SORU BANKASI Filtrele

Ceza ve İnfaz Katipliği Hizmetleri Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi İnfaz Hukuku İlkelerinden değildir?

A) Hukuk devleti
B) İnsan onurunun dokunulmazlığı
C) Eşitsizlik ilkesi
D) Sosyal devlet ilkesi
E) Hepsi
2.  

Aşağıdaki işlemlerden hangisi, Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri / Dosya İşlemleri menüsündeyer almaz?

A) Misafir Dosya Kapatma B) T/H Defteri Sorgulama
C) Dosya Açma D) T/H Fotoğraf Ekranı
E) Hiçbiri
3.  

Memurların izin ve rapor yazılarını onaylayan birim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adalet Komisyonu Başkanlığı
B) Barolar Birliği
C) İzinler Dairesi Başkanlığı
D) İzin ve Raporlar Başkanlığı
E) Adalet Bakanlığı
4.  

Teslim Alma Bilgileri ekranına ulaşmak için izlenecek yol hangisinde doğrudur?

A) Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri / Çıkış İşlemleri / Teslim Alma Bilgileri
B) Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri / Süreli Dönüş İşlemleri / Süreli Dönüş
C) Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri / Giriş İşlemleri / Teslim Alma Bilgileri
D) Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri / Süreli Dönüş İşlemleri / Teslim Alma Bilgileri
E) Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri/ Sürekli Giriş İşlemleri / Teslim Alma Bilgileri
5.  

İzin Çıkış Bilgileri ekranında işlem yapabilmek için İnfaz Kabul bürosu ekranında öncelikle aşağıdaki ekranlardan hangisinde işlem yapılması gerekir?

A) Süreli Çıkış İşlemleri/Çıkış Talep Bilgileri/İzin Talep Bilgileri
B) Süreli Çıkış İşlemleri/Çıkış İşlemleri/İzin Talep Bilgileri
C) Süreli Çıkış İşlemleri/Çıkış İşlemleri/Süreli Çıkış
D) Süreli Dönüş İşlemleri/İzin Dönüş Bilgileri
E) Süreli Kesin Çıkış İşlemleri/Çıkış İşlemleri/İzin Talep Bilgileri
6.  

Aşağıdakilerden hangisi bir "Süreli Sevk Tipi" değildir?

A) Dış görevB) MahkemeC) Hastane
D) HapishaneE) Hiçbiri
7.  

Aşağıdakilerden hangisi "İzin Çıkış Bilgileri" ekranında yer almaz?

A) İzin Tipi B) Evrak Türü
C) Çıkış Tarih/Saati D) İzin Süresi
E) Adı Soyadı
8.  

Mahkeme kararına ......... denir. İnfaz edilebilmesi için hükmün ....... gerekir.

9.  

Hükümlülere ait ilam çeşidine .................... denir.

10.  

Hükümlü çağrı kâğıdının tebliğinden itibaren ...... içinde infaz kararının ertelenmesini talep edebilir.

11.  

Hükümlü hakkında mahkeme kararı ................ gönderilir.

12.  

Hükmü kesinleşen hükümlü ................... konur.

13.  

Teslim Alma Bilgileri ekranında Cezaevi Kayıt Numarası, (arama) düğmesinetıklanarak sorgulama yöntemi ile bulunur.

Doğru      Yanlış
14.  

Üst Arama ekranı Giriş İşlemleri menüsünde yer alır.

Doğru      Yanlış
15.  

İzin Dönüş Bilgileri ekranı; hükümlülerin çeşitli sebeplerle izin kullanmalarınailişkin olarak çıkış bilgilerinin girildiği ekrandır.

Doğru      Yanlış
16.  

Tutuklu/hükümlünün cezaevine teslim alınıyorken yapılan üst arama sırasındayanında getirdiği eşya, para ve yayın gibi şeylerin kayıt işleminde Teslim alma bilgileri ekranı kullanılır.

Doğru      Yanlış
17.  

Mahkûm Kabul Bürosu ekranları, tutuklu/hükümlülerin teslim alma ve teslimedilme işlemlerinin yapıldığı ekranlardır.

Doğru      Yanlış
18.  

Süre belgesi, hükümlünün hapis cezası süresini, ceza infaz kurumuna alındığı vesalıverileceği tarihleri gösteren belgedir.

Doğru      Yanlış
19.  

Usulüne uygun çağrı kâğıdının tebliğine rağmen hükümlünün on 15 gün içinde Cumhuriyet başsavcılığına başvurmaması hâlinde yakalama emri düzenlenir.

Doğru      Yanlış
20.  

Tutuklama Kararı Kaydetme ekranında işlem yapmak için öncelikle infaz bürosu iş listesine, gelen evrakın ise infaz bürosuna kaydedilmesi gerekir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 69 soru listeleniyor