SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarda Mobilya Süsleme Resmi Soruları

1.  

CAD programında aşağıdaki aşamalardan hangisiyle bordür çizimine başlanır?

A) Bordürün üzerinden ARC komutuyla geçerek
B) Karolaj isimlendirerek
C) Layer oluşturarak
D) Tarama yaparak
2.  

CAD programında SPLINE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çizgiye renk vermek
B) Layer ismi oluşturmak
C) Simetri almak
D) Birleşik yay çizgileri çizmek
3.  

CAD programında HATCH komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarama yapmak
B) Çizgiyi kopyalamak
C) Çizgiyi kesmek
D) Çizgiyi daireselleştirmek
4.  

CAD programında PLINE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Layer oluşturmak
B) Çizgiyi silmek
C) Çizgiye kalınlık vermek
D) Sürekli birleşik çizgi çizmek
5.  

CAD programında Yayların formlarının düzenlememizin sebebi nedir?

A) Hatlardaki kırıklıkları ortadan kaldırmak
B) Yayı belirli mesafede çoğaltmak
C) Yayın rengini değiştirmek
D) Hatları daha belirgin hale getirmek
6.  

Aşağıdakilerden hangisinde fotoğraf çekimi sırasında ışığın durumu doğrudur?

A) Önden gelmelidir B) Arkadan gelmelidir
C) Sağdan gelmelidir D) Soldan gelmelidir
7.  

CAD programında Çizime başladığımızda ölçeği dikkate almayıp sonradan ölçülendirmek bize ne kazandırır?

A) Fazla zaman harcamamak
B) Yerleşim yerinin belli olmaması
C) Sonradan istenilen ölçüye getirilmesinin kolay olması
D) Boyutunun büyük olmaması
8.  

CAD programında SCALE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fotoğraf kopyalamak
B) Çizim açmak
C) Çizimi gerçek boyutlarına büyütmek veya küçültmek
D) Çizimi kaydetmek
9.  

CAD programında Yazı motiflerinde çizgi ile yayları birleştirmede kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) MIRROR B) PEDİT
C) ERASE D) COPY
10.  

CAD programında Motif üzerinde döndürme işleminde kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) MIRROR B) ROTATE
C) SCALE D) COPY
11.  

CAD programında Motifin reklendirilmesi işleminde kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) SCALE B) GRADİENT
C) ROTATE D) MIRROR
12.  

CAD programında Simetri işleminde kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) MIRROR B) COPY
C) ROTATE D) MOVE
13.  

Aşağıdakilerden hangisi bordür motifi çizim aşamalarından değildir?

A) Motif tespit edilir
B) Milimetrik kâğıda varsa simetrisi çizilir
C) Milimetrik kâğıttan simetrisi aktarılır
D) Eskiz kâğıdında şablon oluşturulur
14.  

Aşağıdakilerden hangisi geçme motiflerinin özelliklerinden değildir?

A) Zincirleme halkalara benzerler
B) Yan yana getirilerek panolar oluşturulur
C) Halka şeklinde ve hasır örmeye benzerler
D) Süsleme sanatlarının her dalında kullanılmışlardır
15.  

Bordür ve geçme motifleri ilk olarak aşağıdakilerden kâğıtlardan hangisine çizilir?

A) Milimetrik kâğıt B) Eskiz kâğıdı
C) Çizgisiz kâğıt D) Aydınger kâğıdı
16.  

Bordürlerin uygulanışının amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Bütün motif çeşitleri ile birlikte kullanılır
B) Süsleme amacıyla yapılır
C) El yazması kitap süslemeciliğinde kullanılır
D) Diğer süsleme bölümlerini birbirinden ayırmak için uygulanır
17.  

Aşağıdakilerden hangisi bordür motifleri içinde yer almaz?

A) Çokgen B) Zencirek
C) Yay D) Enterlacs
18.  

Enterlacs motiflerinin özelliği aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Motifleri simetriktir
B) Geçmeli, düğümlüdürler
C) Dairesel ve karışık şekillidirler
D) Yüzeysel ve bordür şekilli olurlar
19.  

Yayın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dairenin yarısıdır
B) Yarım daireden küçük kısmıdır
C) Yarım daireden büyük kısmıdır
D) Bir daireden alınan parçaya denir
20.  

Geometrik süslemeciliğinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Motifi ön plana çıkartmak
B) Farklı geometrik şekillerden yararlanmak
C) Geometrik şekillerle süslemeyi oluşturmak
D) Süslemeye matematiksel anlam kazandırmak
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 22 soru listeleniyor