SORU BANKASI Filtrele

Anatomi ve Fizyoloji Soruları

1.  

İnsan vücudunu bölgelere ayırarak inceleyen anatomi dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikroskobik anatomi B) Topografik anatomi
C) Komperatif anatomi D) Makroskobik anatomi
2.  

Koltuk bölgesinin Latince karşılığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) R.axillaris B) R. mamalis
C) R. glutealis D) R. pektoralis
3.  

Aşağıdakilerden hangi terim, son ek getirilerek oluşturulmuştur?

A) Abrachia B) Bilateral
C) Epiderm D) Renalis
4.  

Aşağıdakilerden hangisi, abdomen bölgesini tanımlayan bölgelerden birisi değildir?

A) Regio facialis B) R.epigastrica
C) R.inguinalis D) R.Umblicalis
5.  

Önden arkaya veya arkadan öne doğru yere paralel inen yatay eksen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vertikal eksen B) Sagital eksen
C) Frontal eksen D) Median eksen
6.  

Aşağıdakilerden hangisi, hücrede solunum ve enerji merkezi işlevini gören organeldir?

A) Golgi aygıtı B) Mitokondrium
C) Lizozom D) Ribozom
7.  

Aşağıdakilerden hangisi, suyun yoğunluk farkına bağlı hareketidir?

A) Difüzyon B) Ozmoz
C) Aktif taşıma D) Ekzositoz
8.  

Hücre zarından taşıyıcı molekül aracılığı ile taşınma yolu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolaylaştırılmış difüzyon
B) Endositoz
C) Ekzositoz
D) Pinositoz
9.  

Hücre dinlenim potansiyelindeyken hücre içine taşınan iyon, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sodyum B) Potasyum
C) Kalsiyum D) Hidrojen
10.  

İnsan vücudunda bulunan en büyük hücre, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikroglia B) Epitel hücresi
C) Ovum D) Doku hücresi
11.  

Aşağıdakilerden hangisi, duyu epitel hücresidir?

A) Myoepitel
B) Nöroepitel
C) Tek katlı epitel hücresi
D) Çok katlı epitel hücresi
12.  

Aşağıdakilerden hangisi, kemiğin dış yüzeyini saran zardır?

A) Endosteum B) Endokard
C) Periton D) Periosteum
13.  

Aşağıdakilerden hangisi, kıkırdak doku hücresinin adıdır?

A) Pericont B) Myosit
C) Histiosit D) Kondrosit
14.  

Aşağıdakilerden hangisi, gövdesinde tek bir uzantının çıktığı nöron tipidir?

A) Multipolar nöron B) Bipolar nöron
C) Unipolar nöron D) Polipolar nöron
15.  

Aşağıdakilerden hangisi,abdominal boşluk ve bu boşluktaki organları saran zardır?

A) Plevra B) Periton
C) Perikard D) Seröz zar
16.  

Mayoz bölünme ile ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz.

A) Mayoz bölünme, vücut hücrelerinde görülür
B) Mayoz bölünme sonrası vücut hücreleri oluşur
C) Krosing over kardeş kromatitlerde gen değişimidir
D) Mayoz bölünme eşey hücresinde olur
17.  

Aşağıdakilerden hangisi, zar dinlenim potansiyelindeyken görülür?

A) Sodyum iyonu hücre içine girer
B) Potasyum iyonu hücre dışına çıkar
C) Sodyum hücre dışına çıkar; potasyum hücre içine girer
D) Bu dönemde hücre zarında iyon geçişi durdurulur
18.  

Aşağıdakilerden hangisi, kemik hücrelerine verilen addır?

A) Osteosit B) Osteogenez
C) Osteoporoz D) Osteomalasi
19.  

Aşağıdakilerden hangisi, spermotozoonları iletme ve spermiumlar için olgunlaşma ve depolama yeri olarak görev yapar?

A) Epididim B) Pars pelvica
C) Ductus ejaculatorius D) Vestibulum seminalis
20.  

Erkek üreme organlarının en büyük bezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ductus ejaculatorius B) Ductus deferens
C) Prostat D) Testis
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...14
14 Sayfada Toplam 277 soru listeleniyor