………… denir.

Soru 18

Temyiz yazılarının tarih sırasına göre saklandığı kartona ………………… denir

Soru 19

Suç eşyası ile ilgili işlemler, Cumhuriyet Başsavcılığının sürekli gözetim ve denetimi altında adalet emanet dairesince yürütülür.

Doğru      Yanlış
Soru 20

Elkoyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura Cumhuriyet Başsavcılığınca gecikmeksizin bildirilir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 84 soru listeleniyor